• 2005

  ukončenie štúdia na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (spev - Lenka Paulíková)

 • 2005 – 2010

  VŠMU (spev - Viktória Stracenská)

 • 2010 – 2013

  VŠMU, doktorandské štúdium (Peter Mikuláš)

 • majstrovské kurzy:

  v Rakúsku (2007), Maďarsku (2008) a v Českej republike (2009) pod vedením Sony Ghazarian, Rosemary Hardy, Timothy Bentcha a Petra Dvorského

 • 2002 – 2007

  členka súboru alternatívneho divadla GUnaGU v Bratislave

Eva Šušková ako operná speváčka účinkovala na Slovensku i v zahraničí (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko), predstavila sa v postavách ako napr. Tatiana (Eugen Onegin), Desdemona (Otello), Rusalka, Suzel (Priateľ Fritz), či Fiordiligi. Scénicky tiež naštudovala Schönbergovu monodrámu Pierrot Lunaire i Benjaminovu komornú operu Into the Little Hill. Na scéne Opery SND účinkovala v postavách: Mercedes (Carmen), Kate Pinkerton (Madama Butterfly), Gertrúda (The Players) a tiež ako Claudine v koncertnom predvedení opery Johanna Nepomuka Hummela Mathilde de Guise (v spolupráci so súborom Solamente naturali s dir. Didier Talpainom, 2010). 

V súčasnosti sa prezentuje ako popredná interpretka komorného a koncertného repertoáru, pričom odborná kritika najviac vyzdvihuje jej interpretačný vklad v dielach klasikov 20. storočia. Je zanietenou propagátorkou slovenskej hudby a vďaka úzkej spolupráci s viacerými skladateľmi sa stala vyhľadávanou interpretkou nových diel (o. i. účinkovala v premiérach šiestich pôvodných slovenských opier autorov Juraja Beneša, Víťazoslava Kubičku a Slava Solovica).

Ako sólistka sa predstavila na významných európskych festivaloch (Gaida, Lost & Found, Pražské premiéry, BHS, Melos-Étos, Zémpléni fesztivál, Neuen Musik in Bamberg, Konvergencie, Dni starej hudby, a i.).

Spolupracovala s poprednými orchestrami a súbormi (Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Janáčkova filharmonie Ostrava, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester a ďalšími).

Nahrávala pre Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond a Diskant.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti na Katedre hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave a tiež viacerým organizačným aktivitám (cyklus (Ne)známa hudba združenia Albrechtina, oceňované autorské projekty secret VOICE, VOICEssion a detský projekt Človekofón a tleSKOKrik).

x