Profil osobnosti

Foto: Eva Šušková Autor: Boris Németh

Eva Šušková

7. 10. 1979 Pezinok

vážna hudba
soprán

Bio

Bio

2005
ukončenie štúdia na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (spev - Lenka Paulíková)
2005 – 2010
VŠMU (spev - Viktória Stracenská)
2010 – 2013
VŠMU, doktorandské štúdium (Peter Mikuláš)
majstrovské kurzy:
v Rakúsku (2007), Maďarsku (2008) a v Českej republike (2009) pod vedením Sony Ghazarian, Rosemary Hardy, Timothy Bentcha a Petra Dvorského
2002 – 2007
členka súboru alternatívneho divadla GUnaGU v Bratislave

Eva Šušková ako operná speváčka účinkovala na Slovensku i v zahraničí (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko), predstavila sa v postavách ako napr. Tatiana (Eugen Onegin), Desdemona (Otello), Rusalka, Suzel (Priateľ Fritz), či Fiordiligi. Scénicky tiež naštudovala Schönbergovu monodrámu Pierrot Lunaire i Benjaminovu komornú operu Into the Little Hill. Na scéne Opery SND účinkovala v postavách: Mercedes (Carmen), Kate Pinkerton (Madama Butterfly), Gertrúda (The Players) a tiež ako Claudine v koncertnom predvedení opery Johanna Nepomuka Hummela Mathilde de Guise (v spolupráci so súborom Solamente naturali s dir. Didier Talpainom, 2010). 

V súčasnosti sa prezentuje ako popredná interpretka komorného a koncertného repertoáru, pričom odborná kritika najviac vyzdvihuje jej interpretačný vklad v dielach klasikov 20. storočia. Je zanietenou propagátorkou slovenskej hudby a vďaka úzkej spolupráci s viacerými skladateľmi sa stala vyhľadávanou interpretkou nových diel (o. i. účinkovala v premiérach šiestich pôvodných slovenských opier autorov Juraja Beneša, Víťazoslava Kubičku a Slava Solovica).

Ako sólistka sa predstavila na významných európskych festivaloch (Gaida, Lost & Found, Pražské premiéry, BHS, Melos-Étos, Zémpléni fesztivál, Neuen Musik in Bamberg, Konvergencie, Dni starej hudby, a i.).

Spolupracovala s poprednými orchestrami a súbormi (Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Janáčkova filharmonie Ostrava, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester a ďalšími).

Nahrávala pre Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond a Diskant.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti na Katedre hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave a tiež viacerým organizačným aktivitám (cyklus (Ne)známa hudba združenia Albrechtina, oceňované autorské projekty secret VOICE, VOICEssion a detský projekt Človekofón a tleSKOKrik).

