2023

DEKÁNKOVÁ, Jana: Prekonávať prekážky a rozdiely medzi nami [rozhovor s Evou Šuškovou a Tomášom Borošom]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 24 – 27

2023

KOLÁŘ, Robert – FUJIKURA, Dai: Z Ósaky do svetových centier súčasnej hudby

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 26 – 29

2023

VONGREJ, Ľudovít: Slávnostným koncertom vyvrcholili oslavy 30. výročia vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave

Opera Slovakia, 2. 5. 2023

2023

KOLÁŘ, Robert: Koncerty : 19. 9. 2023 Bratislava, Zichyho palác

Martin Ruman, Alena Hučková, Eva Šušková, Martin Krajčo, Irena Troupová, Alan Vizváry, Ján Krigovský – (Ne)známa hudba, Kubička

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 6

2022

VESELÝ, Ondrej: Ján Levoslav Bella : Protestantská chrámová hudba pre zbor a orchester [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 35

2022

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hlas a srdce Evy Šuškovej

Opera Slovakia, 16. 4. 2022
(o CD s názvom "He Is Dead" (Mŕtvy))

2022

KOLÁŘ, Robert: Lukáš Borzík. Svetlo Slova.

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 38
(recenzia CD)

2022

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

2022

GOČ, Jakub: (Ne)známa hudba Juraja Pospíšila

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 9

2022

FECSKOVÁ, Silvia: Štefan Fajnor: Cymbál a husle/piesne [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 37

2022

VESELÝ, Ondrej: Roman Berger : Korczak in memoriam, Requiem da camera [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 37 – 38

2022

SLABÝ, Petr: Nový projekt Júlia Fujaka i vzkříšení kysucké postmoderny [recenzia CD]

His voice [online], 27. 1. 2022

2021

GOTTHARDT, Kristína: Hudba dneška v SNG

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 5

2021

BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 12

2020

KAMENSKÁ, Martina: Konvergencie 2020

Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8 – 9

2019

URSÍNYOVÁ, Terézia: Melos-Étos so silou spievaného slova a hranej hudby

Opera Slovakia, 15. 11. 2019

2019

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

2019

KOLÁŘ, Robert: Zimné Konvergencie : Stravinskij

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 4 – 6

2019

VESELÝ, Ondrej: Lalula / E. Šušková, Quasars Ensemble, Ivan Buffa [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 38 – 39

2019

GRAUS, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba

Hudobný život, 2019, roč. 50, č. 9, s. 14

2019

ČERVENKA, Jozef: Bartókov Modrofúz na Konvergenciách

Opera Slovakia, 21. 9. 2019

2019

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 6

2019

TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 3

2019

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 30

2019

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba Dneška v SNG: Recitations

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 3

2018

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018 : Československá noc komornej hudby

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 4 – 5

2018

KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 9

2018

KOLÁŘ, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 3

2018

TICHÝ, Stanislav: Koncert z tvorby Petra Ebena

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 4

2017

KOLÁŘ, Robert: Lexikón chladu [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 57
(E. Šušková, M. Burlas - Real Music House 2017)

2017

CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

Západoslovenské piesne

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 12

2017

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 29

2017

HEVIER, jun., Daniel: Umírající Kristus v Bratislavě. Zapomenuté oratorium Františka Antonína Rösslera

Opera Plus, 29. 5. 2017

2017

MATEJ, Daniel: Shaped Songs

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 23

2017

ČERVENKA, Jozef: Symptóm: Dieťa

Opera Slovakia, 25. 6. 2017

2017

ČERVENKA, Jozef: Festivalové Západoslovenské piesne

Opera Slovakia, 9. 10. 2017
(hodnotenie vystúpenia na BHS 2017)

2017

ŠUŠKOVÁ, Eva: Slovenskí hudobníci v Etiópii

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 14

2016

UNGER, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností

Opera Plus, 27. 11. 2016

2016

LENNER, Eduard: Silný zážitok, duchovná stopa

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 16 – 17

2016

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG 19: Babylonská veža

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 23

2016

ŠUŠKOVÁ, Eva: AD HŽ 10/2016: ARWA – Boris Lenko Works

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 2

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 9

2016

KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková - secret VOICE electric [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 37 – 38

