Profil osobnosti

Foto: Bartolomej Urbanec Autor: Ivan Kvapil

Bartolomej Urbanec

12. 11. 1918 Krompachy – 2. 7. 1983 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1938 – 1942
Učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi
1942 – 1946
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Eugen Suchoň, dirigovanie – Kornel Schimpl)
1946 – 1947
štúdium dirigovania v Prahe (Václav Talich)
1947 – 1949
vojenská prezenčná služba
1949 – 1952
dirigent SĽUKu
1953 – 1954
dirigent SOČR v Bratislave
1955 – 1956
riaditeľ Novej scény v Bratislave
od 1961
umelec v slobodnom povolaní, prevažne skladateľská a dirigentská činnosť

"Skladateľská poetika Urbanca nadviazala na tvorbu J. L. Bellu, M. Moyzesa, M. Schneidra-Trnavského a V. Figuša-Bystrého. Vyznačovala sa jednoduchosťou faktúry, pozoruhodnou nápaditosťou melodickej zložky a neraz pregnantnou rytmizáciou. Formovo boli Urbancove skladby členené prehľadne; ich inštrumentácia bola farbistá a celkové vyznenie dýchalo spontánnosťou muzikantského, neraz až improvizačného cítenia.
Najlepšie diela napísal Urbanec pre hudobné divadlo. Sviežou invenciou – inšpirovanou slovenským ľudovým folklórom – sa vyznačuje jeho spevohra Máje (1953). Posledných dvanásť rokov svojho života sa Urbanec primárne venoval opernej tvorbe – napísal štyri opery: Pani úsvitu (1971–73), Tanec nad plačom (1976–77), Majster Pavol (1978–79) a Velúrové sako (1979–80). Vydarené sú zvlášť druhá a tretia z nich, no aj Pani úsvitu má mnoho pozoruhodných miest.
Libreto Tanca nad plačom napísal J. Gyermek podľa rovnomennej hry P. Zvona. Tvorí rad uzavretých čísiel – plynule nadväzujú na seba podľa požiadaviek fabuly a tvoria podklad pre nejednu funkčne použitú hudobnú formu: menuet, pavanu, gavotu, sarabandu, ako aj fugáto. Situovanie deja do rokov pred druhou svetovou vojnou si vyžiadalo množstvo chromatizmov i transformáciu šľachtického menuetu – v scéne maškarného plesu – na tanečnú hudbu vtedajšej doby, poznačenú džezovými prvkami (quasi beguine). Vcelku je Tanec nad plačom reprezentantom tzv. retrovlny v hudbe 20. storočia: autor sa inšpiroval dielami minulosti – a tak jeho hudba zväčša osciluje medzi imitáciou barokových a klasických vzorov.
Urbancovým najlepším dielom je jeho opera v dvoch častiach Majster Pavol. Jej libreto z pera J. Krčméryovej a A. Braxatorisovej patrí k najvydarenejším v slovenskej hudobno-dramatickej tvorbe. Vymyslený príbeh je veľmi pôsobivý a dramaturgicky skvele vygradovaný. Hudbu Majstra Pavla výstižne charakterizovala T. Ursínyová: '... Urbanec delikátne farbí, nemieša husté oleje, ale kreslí skôr akvarely. Je presvedčený, že jeho hudba zapôsobí účinne najmä vtedy, ak sa oprie o známe mostíky v doterajšej poslucháčskej skúsenosti.'"

(VAJDA, Igor: Bartolomej Urbanec. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 280 – 281.)

Diela

 • opera
 • Pani úsvitu

  Opera v štyroch dejstvách (dvoch častiach) podľa hry Alejandra Casonu La dama del alba
  1973 TEXT: B. Urbanec, J. Gyermek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Pútnička/Pani úsvitu/Smrť (ms), Telva (ms), Matka (ms), Adela (s), Angelika (s), Dedo (bbr), Martin (t), Dorina (ms), Andrés (ms)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
  Ikona audio
 • Tanec nad plačom

  Lyrická opera v dvoch dejstvách s prológom a epilógom
  1977 TEXT: J. Gyermek podľa P. Zvona
  POSTAVY: Gróf Richard (b), Grófka Anna (a), Gróf Alfréd (br), Markíza Silvia (s), Rytier Gejza (br), Aristid Kráľ (b), Rozália (a), Adela (s), Peter (t), Inšpektor Trdlík (t), Básnik (t), Jeroným (br), Barnabáš (spk)
  OBSADENIE: vv, CM
  Ikona audio
 • Majster Pavol

