Urban Hudák

Urban Hudák je meno na bytovom zvončeku na Bocatiovej ulici v Košiciach, postbeato­vá skupina, metapersóna a hľadanie spôsobov komunikácie. Členmi sú pravdepodobne Boris Vaitovič, Attila Tverďák, Fero Király a Juraj Vajó. Veľmi nás teší terajšia spoluprá­ca so staronovými spolupracovníkmi: s Natašou Kötelesovou a Lenkou Novosedlíkovou, s Michalom Paľkom a Alexandrom Mihaličom a so študentmi gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove, hudobníkmi z Kyjeva.

x