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Ursínyová, Terézia: Eva Šušková – sopranistka : Inšpirátorka a múza
  2014 Zlaté hlasy, Perfekt, Bratislava 2014, s. 149 – 158
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Ursínyová, Terézia: Melos-Étos so silou spievaného slova a hranej hudby
  2019 In: www.operaslovakia.sk/melos-etos-so-silou-spievaneho-slova-a-hranej-hudby/
  Opera Slovakia 2019
 • Červenka, Jozef: Bartókov Modrofúz na Konvergenciách
  2019 In: www.operaslovakia.sk/bartokov-modrofuz-na-konvergenciach/
  Opera Slovakia 2019
 • Veselý, Ondrej: Lalula / E. Šušková, Quasars Ensemble, Ivan Buffa [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 38 - 39
 • Kolář, Robert: Zimné Konvergencie : Stravinskij
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 4 - 6
 • Tichý, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 3
 • Kolář, Robert: Melos-Étos 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 6
 • Puškášová, Melánia: Hudba Dneška v SNG: Recitations
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 30
 • Kolář, Robert: Konvergencie 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 4 - 6
 • Graus, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba
  2019 Hudobný život roč. 50, 2019, č. 9, s. 14
 • Kolář, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 - 8, s. 3
 • Tichý, Stanislav: Koncert z tvorby Petra Ebena
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 4
 • Kolář, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 9
 • Kolář, Robert: Konvergencie 2018 : Československá noc komornej hudby
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 4-5
 • Červenka, Jozef: Festivalové Západoslovenské piesne
  2017 In: www.operaslovakia.sk/festivalove-zapadoslovenske-piesne/
  Opera Slovakia 2017
  (hodnotenie vystúpenia na BHS 2017)
 • Červenka, Jozef: Symptóm: Dieťa
  2017 In: www.operaslovakia.sk/symptom-dieta/
  Opera Slovakia 2017
 • Hevier, jun., Daniel: Umírající Kristus v Bratislavě. Zapomenuté oratorium Františka Antonína Rösslera
  2017 In: www.operaplus.cz/umirajici-kristus-v-bratislave-zapomenute-oratorium-frantiska-antonina-rosslera/
  Opera Plus 2017
 • Chalupka, Ľubomír: BHS 2017
  Západoslovenské piesne
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 12
 • Ursínyová, Terézia: Smútočné spevy s veľkonočnou atmosférou a piesňový podvečer na BHS
  2016 In: www.operaslovakia.sk/smutocne-spevy-s-velkonocnou-atmosferou-a-piesnovy-podvecer-na-bhs/
  Opera Slovakia 2016
 • Unger, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností
  2016 In: www.operaplus.cz/nelehka-pozice-titanech-trikrat-bratislavskych-hudebnich-slavnosti/
  Opera Plus 2016
 • Ursínyová, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)
  2016 In: www.operaslovakia.sk/epoche-nova-slovenska-hudba-1-cast-recenzie-parik-gresak/
  Opera Slovakia 2016
 • Ursínyová, Terézia: Babylonská veža v paláci
  2016 In: www.operaslovakia.sk/babylonska-veza-v-palaci/
  Opera Slovakia 2016
 • Turák, František: Epoché / Nová slovenská hudba : Mimoriadny koncert SOSR-u
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8 – 9
 • Lenner, Eduard: Silný zážitok, duchovná stopa
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 16 – 17
 • Ursínyová, Terézia: 13. medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos s monodrámou Havran
  2015 In: www.operaslovakia.sk/13-medzinarodny-festival-sucasnej-hudby-melos-etos-s-monodramou-havran/
  2015
 • Kollárová, Jana: Operná speváčka Eva Šušková: Dúfam, že hlas nemá hranice
  2015 In: www.kultura.pravda.sk/hudba/clanok/352172-dufam-ze-hlas-nema-hranice/
  Pravda 2015
 • Dohnalová, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 6
 • Kolář, Robert: ô - festival zvukovej poézie
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 28 – 29
 • Kačic, Ladislav: Georgius Zrunek – Vianočná omša, Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 37 – 38
 • Beráts, Juraj: Konvergencie : Rok po roku
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4
 • Heindl, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 8 – 9
 • Ščepán, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 17
 • Ursínyová, Terézia: Albrechtina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 4
 • Bubnáš, Juraj: ŠKO Žilina a skladateľské návraty domov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 18
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 5
 • Hatrík, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6 – 9
 • Torkošová, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 11