  1979 TEXT: J. Krčméryová, A. Braxatorisová
 • Velúrové sako

  (fragment)
  1980 TEXT: K. Čillík podľa S. Statieva
 • opereta
 • Máje

  Komická spevohra
  1954 TEXT: J. Poničan
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • Ľúbosť

  1956 TEXT: J. Poničan
 • symfonický orchester
 • Hory

  1952 OBSADENIE: orch
 • Polonéza fantázia

  1952 OBSADENIE: orch
 • Bohatierska suita

  1960 OBSADENIE: orch
 • Nitra

  1970 OBSADENIE: orch
 • Bratislava

  1974 OBSADENIE: orch
 • Rieka

  Baletná suita
  1981 OBSADENIE: orch
 • Symfónia „Osídla času“

  1982 OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Pieseň o Mirkovi Nešporovi

  1960 TEXT: I. Mojík
  OBSADENIE: v, CM, orch
 • Blahoslavlen mir

  1974 TEXT: staroslovenský text
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Pozdrav

  1960 3'
  TEXT: J. Poničan
  OBSADENIE: CM, orch
 • Štyri revolučno-robotnícke piesne

  1976 OBSADENIE: CM, orch
 • Hej, slnko vychodí

  1977 TEXT: J. Poničan
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre husle a orchester

  OBSADENIE: vn, orch
 • Klavírny koncert

  1962 OBSADENIE: pf, orch
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Tri romantické kusy

  1957 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Chanson triste

  pre husle a klavír, z baletu Rieka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto

  1961 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  1957 OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Piesne o veľkom priateľstve

  1955 TEXT: M. Lajčiak
  OBSADENIE: br, pf
 • Májová láska

  1956 13' 30''
  TEXT: K. Bendová
  OBSADENIE: s, pf
 • Dozrievanie

  1957 TEXT: Š. Pártošová
  OBSADENIE: a, pf
 • Piesne o horách

  1958 TEXT: K. Bendová
  OBSADENIE: t, pf
 • Piesne o víne

  1974 TEXT: G. Hupka
  OBSADENIE: b, pf
 • Túžba po domove

  1974 TEXT: Pavol Stanislav
  OBSADENIE: v, pf
 • Tú kantilénu

  Cyklus piesní na poéziu Maše Haľamovej
  1977 TEXT: M. Haľamová
  OBSADENIE: v, pf
 • inštruktívne
 • Oči

  pre spev a klavír
  OBSADENIE: v, pf
 • "Jarná suita"

  1978 OBSADENIE: pf
 • úpravy folklóru
 • Hop, hop, Janko

  Vianočná koleda z Oravy
  2' 05''
  OBSADENIE: v, folkb
 • Jako ten mesiačik – Do dvorečka, do dvora

  OBSADENIE: v, folkb
 • Tri piesne z Oravy

  pre spev a klavír
  1956 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf
 • Dolina, dolina

