• 2016

  Radio_Head Awards

  nahrávka roka 2015 v kategórii Klasická hudba - za CD - secret VOICE [Hudobný fond]

 • 2016

  Cena Frica Kafendu

  za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na CD nahrávku secret VOICE

 • 2013

  Cena Nadácie Tatra banky za umenie

  Cena Mladý tvorca v kategórii Hudba - za interpretáciu vianočnej koledy Infant Holy, Infant Lowly

 • 2007

  Internationale Sommerakademie Prag – Wien – Budapest

  Cena za najlepšiu interpretáciu francúzskej hudby

 • 2006

  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)

  1. miesto

x