 • Ursínyová, Terézia: K jubileu gratuloval Priateľ Fritz
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 23
 • Mojžišová, Michaela: Šestdesiatročné rozhlasové deti
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 2
 • Glocková, Mária: Popik podľa Puškina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 25
 • Kolář, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 11
 • Mojžišová, Michaela: Banskobystrický Onegin kypí vášňami
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 19
 • Rusó, Vladimír: Hovoriť tónmi, spievať slovami ...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 9
 • Vajó, Juraj; Katina, Peter: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 14
 • Berger, Igor: BHS 2013 : Fedosejevov Čajkovskij jedným z vrcholov BHS
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 7
 • Šišková, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 8
 • Hochel, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Orchestrálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1 - 2, s. 23
 • Prochác, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu
  2012 Pravda 2012, s. 38
 • tin: Eva Šušková odporúča úžasnú hudbu súboru Jordiho Savalla
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 189, s. 37
 • Bubnáš, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pierot na scéne
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 11
 • Katina, Peter: Quasars Ensemble & Košice
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 7 – 8
 • Kolář, Robert: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 3
 • Chalupka, Ľubomír: Konvergencie : Hold hodnotám
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 8
 • Bubnáš, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1 - 2, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 3
 • Kubandová, Janka: miniprofil : Eva Šušková
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 6
 • Bubnáš, Juraj: Spravodajstvo, koncerty. Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 5, s. 2
 • Marton, Ivan: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 8
 • Šišková, Ingeborg: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 8 – 9
 • Buffa, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 9
 • Kubandová, Janka; Bubnáš, Juraj: Eva Šušková: "Lesser-known doesn´t mean of lesser quality or lesser value"
  2011 Akcent 2011, s. 2
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 7 - 8, s. 3
 • Unger, Pavel: BHS 2009. Slovenské spevy
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 23
 • Lejava, Marián: SOOZVUK 2009
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 9
 • Šuba, Andrej: Ďalšie dva vrcholy na BHS
  2009 Sme 2009
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7 - 8, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Vesmír detí
  2009 Literárny (dvoj)týždenník roč. 22, 2009, č. 25 - 26, s. 13
 • Kolář, Robert: Lexikón chladu /recenzia CD/
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7 - 8, s. 57
  (E. Šušková, M. Burlas - Real Music House 2017)
 • Kolář, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 29
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 9
 • Kolář, Robert: Eva Šušková - secret VOICE electric /recenzia CD/
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 37 – 38
 • Mojžišová, Michaela: Nová slovenská dramma giocoso
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 25
 • Kolář, Robert: Hudba dneška v SNG 19: Babylonská veža
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 23
 • Kolář, Robert: secret VOICE /recenzia CD)
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • Kolář, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 3
 • Matej, Daniel: Shaped Songs
  2017 Hudobný život 2017, č. 6, s. 23
 • Personálna bibliografia
 • AD HŽ 10/2016: ARWA – Boris Lenko Works
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 2
 • Anketa
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 28
 • Viktória Stracenská: Deň, keď som mala vystúpenie, bol pre mňa vždy sviatkom
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 14 – 16
 • NachBach
  2008 Hudobný život roč. XL, 2008, č. 10, s. 6
 • Dvakrát na jednej strune : medzinárodný festival chrámových zborov Ad Una Corda
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 7-8, s. 10
 • V jednej piesni je celý vesmír /rozhovor s Editou Gruberovou/
  2016 In: www.hc.sk/hudobny-zivot/clanok/rozhovory/1329-edita-gruberova
  Hudobný život 2016, č. 9, s. 14 – 17
 • Slovenskí hudobníci v Etiópii
  2017 Hudobný život 2017, č. 5, s. 14