  1966 5' 30''
  OBSADENIE: v, orch
 • Prešporská kasáreň

  1968 OBSADENIE: CM, orch
 • Svadobná hudba

  1968 4'
  OBSADENIE: folkb
 • Periniarky

  1972 OBSADENIE: v, CM, folkb
 • Dve mládenecké od Nitry

  1979 OBSADENIE: v, folkb
 • Chodníček bjelavý

  1979 OBSADENIE: v, folkb
 • Medzi dvoma brehy

  1979 OBSADENIE: v, folkb
 • Na Ďura (Jarné spevy a hry dievčat zo Selca)

  1979 OBSADENIE: v, CF, folkb
 • Parobská a karička zo Zemplína

  1979 OBSADENIE: v, folkb
 • Pieseň o slávičkovi

  1979 OBSADENIE: v, folkb
 • Svadobné melódie

  1979 OBSADENIE: folkb
 • Zahrajte mi tichúčko

  1979 OBSADENIE: v, folkb
 • Znam ja jednu zahradečku

  1979 OBSADENIE: v, folkb
 • Hôľne spevy

  1983 OBSADENIE: fsch, fu, CM
 • Červené jabĺčko

  1986 OBSADENIE: v, folkb
 • Keby som ja mala sokolove krídla

  1986 OBSADENIE: v, folkb
 • úpravy
 • V. Figuš-Bystrý: Ďaleko som milá…(z cyklu Túžby); Spalo diovča (z cyklu Sny)

  1956 OBSADENIE: t, orch
 • V. Figuš-Bystrý: Ej, zaleť vtáča (z cyklu Po poliach a lúkach)

  1956 OBSADENIE: s, orch
 • V. Figuš-Bystrý: Darmo chodím, darmo…; Čaroval bych… (z cyklu Túžby)

  1966 OBSADENIE: t, orch
 • V. Figuš-Bystrý: Ťažké je lúčenie (z cyklu Po poliach a lúkach)

  1966 OBSADENIE: s, orch
 • V. Figuš-Bystrý: Za búrnej tmavej noci; Mesačný večer (z cyklu Sny)

  1966 OBSADENIE: t, orch
 • V. Figuš-Bystrý: Zajtra, napozajtra (z cyklu Túžby)

  1966 OBSADENIE: t/s, orch
 • miešaný zbor
 • Naše idyly

  OBSADENIE: br, CM
 • mužský zbor
 • Ohník

  Dumka pre barytón a mužský zbor na slová Jána Poničana
  1974 7' 30''
  TEXT: J. Poničan
  OBSADENIE: br, CMa
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Zdravé dieťa

  1950 RÉŽIA: J. Lacko
  OBSADENIE: KD
 • Deň budujúcej vlasti

  1953 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD
 • Čo aj z dreva a hliny

  1956 RÉŽIA: P. Miškuv
  OBSADENIE: KD
 • Dieťa a môj telocvik

  1956 RÉŽIA: P. Miškuv
  OBSADENIE: KD
 • Domica

  1956 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Budú hovoriť dobre

  1958 RÉŽIA: D. Plichta
  OBSADENIE: KD
 • Kremnica

  1958 RÉŽIA: V. Andreánsky
  OBSADENIE: KD
 • Pieseň farieb a tvarov

  1960 RÉŽIA: K. Skřipský
  OBSADENIE: KD
 • Nezablúdil

  1962 RÉŽIA: D. Plichta
  OBSADENIE: KD
 • O prasiatkach

  1962 RÉŽIA: D. Plichta
  OBSADENIE: KD
 • strednometrážny dokumentárny film
 • Putovný tábor

  1954 RÉŽIA: D. Plichta
  OBSADENIE: SD
 • strednometrážny hraný film
 • Náš školník

  1959 RÉŽIA: D. Plichta
  OBSADENIE: SH
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Tatranský pohár

  1950 RÉŽIA: J. Mečl
  OBSADENIE: DD
 • hraný televízny film
 • …A sekať dobrotu

  1968 RÉŽIA: P. Solan
  OBSADENIE: DTv

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • LEXMANN, Juraj: Slovenská filmová hudba 1896–1996
  1996 ASCO Art & Science, Bratislava 1996
 • VAJDA, Igor: Slovenská opera
  1988 Opus, Bratislava 1988, s. 136–144
 • (kol.): Encyklopédia dramatických umení Slovenska II.
  1984 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1984, s. 598
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Cesty operety
  1982 Opus, Bratislava 1982, s. 110–111
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Skladateľov hold ľudskosti. Bulletin SND k premiére opery B. Urbanca Tanec nad plačom
  1979 1979, č. 26. 5.
 • GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...
  Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 6, s. 3, 5
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VONGREJ, Ľudovít: Hudobné soirée v SND k storočnici Tibora Freša a Bartolomeja Urbanca
  2019 In: operaslovakia.sk/hudobne-soiree-v-snd-k-storocnici-tibora-fresa-a-bartolomeja-urbanca/
  Operaslovakia 2019
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Jeho Blahorodie Bartolomej Urbanec
  2018 In: operaslovakia.sk/jeho-blahorodie-bartolomej-urbanec/
  Operaslovakia 2018
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 3
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Októbrovú sériu koncertov v Mirbachu zavŕšili saxofóny
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 6
 • ŠUHAJDOVÁ, Jana: Bartolomej Urbanec a ľudová pieseň [recenzia LP platne]
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 13, s. 6
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Bez umenia je človek chudobný
  Zaslúžilý umelec Bartolomej Urbanec hovorí o sebe, o tvorcoch a o prijímateľoch hudby
  1973 Hudobný život, Obzor, Bratislava roč. 5, 1973, č. 19, s. 3
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Hommage a Bartolomej Urbanec
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 40
 • Personálna bibliografia
 • Nebojte sa inštrumentovať dychovú hudbu
  1948 Bratislava 1948