2016

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Nová slovenská dramma giocoso

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 25

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)

Opera Slovakia, 8. 11. 2016

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Babylonská veža v paláci

Opera Slovakia, 29. 9. 2016

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Smútočné spevy s veľkonočnou atmosférou a piesňový podvečer na BHS

Opera Slovakia, 1. 12. 2016

2016

ŠUŠKOVÁ, Eva: V jednej piesni je celý vesmír [rozhovor s Editou Gruberovou]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 14 – 17

2016

TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba : Mimoriadny koncert SOSR-u

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8 – 9

2015

KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 37

2015

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 3

2015

KOLÁŘ, Robert: ô - festival zvukovej poézie

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 28 – 29

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 6

2015

BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Rok po roku

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4

2015

KOLLÁROVÁ, Jana: Operná speváčka Eva Šušková: Dúfam, že hlas nemá hranice

Pravda, 19. 4. 2015

2015

KAČIC, Ladislav: Georgius Zrunek – Vianočná omša, Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 37 – 38

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: 13. medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos s monodrámou Havran

Opera Slovakia, 16. 11. 2015

2014

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Šestdesiatročné rozhlasové deti

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 2

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 5

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: Albrechtina

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 4

2014

BUBNÁŠ, Juraj: ŠKO Žilina a skladateľské návraty domov

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 18

2014

HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2014

ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 17

2014

oj: Vrcholí najväčší sviatok vážnej hudby

Pravda, 12. 10. 2014, roč. 34, č. 134, s. 41

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: K jubileu gratuloval Priateľ Fritz

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 23

2014

TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 11

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6 – 9

2014

ŠUŠKOVÁ, Eva: Anketa

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 28

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: Eva Šušková – sopranistka : Inšpirátorka a múza

Zlaté hlasy, 2014, Perfekt, Bratislava, s. 149 – 158

2013

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Banskobystrický Onegin kypí vášňami

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 19

2013

VAJÓ, Juraj – KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 14

2013

KOLÁŘ, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 11

2013

GLOCKOVÁ, Mária: Popik podľa Puškina

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 25

2013

HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Orchestrálny koncert

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

2013

BERGER, Igor: BHS 2013 : Fedosejevov Čajkovskij jedným z vrcholov BHS

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 7

2013

RUSÓ, Vladimír: Hovoriť tónmi, spievať slovami ...

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 9

2012

ŠUŠKOVÁ, Eva: Viktória Stracenská: Deň, keď som mala vystúpenie, bol pre mňa vždy sviatkom [rozhovor]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 14 – 16

2012

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 3

2012

KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7 – 8

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pierot na scéne

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie : Hold hodnotám

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 8

2012

PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

Pravda, 2. 10. 2012, s. 38

2012

tin: Eva Šušková odporúča úžasnú hudbu súboru Jordiho Savalla

Pravda, 15. 8. 2012, roč. 22, č. 189, s. 37

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 3

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, koncerty. Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 2

2011

KUBANDOVÁ, Janka – BUBNÁŠ, Juraj: Eva Šušková: "Lesser-known doesn´t mean of lesser quality or lesser value"

Akcent, 2011, s. 2

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8 – 9

2011

MARTON, Ivan: Neznáma hudba

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 3

2011

KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Eva Šušková

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 6

2011

BUFFA, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 9

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 3

2010

PLANKOVÁ, Eva: Russian Children’s Songs : Mussorgsky, Lyadov, Stravinsky, Prokofiev [recenzia CD]

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 5, s. 36
(klavírna spolupráca Ivan Koska)

2010

UNGER, Pavel: BHS 2009. Slovenské spevy

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 23

2010

LEJAVA, Marián: SOOZVUK 2009

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 9

2009

ŠUBA, Andrej: Ďalšie dva vrcholy na BHS

Sme, 25. 11. 2009

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

2009

URSÍNYOVÁ, Terézia: Vesmír detí

Literárny (dvoj)týždenník, 2009, roč. 22, č. 25 – 26, s. 13

2008

ŠUŠKOVÁ, Eva: NachBach

Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 10, s. 6

2004

ŠUŠKOVÁ, Eva: Dvakrát na jednej strune : medzinárodný festival chrámových zborov Ad Una Corda

Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 10

Personálna bibliografia

 • 2017

  ŠUŠKOVÁ, Eva: Slovenskí hudobníci v Etiópii

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 14

 • 2016

  ŠUŠKOVÁ, Eva: AD HŽ 10/2016: ARWA – Boris Lenko Works

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 2

 • 2016

  ŠUŠKOVÁ, Eva: V jednej piesni je celý vesmír [rozhovor s Editou Gruberovou]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 14 – 17

 • 2014

  ŠUŠKOVÁ, Eva: Anketa

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 28

 • 2012

  ŠUŠKOVÁ, Eva: Viktória Stracenská: Deň, keď som mala vystúpenie, bol pre mňa vždy sviatkom [rozhovor]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 14 – 16

 • 2008

  ŠUŠKOVÁ, Eva: NachBach

  Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 10, s. 6

 • 2004

  ŠUŠKOVÁ, Eva: Dvakrát na jednej strune : medzinárodný festival chrámových zborov Ad Una Corda

  Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 10

Personálna bibliografia – Rozhovory

 • 2023

  KOLÁŘ, Robert – FUJIKURA, Dai: Z Ósaky do svetových centier súčasnej hudby

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 26 – 29

Bibliografia

 • 2022

  GOČ, Jakub: (Ne)známa hudba Juraja Pospíšila

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 9

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Eva Šušková – sopranistka : Inšpirátorka a múza

  Zlaté hlasy, 2014, Perfekt, Bratislava, s. 149 – 158

Bibliografia – Recenzie

 • 2022

  FECSKOVÁ, Silvia: Štefan Fajnor: Cymbál a husle/piesne [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 37

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Roman Berger : Korczak in memoriam, Requiem da camera [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 37 – 38

 • 2022

  SLABÝ, Petr: Nový projekt Júlia Fujaka i vzkříšení kysucké postmoderny [recenzia CD]

  His voice [online], 27. 1. 2022

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  KOLÁŘ, Robert: Koncerty : 19. 9. 2023 Bratislava, Zichyho palác

  Martin Ruman, Alena Hučková, Eva Šušková, Martin Krajčo, Irena Troupová, Alan Vizváry, Ján Krigovský – (Ne)známa hudba, Kubička

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 6

 • 2023

  DEKÁNKOVÁ, Jana: Prekonávať prekážky a rozdiely medzi nami [rozhovor s Evou Šuškovou a Tomášom Borošom]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 24 – 27

 • 2023

  VONGREJ, Ľudovít: Slávnostným koncertom vyvrcholili oslavy 30. výročia vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave

  Opera Slovakia, 2. 5. 2023

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Lukáš Borzík. Svetlo Slova.

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 38
  (recenzia CD)

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Ján Levoslav Bella : Protestantská chrámová hudba pre zbor a orchester [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 35

 • 2022

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hlas a srdce Evy Šuškovej

  Opera Slovakia, 16. 4. 2022
  (o CD s názvom "He Is Dead" (Mŕtvy))

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 12

 • 2021

  GOTTHARDT, Kristína: Hudba dneška v SNG

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 5

 • 2020

  KAMENSKÁ, Martina: Konvergencie 2020

  Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8 – 9

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 6

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 3

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Melos-Étos so silou spievaného slova a hranej hudby

  Opera Slovakia, 15. 11. 2019

 • 2019

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba Dneška v SNG: Recitations

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 3

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 30

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Bartókov Modrofúz na Konvergenciách

  Opera Slovakia, 21. 9. 2019

 • 2019

  GRAUS, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba

  Hudobný život, 2019, roč. 50, č. 9, s. 14

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Lalula / E. Šušková, Quasars Ensemble, Ivan Buffa [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 38 – 39

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Zimné Konvergencie : Stravinskij

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 4 – 6

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 9

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018 : Československá noc komornej hudby

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 4 – 5

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Das grosse Lalula alebo Quasars s horúcimi novinkami

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 3

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Koncert z tvorby Petra Ebena

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 4

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

  Západoslovenské piesne

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 12

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Festivalové Západoslovenské piesne

  Opera Slovakia, 9. 10. 2017
  (hodnotenie vystúpenia na BHS 2017)

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Lexikón chladu [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 57
  (E. Šušková, M. Burlas - Real Music House 2017)