Diskografia

 • Foto: Lalula LALULA
  2018 CD – Real Music House
  1. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Der Rabe Ralf
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Die beiden Esel
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das Hemmed
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das grosse Lalula
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Uspávanky
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Mutácie
   Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  8. Ilja Zeljenka: Sourire
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Lexikón chladu : Eva Šušková/Martin Burlas LEXIKÓN CHLADU : EVA ŠUŠKOVÁ/MARTIN BURLAS
  2017 CD – Real Music House 2393-009-2
  1. Martin Burlas: Lexikón spoločenského správania
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (v, sth)
  2. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (sth)
  3. Martin Burlas: Pussycalling
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (v, sth)
  4. Martin Burlas: Pod závojom
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (sth)
  5. Martin Burlas: Pleseň
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (sth)
 • Foto: Polajka: Exodus POLAJKA: EXODUS
  2017 CD – Hudobný fond
  1. Polajka – Neznámy: Antar
   Róbert Pospiš (v, keyb, synth,arm), Martin Sillay (gui), Eva Šušková (v, keyb), Boris Lenko (ac, pf, keyb, synth), Roman Harvan (gui, keyb,synth, v, vc)
  2. Polajka – Robert Pospiš: Svetlo noci
  3. Polajka – Robert Pospiš: Resurección
  4. Polajka – Langston Hughes: Snová variace
  5. Polajka – Robert Pospiš: Carpe Diem - Venit Nox
  6. Polajka – Robert Pospiš: Cez červený kruh
  7. Polajka – Arthur Rimbaud: Morská
  8. Polajka – Robert Pospiš: Kameň
  9. Polajka – Robert Pospiš: Exodus
  10. Polajka – John Donne: Píseň
 • Foto: A Tribute to Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) A TRIBUTE TO JÁN LEVOSLAV BELLA (1843 – 1936)
  2016 CD – Phaedra DDD 292033
  1. Ján Levoslav Bella: Omša Es dur
   Eva Šušková (s), Lucie Hilscherová (a), Juraj Hollý (t), Tomáš Šelc (b), Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala (zbm.), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Deus meus, ad te luce vigilo
   Eva Šušková (s), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  3. Ján Levoslav Bella: Heil’ge Nacht
   Tomáš Šelc (b), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  4. Ján Levoslav Bella: Bergglocke (Weihnacht auf dem Friedhof)
   Eva Šušková (s), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  5. Ján Levoslav Bella: Lobet den Herrn, alle Heiden
   Eva Šušková (s), Tomáš Šelc (b), Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala (zbm.), Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  6. Ján Levoslav Bella: Koncertná skladba v uhorskom štýle
   Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE electric EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE ELECTRIC
  2016 CD – Real Music House 2393-007-2
  1. Martin Burlas: Námorníci
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (C)
  2. Fero Király: January 2016
   Eva Šušková (v), Fero Király (pf, C)
  3. Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
   Eva Šušková (s), Daniel Matej (C), Adam Matej (C)
  4. Juraj Vajó: ... pre ženský hlas a mg pás
   Eva Šušková (v), Boris Vaitovič (C), Fero Király (C)
  5. Miroslav Tóth: Lamento riaditeľky (fragment z opery Zázračná masážna tyč)
   Eva Šušková (v), Zuzana Biščáková (cmb), Miroslav Tóth (C)
  6. Víťazoslav Kubička: Portrét ženy
   Eva Šušková (v), Víťazoslav Kubička (C)
  7. Iris Szeghy: Story
   Eva Šušková (v), Juraj Ďuriš (mg), Iris Szeghy (mg)
  8. Július Fujak: Nikde
   Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)
 • Foto: Georgius Zrunek: Vianočná omša : Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční GEORGIUS ZRUNEK: VIANOČNÁ OMŠA : JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
  2015 CD – Diskant DK 0158-2131
  1. Georgius Zrunek: Vianočná omša
   Katarína Ďurdinová (s), Dominika Hanko-Šlahorová (s), Roman Bajzík (t), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
  2. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
   Eva Šušková (s), Terézia Kružliaková (ms), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
  2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
  4. Tomáš Boroš: Slová
   Eva Šušková (s, bat)
  5. Ivan Buffa: The Four Agreements
   Eva Šušková (s)
  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
  7. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
 • Foto: Rio Danubio – Erik Rothenstein RIO DANUBIO – ERIK ROTHENSTEIN
  2014 CD – Hudobný fond SF00842531
  1. Erik Rothenstein: Rio Danubio
   Erik Rothenstein (fl, sxbr), Luboš Šrámek (pf), Pavol Bereza (gui), Vladimír Máčaj (cb), Eddy Portella (bat), Marián Ševčík (dr)
  2. Miles Davis (arr. Erik Rothenstein): Nardis
   Erik Rothenstein (sxbr), Ondrej Juraši (tr), Luboš Šrámek (pf), Pavol Bereza (gui), Eddy Portella (bat), Vladimír Máčaj (cb), Marián Ševčík (bat)
  3. Erik Rothenstein: M.CH.B.Blues
   Erik Rothenstein (sxbr), Vladimír Máčaj (cb), Eddy Portella (bat), Marián Ševčík (dr)
  4. Michal Motýľ : Stolen Moment
   Erik Rothenstein (sxbr), Luboš Šrámek (pf), Pavol Bereza (gui), Vladimír Máčaj (cb), Eddy Portella (bat), Marián Ševčík (dr)
  5. Michal Motýľ: Puesta del Sol
   Erik Rothenstein (sxbr), Ondrej Juraši (tr), Pavol Bereza (gui), Vladimír Máčaj (cb), Eddy Portella (bat), Marián Ševčík (dr)
  6. Erik Rothenstein: Bebe Rebe
   Erik Rothenstein (sxbr), Ondrej Juraši (tr), Luboš Šrámek (pf), Pavol Bereza (gui), Vladimír Máčaj (cb), Eddy Portella (bat), Marián Ševčík (dr)
  7. J.Van Heusen (arr. Erik Rothenstein): Here´s that rainy day
   Erik Rothenstein (sxbr), Michal Šimko (bgui), Pavol Bereza (gui), Eddy Portella (bat), André Antunes (dr)
  8. Erik Rothenstein: Sweet Sue´s 18th birthday
   Erik Rothenstein (sxbr), Michal Motýľ (tnb), Roland Kánik (pf), Pavol Bereza (gui), Eddy Portella (bat), Juraj Griglák (bgui), André Antunes (dr)
  9. G.de Paul (arr. Erik Rothenstein): I´ll remember april
   Erik Rothenstein (sxbr), Michal Motýľ (tnb), Pavol Bereza (gui), Juraj Griglák (bgui), André Antunes (dr)
  10. M. Ravel (arr. Erik Rothenstein): Kaddish
   Erik Rothenstein (sxbr), Eva Šušková (v), Vladimír Máčaj (cb), Luboš Šrámek (pf), Eddy Portella (bat)
 • Foto: Polajka/Tales from my Diary with Miroslav Vitouš POLAJKA/TALES FROM MY DIARY WITH MIROSLAV VITOUŠ
  2014 CD – Hudobný fond