Diskografia

 • Foto: Richard Šveda, Róbert Pechanec : Songs RICHARD ŠVEDA, RÓBERT PECHANEC : SONGS
  2016 CD – Viva Musica! records 1801-009-2
  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  2. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Ej, a keď ma už viedli
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  3. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hej, javorová húžva
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  4. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hor' sa chlapci do skoku
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  5. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – V Raslaviciach bije banda
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  6. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Hej, poľana, poľana
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  7. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – A ja idem, lebo musím
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  8. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Tri dni ma naháňali
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (5. zošit) op. 31 – Ja parobok z Kapušian
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Nalej, nalej, šenkárička op. 74b
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Štidiri, štidiri
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Javoru, javorník
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – Anička mlynárova
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – A ja som z Oravy debnár
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Zaspievalo vtáča
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Ty falošná falošnica
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Do hory ma poslali
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Ešte raz sa obzrieť mám
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Dievča, dievča, lastovička
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  20. Mikuláš Schneider-Trnavský: Čože tak žalostne op. 74c
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  21. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  22. Bartolomej Urbanec: Dolina, dolina
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
 • Foto: Vianočné chvíle VIANOČNÉ CHVÍLE
  1988 LP – Opus 9117 2105
  1. Ondrej Demo: Z tamtej strany jarka
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  2. Ivan Dubecký: Dobrý večer vám
   Darina Laščiaková (v), Ján Palovič (crm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Svetozár Štúr (dir.)
  3. Ivan Dubecký: Dajteže nám, dajte
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  4. Igor Bázlik: Nesiem vám noviny
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Bartolomej Urbanec: Hop, hop, Janko
   Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Jaromír Dadák (dir.)
  6. Vladimír Slujka: Ja som malý, neveličký
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Marián Vach (dir.)
  7. Ivan Dubecký: Vianočná nálada
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  8. Ivan Dubecký: Važecké Vianoce
   Eleonóra Kapasná (v), Jozef Peško (fut), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
 • Foto: Miroslav Dudík : Primášova pieseň MIROSLAV DUDÍK : PRIMÁŠOVA PIESEŇ
  1987 CD – Opus 9357 1916
  1. Miroslav Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  2. Jaroslav Jurášek: Primášova pieseň
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  3. Juraj Farkaš: Myjavské nôty
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  4. Ivan Dubecký: Dravecký primáš
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  5. Jaroslav Jurášek: Primášove nôty
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  6. Jaroslav Jurášek: Myjavský verbunk
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  7. Ján Hrk: Cigánsky plač a tanec
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  8. Bartolomej Urbanec: Svadobná hudba
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  9. Ivan Dubecký: Oravské tance z Habovky
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  10. Miroslav Dudík: Kukala kukučka
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  11. Igor Bázlik: Po myjavsky
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  12. Miroslav Dudík: Petruchova cifra
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
 • Foto: Ej, zahoreli zore : Spieva Margita Skyvová EJ, ZAHORELI ZORE : SPIEVA MARGITA SKYVOVÁ
  1986 LP – Opus 9117 1796
  1. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Ďaleká paseka
   Margita Skyvová (v), Štefan Hudec (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  3. Tibor Andrašovan: Ej, zahoreli zore
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Mužská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  4. Tibor Andrašovan: Tri piesne zo stredného Slovenska
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Piesne zo Zemplína
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Červené jabĺčko
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)
  7. Milan Ješko: Zdaleka ja poznám
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (dir.)
  8. Igor Bázlik: Čie sa to ovečky
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)
  9. Ivan Dubecký: Dolinôčka, dolina
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  10. Igor Bázlik: Večer je, je večer
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)
