Spevácky zbor slovenských učiteľov

Spevácky zbor slovenských učiteľov je amatérskym mužským speváckym zborom s 95-ročnou tradíciou. Vznikol v marci 1921 v Trenčíne. Zakladajúcim dirigentom bol prof. Miloš Ruppeldt, zbor viedol do roku 1943. Jeho nástupca prof. Ján Strelec (diri­gent v rokoch 1945 – 1954) naštudoval mnohé skladby z pôvodnej slovenskej tvorby (Frico Kafenda, Alexander Moyzes, Eugen Suchoň). Ďalšími dirigentmi zboru boli dr. Juraj Haluzický (od 1954 do 1977) a Peter Hradil (od 1977 do 2001). Od roku 2002 je dirigentom a umeleckým vedúcim zboru Štefan Sedlický. Za jeho pôsobenia sa reper­toár zboru obohatil o viaceré diela autorov 20. storočia. Aktuálne sú v repertoári zboru skladby starých majstrov vokálnej polyfónie, českých autorov (B. Smetana, A. Dvořák, J. B. Foerster, L. Janáček), ale najmä slovenských skladateľov (J. L. Bella, M. Moyzes, M. Schneider-Trnavský, A. Moyzes, E. Suchoň, J. Cikker, L. Burlas, I. Zeljenka, P. Krška a i.). Zo súčasnej zborovej tvorby zbor prezentuje skladby slovenských autorov Lukáša Bor­zíka, Petra Špiláka, Jevgenija Iršaia, Ľuboša Bernátha, ale aj poľských skladateľov Piotra Janczaka a Wojciecha Widłaka.  Zbor počas svojej existencie úspešne koncertoval doma aj v zahraničí. Popri mnohých úspechoch na domácich festivaloch a súťažiach získal významné ocenenia aj na súťa­žiach v zahraničí (Llangollen, Veľká Británia, 1964 – 3. cena, 1965 a 1991 – dvakrát 2. cena; Gorízia, Taliansko, 1987 – 2. cena; Atény, Grécko, 1992 – 2. cena; Neuchatel, Švajčiarsko, 1995 – 2. cena, Litomyšl, ČR, 1995 – 1. cena; Povell River, Canada, 1996 – 1. cena). V júli 2001 počas zájazdu v Japonsku účinkoval na troch významných festivaloch v prefektúre Chiba. V ostatnom období sa zbor koncertne predstavil v Českej republike, Ukrajine, Maďarsku, Španielsku, Poľsku, Srbsku, Taliansku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku a Lotyšsku. Spevácky zbor slovenských učiteľov získal viaceré štátne a rezortné vyznamenania. Vo svo­jej kategórii sa zbor dlhodobo radí medzi popredné vokálne telesá na Slovensku i v rámci Európy, pričom domáci aj zahraniční kritici vyzdvihujú najmä jeho vyspelú spevácku kultúru.

x