  CD TALES FROM MY DIARY 1. Zjavenie I. (Miroslav Vitouš) 2. Frýdecká panna Mária (L. Janáček/spracovateľ N.Nikitin) 3. Štěbetaly jak laštovičky (L. Janáček/sc: N. Nikitin) 4. Naše noc (Miroslav Vitouš) 5. Naše večery (L. Janáček/sc: N. Nikitin) 6. Mluva (Miroslav Vitouš) 7. Tak neskonale úzko (L. Janáček/ sc: N. Nikitin) 8. Z II.řady (L. Janáček/sc. N. Nikitin) 9. Nelze domluvit! (L. Janáček/sc: N. Nikitin) 10.Lístek přivanutý (Miroslav Vitouš) 11. - 14. Nikolaj Nikitin: "Conversations" (sláčikové kvarteto s voľnou improvizáciou pre kontrabas) I. Talkin´ II Raising III Alter ego IV As I said 15. Zjevení II (Miroslav Vitouš) CD POLAJKA 1. Láska 2. Polajka 3. Túžba 4. Kouzlo 5. Neumrem ja na Zemi 6. Stálosť 7. Kvítí milodějné 8. Rozmarýn 9. Zpěvulenka 10.V černym lese 11.Tíha 12.Ukolébavka pre Hanu Sofiu 13.Osamělý 14.Ty ukvalsky kosteličku
  1. CD TALES FROM MY DIARY
   Nikolaj Nikitin (sxs, sxt), Lukáš Oravec (fc), Pavol Bereza (gui), Luboš Šrámek (pf), Juraj Griglák (cb), Marián Ševčík (dr)
  2. CD POLAJKA
   Eva Šušková (v), Boris Lenko (ac), Roman Harvan (vc), Martin Sillay (gui), Róbert Pospiš (vm)
 • Foto: Lento Ad Astra: Playing "Šach" with Mr. Bach LENTO AD ASTRA: PLAYING "ŠACH" WITH MR. BACH
  2013 CD – Real Music House 1647-009-2