  11. Bartolomej Urbanec: Keby som ja mala sokolove krídla
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)
  12. Ondrej Demo: Ej, nad Branovo
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
 • Foto: Povej, vetrík, povej POVEJ, VETRÍK, POVEJ
  1984 LP – Opus 9117 1450
  1. Igor Bázlik: Svieti mesiac – Jahoda, jahoda
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  2. Július Móži: Povej, vetrík, povej – Do dvorečka, do dvora
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Jako ten mesiačik – Do dvorečka, do dvora
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan
  4. Tibor Andrašovan: A tam dolu – Hájik, hájik, zelený háj
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Veje vietor – Janíčko žltovlas
   Alžbeta Kubánková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  6. slovenská ľudová pieseň (arr. Matej Farkaš): Povedzže mi, povedz – Ej, padá, padá rosička
   Alžbeta Kubánková (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša, Štefan Sendrei (umv.)
  7. slovenská ľudová pieseň (arr. Matej Farkaš): Jak še mili od milej bral – A na hure šnih leci
   Alžbeta Kubánková (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša, Dezider Cibulka (umv.)
  8. slovenská ľudová pieseň: Mal som prepjelečku – Frajere, frajere – Keby mi to prišlo
   Alžbeta Kubánková (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša, Matej Farkaš (umv.)
  9. slovenská ľudová pieseň: Švici mešac – Dajce me, mamočko
   Alžbeta Kubánková (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša, Štefan Sendrei (umv.)
 • Foto: Ej, zapískaj, zaspievaj EJ, ZAPÍSKAJ, ZASPIEVAJ
  1983 LP – Opus 9117 1434
  1. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Jozef Štelzer: Ej, zapískaj, zaspievaj
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Igor Bázlik: Tri piesne zo západného Slovenska
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Pálka (zbm.), Jozef Štelzer (dir.)
  5. Bartolomej Urbanec: Hôľne spevy
   Mužský zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (zbm.), Bartolomej Urbanec (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Hory, hory, čierne hory
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Na jarnú nedzeľu
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Bartolomej Urbanec a ľudová pieseň BARTOLOMEJ URBANEC A ĽUDOVÁ PIESEŇ
  1979 LP – Opus 9117 0780
  1. Bartolomej Urbanec: Zahrajte mi tichúčko
   Darina Laščiaková (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  2. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry – Vlha, vlha, pekný vták
   František Livora (vm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  3. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry – Za horami, za dolami
   František Livora (vm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  4. Bartolomej Urbanec: Chodníček bjelavý
   Štúdiový orchester, Eva Blahová (vf)
  5. Bartolomej Urbanec: Svadobné melódie
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Viliam Farkaš (vn), Jozef Katona (vn)
  6. Bartolomej Urbanec: Medzi dvoma brehy
   Helena Petráková (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  7. Bartolomej Urbanec: Pieseň o slávičkovi
   Milka Bunčeková (vf), Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku
   Margita Dalmayová-Skyvová (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  9. Bartolomej Urbanec: Parobská a karička zo Zemplína
   Zbor SĽUK-u
  10. Bartolomej Urbanec: Na Ďura (Jarné spevy a hry dievčat zo Selca)
   Zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: HEJ, slnko vychodí HEJ, SLNKO VYCHODÍ
  1977 LP – Opus 9116 0624
  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí
   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády
   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42
   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: SĽUK SĽUK
  1972 LP – Opus 9117 0197
  1. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
   Helena Petráková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Bartolomej Urbanec: Periniarky
   Anna Nigutová-Baková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Slovenské ľudové piesne SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  1968 LP – Supraphon 0 17 0499 F
  1. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Milan Novák: Vyhorela lipka
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Piesne od Zvolena
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Ján Cikker: Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Prešporská kasáreň
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Bartolomej Urbanec: Naše idyly
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Bartolomej Urbanec: Majster Pavol
  25. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, SK
 • Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir
  1980 Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Bartolomej Urbanec: Tú kantilénu
  Cyklus piesní na poéziu Maše Haľamovej
  22. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Kittnarová (s), Milada Synková (pf)
 • Bartolomej Urbanec: Túžba po domove
  8. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Bartolomej Urbanec Bartolomej Urbanec

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Urbanec, Bartolomej: Tanec nad plačom (prológ)
  Zdroj: Archív HC
 • Urbanec, Bartolomej: Pani úsvitu (intermezzo po prvom dejstve)
  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 20. 07. 2018