Octet Singers

Octet Singers je profesionálny mužský vokálny súbor.  Vznikol v roku 1994 z iniciatívy popredných vokalistov, členov Slovenského filharmonického zboru a dirigentky Blanky Juhaňákovej, ktorá bola súčasne jeho umeleckou vedúcou. Teleso sa venuje primárne à capella dielam, ale pri interpretácii niektorých diel spolupracoval aj s inštrumentalistami a inštrumentálnymi telesami (napr.  s Orchestrom Pavla Zajáčka,  Moyzesovým kvartetom a i.). Súbor koncertoval na hudobných festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Výrazné koncertné úspechy zaznamenal napr.  účinkovaním na festivaloch Slovanská Nitra, Bratislavské hudobné slávnosti (1995) i samostatným koncertom v rámci Roku slovenskej hudby (1996). Repertoár súboru zahŕňa gregoriánsky chorál, renesančnú polyfóniu, úpravy ľudových piesní, spirituály, diela slovenských a svetových skladateľov 20. storočia i súčasnú vokálnu tvorbu. Súbor nahral 3 CD - Octet Singers (Radio Bratislava, 1995), Musica Sacra (A.L.I., 1996), Vianoce s Octet Singers (Radio Bratislava, 1997). V súčasnosti je jeho dirigentom Jozef Chabroň, zbormajster Slovenského filharmonického zboru. Na koncerte v rámci abonentného cyklu „Hudba a slovo“ v apríli 2016 súbor uviedol sakrálne diela autorov Mikuláša Schneidra-Trnavského, Jána Rosického, Jána Levoslava Bellu, Jacobusa Gallusa Handla, Ernesta Schumera, Gioacchina Rossiniho a Franza Biebla.

x