  1. Malí františkáni (improvisation & meditation inspired by Prelude in d minor from 2nd cello suite); Eva Šušková, Erik Rothenstein 2. J. S. Bach: Menuet from French Suite in b Minor (arr. Viliam Gräffinger); Zita Slavíčková, Erik Rothenstein 3. J. S. Bach: Arioso (arr. Erik Rothenstein); Boris Bohó, Zita Slavíčková, Erik Rothenstein Luboš Bernáth: Sonate in Old Style (inspired by music of J. S. Bach); Zita Slavíčková, Erik Rothenstein 4. Fantasia melancolica 5. Interlúdium 6. Largo e fugato in C 7. Rondo finale 8. Pavol Šuška: Für dich... (inspired by cryptogram HA, CB – BACH); Eva Šušková, Zita Slavíčková, Erik Rothenstien 9. Erik Rothenstein: Prater Menuet (inspired by Menuet g minor from Anna Magdalena Bach Notebook); Boris Bohó, Erik Rothenstein 10. Viliam Gräffinger: Ruhig und in sich zufrieden (inspired by Cantata n. 9); Eva Šušková, Zita Slavíčková, Erik Rothenstein 11. Veľkí františkáni (improvisation & meditation inspired by Prelude in d minor from 2nd cello suite); Eva Šušková, Erik Rothenstein 12. J. S. Bach: Andante (2nd movement from Italian Concert) (arr. Zita Slavíčková); Zita Slavíčková, Erik Rothenstein 13. Fragment (from Prelude in d minor from 2nd cello suite) (arr. Erik Rothenstein); Erik Rothenstein Lento ad astra: Zita Slavíčková – piano Erik Rothenstein – baritone saxophone Guests: Eva Šušková – voice Boris Bohó – violoncello
  1. Erik Rothenstein, Zita Slavíčková, Eva Šušková, Boris Bohó, Lento Ad Astra, Pavol Šuška, Viliam Gräffinger, Ľuboš Bernáth
 • Foto: Lugi Cherubini : Joseph Haydn LUGI CHERUBINI : JOSEPH HAYDN
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0340-2031
  1. Luigi Cherubini: Requiem in C minor
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  2. Joseph Haydn: Missa brevis Sancti Johannis de Deo in B flat major, Hob.XXII:7, Kleine Orgelmesse
   Eva Šušková (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  3. Joseph Haydn: Te Deum for Empress marie Therese, Hob.XXIIIc:2
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Daniela Belancová (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Lukáš Borzík: Cantico delle Creature LUKÁŠ BORZÍK: CANTICO DELLE CREATURE
  2011 CD – Hudobný fond SF 00672131
  1. Lukáš Borzík: Eclipse
   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
  2. Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
   Eva Šušková (s), Júlia Csíziková (ob), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Lukáš Borzík: Aforizmy
   Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
  4. Lukáš Borzík: Stabat Mater
   Matúš Trávniček (b), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Lukáš Borzík: Cantico delle Creature
   Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Martin Mosorjak (cl), Radoslav Práger (fg), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Krbaťa, jr. (bat), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Maroš Potokár (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Hummel: Mathilde von Guise HUMMEL: MATHILDE VON GUISE
  2010 CD – Brilliant Classics 94043
  1. Johann Nepomuk Hummel: Mathilde von Guise
   Miloš Valent (dir.), Branislav Kostka (dir.), Solamente naturali, Martin Mikuš (t), Eva Šušková (ms), Ondrej Šaling (t), Kristína Koneval (vc)
 • Foto: Russian Children's Songs (Mussorgsky, Lyadov, Stravinsky, Prokofiev) RUSSIAN CHILDREN'S SONGS (MUSSORGSKY, LYADOV, STRAVINSKY, PROKOFIEV)
  CD – Diskant DK 0126-2231