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Symptóm: Dieťa

  Opera Slovakia, 25. 6. 2017

 • 2017

  MATEJ, Daniel: Shaped Songs

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 23

 • 2017

  HEVIER, jun., Daniel: Umírající Kristus v Bratislavě. Zapomenuté oratorium Františka Antonína Rösslera

  Opera Plus, 29. 5. 2017

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 29

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba : Mimoriadny koncert SOSR-u

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8 – 9

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Smútočné spevy s veľkonočnou atmosférou a piesňový podvečer na BHS

  Opera Slovakia, 1. 12. 2016

 • 2016

  UNGER, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností

  Opera Plus, 27. 11. 2016

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)

  Opera Slovakia, 8. 11. 2016

 • 2016

  LENNER, Eduard: Silný zážitok, duchovná stopa

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 16 – 17

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG 19: Babylonská veža

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 23

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Babylonská veža v paláci

  Opera Slovakia, 29. 9. 2016

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 9

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková - secret VOICE electric [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 37 – 38

 • 2016

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Nová slovenská dramma giocoso

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 25

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: 13. medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos s monodrámou Havran

  Opera Slovakia, 16. 11. 2015

 • 2015

  KAČIC, Ladislav: Georgius Zrunek – Vianočná omša, Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 37 – 38

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 3

 • 2015

  BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Rok po roku

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 6

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: ô - festival zvukovej poézie

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 28 – 29

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 37

 • 2015

  KOLLÁROVÁ, Jana: Operná speváčka Eva Šušková: Dúfam, že hlas nemá hranice

  Pravda, 19. 4. 2015

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6 – 9

 • 2014

  TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Koncert speváckeho zboru mesta Bratislavy

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 11

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: K jubileu gratuloval Priateľ Fritz

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 23

 • 2014

  oj: Vrcholí najväčší sviatok vážnej hudby

  Pravda, 12. 10. 2014, roč. 34, č. 134, s. 41

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 17

 • 2014

  HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: ŠKO Žilina a skladateľské návraty domov

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 18

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Albrechtina

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 4

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 5

 • 2014

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Šestdesiatročné rozhlasové deti

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 2

 • 2013

  RUSÓ, Vladimír: Hovoriť tónmi, spievať slovami ...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 9

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

 • 2013

  BERGER, Igor: BHS 2013 : Fedosejevov Čajkovskij jedným z vrcholov BHS

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 7

 • 2013

  VAJÓ, Juraj – KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 14

 • 2013

  GLOCKOVÁ, Mária: Popik podľa Puškina

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 25

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: VOICEssion alebo štyri farby jedného hlasu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 11

 • 2013

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Banskobystrický Onegin kypí vášňami

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 19

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Orchestrálny koncert

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 3

 • 2012

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7 – 8

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pierot na scéne

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie : Hold hodnotám

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 8

 • 2012

  PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

  Pravda, 2. 10. 2012, s. 38

 • 2012

  tin: Eva Šušková odporúča úžasnú hudbu súboru Jordiho Savalla

  Pravda, 15. 8. 2012, roč. 22, č. 189, s. 37

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 3

 • 2011

  BUFFA, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 9

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 3

 • 2011

  KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Eva Šušková

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 6

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Spravodajstvo, koncerty. Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 2

 • 2011

  MARTON, Ivan: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8 – 9

 • 2011

  KUBANDOVÁ, Janka – BUBNÁŠ, Juraj: Eva Šušková: "Lesser-known doesn´t mean of lesser quality or lesser value"

  Akcent, 2011, s. 2

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 3

 • 2010

  PLANKOVÁ, Eva: Russian Children’s Songs : Mussorgsky, Lyadov, Stravinsky, Prokofiev [recenzia CD]

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 5, s. 36
  (klavírna spolupráca Ivan Koska)

 • 2010

  UNGER, Pavel: BHS 2009. Slovenské spevy

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 23

 • 2010

  LEJAVA, Marián: SOOZVUK 2009

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 9

 • 2009

  ŠUBA, Andrej: Ďalšie dva vrcholy na BHS

  Sme, 25. 11. 2009

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

 • 2009

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Vesmír detí

  Literárny (dvoj)týždenník, 2009, roč. 22, č. 25 – 26, s. 13

x