  Modest Petrovich Mussorgsky: The Nursery Anatolij Konstantinovich Lyadov: Berceuse Six Six Children’s Song’s I. Six Children’s Song’s II. Six Children’s Song’s III. A Musical Snuffbox Igor Stravinsky: Three Little Songs Pribaoutki Cats Cradle Songs Three Children’s Tales Berceuse Valse des fleurs Sergey Prokofjev: Three Children’s Songs Op.68 Igor Stravinsky: The Owl and the Pussycat Eva Šušková – soprano Ivan Koska – piano
  1. Modest Petrovič Musorgskij:
   Eva Šušková (s), Ivan Koska (pf)
  2. Sergej Prokofiev:
   Eva Šušková (s), Ivan Koska (pf)
  3. Igor Stravinskij:
   Eva Šušková (s), Ivan Koska (pf)
  4. Anatolij Konstantinovič Ľadov:
   Eva Šušková (s), Ivan Koska (pf)

Ocenenia

 • Radio_Head Awards
  2016 - nahrávka roka 2015 v kategórii Klasická hudba za CD - secret VOICE [Hudobný fond]
 • Cena Frica Kafendu
  2016 za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na CD nahrávku secret VOICE
 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  2013 - Cena Mladý tvorca v kategórii Hudba za interpretáciu vianočnej koledy Infant Holy, Infant Lowly
 • Internationale Sommerakademie Prag – Wien – Budapest
  2007 - Cena za najlepšiu interpretáciu francúzskej hudby
 • Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)
  2006 - 1. miesto

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Lukáš Borzík: Svetlo Slova
  Symfónia pre soprán, husle a orchester
  14. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)
 • Iris Szeghy: Ľudstvo
  kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester
  8. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Storočnica vzniku ČSR - ŠKO Žilina, Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Večný tmel bytia
  20. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Design Factory, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc)
 • Iris Szeghy: Stabat mater
  pre miešaný zbor rozdelený na 3 skupiny, sólový soprán a sólové husle
  17. 2.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Juraj Čižmarovič (vn), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)
 • Peter Javorka: Monologo de la Luna (Monológ Luny)
  Kantáta pre soprán a komorný orchester
  11. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  AsynChronie – Prehliadka mladých skladateľov, Koncertné štúdio 2 SRO, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s)
 • Vladimír Bokes: Missa posoniensis, op. 55
  pre sóla, zbor, organ a orchester
  14. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Eva Garajová (a), Maxim Kutsenko (t), Martin Gurbaľ (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
  pre soprán a predpripravené zvukové stopy
  21. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba dneška v SNG – Skladačky, Slovenská národná galéria, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (v), Daniel Matej (C)
 • Tomáš Boroš: Piesne pre soprán a klavír
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Tomáš Boroš (pf)
 • Pavol Malovec: Ave Maria
  pre soprán, sláčikový orchester a vibrafón
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Miloš Betko: Ďakujte a chváľte, op. 51
  (Vzácnemu priateľovi Tomášovi Kriškovi in memoriam)
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)
 • Samuel Hvozdík: Der Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern
  pre soprán a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)
 • Ondrej Veselý: Nad rzekami Babilońskiemi
  pre soprán a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)
 • Juraj Vajó: Psalmus 113
  pre soprán alebo mezzosoprán (perkusie ad lib.) a gitaru (spev a pískanie ad lib.)
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)
 • Vladimír Bokes: Tri žalmy, op. 89
  pre spev a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)
 • Iris Szeghy: Menschheit (Ľudstvo)
  Kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester
  20. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Oliver Dohnányi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina
 • Iris Szeghy: Meadow Song
  pre soprán a jeden melodický nástroj
  9. 2.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  Verzia pre soprán a flautu.
 • Tomáš Boroš: Slová
  Piesne pre vyšší hlas, xylofón a zvonkohru
  13. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s)
 • Jaroslav Hruška: F. X. Gruber: Tichá noc
  12. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Vizvári (s), Eva Šušková (s), Martin Mikuš (br), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Ad Una Corda, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Jaroslav Hruška: Infant Holy, Infant Lowly
  12. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Jaroslav Hruška: The First Noël
  12. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Osemnešťastný človek op. 250
  Symfonická báseň podľa rovnomennej kórejskej ľudovej rozprávky
  9. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Martin Mikuš (br), Joori Kim (v), Young Zoo Oh (v), Siwoung Song (v), Hywon Lim (v), Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Proglas
  Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Lukáš Borzík: Cantico delle Creature
  pre štyri hlasy alebo miešaný zbor a komorný súbor
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Eclipse
  verzia pre 4 hlasy (SATB) alebo miešaný zbor a komorný súbor
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
  verzia pre soprán, hoboj, husle, violu a violončelo
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Ivan Buffa (dir.)
 • Jevgenij Iršai: A Signal Drum
  pre soprán, husle, cimbal, tibetské zvončeky, barmský gong a klavír na báseň Langstona Hughesa
  5. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Michal Paľko (zmb), Jevgenij Iršai (pf), Jevgenij Iršai (cle), Jevgenij Iršai (gng)
 • Lukáš Borzík: Hvalospjev Ljubavi
  verzia pre soprán a cimbal
  18. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  secret VOICE, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Michal Paľko (zmb)
 • Ivan Buffa: The Four Agreements
  pre sólový hlas
  18. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  secret VOICE, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (v)
 • Ján Levoslav Bella: Ballade (aus den Lustigen Weibern)
  pre hlas a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Alexander Albrecht: Ballade (Balada)
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Ján Levoslav Bella: Mein Friedhof
  pre soprán a orchester
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Betlehem op. 181
  Detská opera pre sóla, detský zbor a orchester
  8. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Šušková (ms), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Kristov dotyk op. 180
  27. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nový evanjelický kostol, Legionárska ul., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Hornyáková (s), Nao Higano (s), Eva Šušková (ms), Matúš Trávniček (b), Petra Záhumenská (s), Anima Cantanda, Bratislavskí komorní sólisti, Martin Mikuš (br), Adrian Kokoš (dir.)
 • Lukáš Borzík: Eclipse
  pre 2 soprány, 2 alty, 2 tenory, ženský zbor, hoboj, 2 klarinety, lesný roh, 6 fliaš, 6 ladených pohárov, 6 huslí a 2 violončelá
  13. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bakalársky koncert, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helena Becse Szabó (s), Eva Šušková (a), Ján Rusko (t), Robert Tišťan (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Víťazoslav Kubička: Biblické piesne I. – Stvorenie op. 190
  pre spev, husle a klavír
  5. 7.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Haag, NL
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Jana Csampaiová (vn), Beáta Tomčányiová (pf)
 • Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
 • Nuno Figueiredo: The Sin of Creation (Hriech tvorby)
  pre soprán a gitaru
  20. 6.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2019-02-24 Matiné v Mirbachovom paláci
  Eva Šušková, Peter Mazalán a Ivan Koska

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Eva Šušková, Quasars Ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Reona Sato, Eva Šušková, Ivan Buffa, Quasars Ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble 2015-11-11 Melos-Étos 2015: Quasars Ensemble
  Ivan Buffa, Eva Šušková, Maja Hriešik, Zuzu Hudek, Reona Sato, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-10 Melos-Étos 2013
  Kaija Saariaho, Ivan Buffa, Camilla Hoitenga, Eva Šušková, Lionel Peintre, Quasars Ensemble

  Autor: Peter Brenkus

Audio

 • Nikde

  2016

  Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)

  Zdroj: CD Eva Šušková: secret VOICE electric (Real Music House, 2016)

Video

 • Eva Šušková

  2014-00-00
  interview s Martinom Burlasom 1

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas
 • Eva Šušková

  2014-00-00
  interview s Martinom Burlasom 2

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 01. 2020