Profil osobnosti

Foto: Ján Slávik

Ján Slávik

11. 3. 1958 Bratislava

www.janslavik.sk

vážna hudba
violončelo
pedagóg – violončelo, komorná hra

Pôsobenie v: Cellomania, Bergerovo trio, Moyzesovo kvarteto

Bio

Bio

1973 – 1979
Konzervatórium v Bratislave (violončelo – Gustáv Večerný, Karol Filipovič)
1979 – 1983
VŠMU (violončelo – Jozef Podhoranský)
1992
VŠMU, umelecká ašpirantúra
1991 – 1992
Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (výnimočný študent komornej hry – Franz Samohyl, Günter Pichler)
1983 – 1984
štipendista Slovenského hudobného fondu
-
majstrovské interpretačné kurzy: Usi Wiesel, László Mező, Rudolf Nel, Michail Chomicer, Martin Lovett, Norbert Brainin, Siegmunt Nissel
1975
zakladajúci člen Moyzesovho kvarteta
1984 – 1985
člen Vojenského umeleckého súboru
od 1986
člen Slovenskej filharmónie
od 1986
člen komorného súboru Solisten der Salzburgen Mozart-Serenaden
od 1997
člen sláčikového tria Amadé
od 1983
pedagóg hry na violončele na VŠMU (2002 docent, 2012 profesor)
1990 – 1994
člen umeleckej rady vydavateľstva Opusu
1994 – 1997
člen kolégia riaditeľa Slovenskej filharmónie
1996 – 1998
člen pracovnej skupiny akreditačnej komisie
1997 – 2002
člen predstavenstva Spolku koncertných umelcov
od 1998
člen Komisie koncertných umelcov Hudobného fondu
2002
zakladateľ medzinárodného festivalu umenia Hudba Modre
2003
zakladateľ Slovenského festivalu umenia Hudba Trnave
od 2008
koncertný majster skupiny violončiel Slovenskej filharmónie
2008
zakladateľ a dramaturg Medzinárodného festivalu komornej hudby Divergencie v Skalici

„Pre Jána Slávika je charakteristická vyspelá technická zručnosť, ktorá mu umožňuje budovať sólistický repertoár bez obmedzenia. Jeho kvalitná intonácia a muzikantská zaangažovanosť pôsobí veľmi sugestívne a priamo sa prenáša na poslucháča. Slávikov repertoár obsahuje kompozície všetkých štýlových období, no ťažiskom je hudba 20. storočia, domáca i zahraničná, pričom sám neraz svojimi výkonmi podnietil a inšpiroval vznik nových kompozícií pre svoj nástroj, ktoré aj premiérovo uviedol. Je vyhľadávaným komorným hráčom, keďže má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Nevyhýba sa nijakým novátorským projektom, ku ktorým pristupuje s rovnakým zanietením ako k tradičným hodnotám domácej i svetovej violončelovej i komornej literatúry.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 137-141.)

Ján Slávik sa venuje komornej a sólistickej hre. Je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta, s ktorým odohral tisícky koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v USA, v Kanade i v Japonsku a nahral viac ako 30 CD. Popri tom je členom komorného súboru Sólisti salzburgských Mozartových serenád (Solisten der Salzburgen Mozart-Serenaden), sláčikového tria Amadé ako aj členom viacerých klavírnych trií, kde spoluúčinkuje s významnými slovenskými interpretmi (Alexander Jablokov, František Török a Stanislav Mucha, Daniela Varínska a Katarína Brejková). V rámci komornej hry ďalej spolupracuje s Jurajom Čižmarovičom, Alexandrom Lakatošom, Haraldom Neratom, Jozefom Podhoranským, Eugenom Prochácom, Tomášom Gaálom, Gabrielou Hamarovou, Eleonórou Slaničkovou-Škutovou, Mariánom Lapšanským, Ivanom Gajanom, Pavlom Virágom, Igorom Fáberom, Branislavom Dugovičom, Aladárom Jánoškom, Martinom Krajčom, Zuzanou Törökovou, Katarínou Turnerovou, Gabrielou Beňačkovou, Nao Higano, Petrom Mikulášom a tiež s Janáčkovým kvartetom a Kubínovým kvartetom.

Ako sólista spolupracoval so všetkými významnými slovenskými orchestrami, s orchestrom Barcelona Simfonietta a Salzburgským komorným orchestrom. Jeho dirigentskými partnermi boli Adolf Vykydal, Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Karol Kevický, Ondrej Lenárd, Leoš Svárovský, Bohdan Warchal, Jack van Steen, Hideaki Umeda, Harald Nerat, Joan Luis Moraleda, Stephen Somary. Koncertoval v rámci všetkých významných domácich hudobných festivaloch, v zahraničí vystúpil na festivaloch Wurzer Sommerkonzerte (Nemecko), Mladé pódium Karlove Vary, Festival Haute-Savoi (Francúzsko), Vendrell – Festival international de Musica Pau Casals (Španielsko), Medzinárodný hudobný festival Ľubľana (Slovinsko), Sommerkonzerte Langenargen (Nemecko), Festival Est-Ouest Die (Francúzsko), Neue Musik Hannover (Nemecko) a i.

Pravidelne vedie majstrovské interpretačné kurzy (napr. 3. letné interpretačné kurzy v Žiline, Čírenie talentov v Dolnom Kubíne, Medzinárodné interpretačné kurzy v Komárne, ďalej workshopy v Žiline a Dolnom Kubíne).

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • Ursínyová, Terézia – Godár, Vladimír – Viskup, Anton: Moyzesovo kvarteto 1975 – 2000
  2000 Slovenská filharmónia, Bratislava 2000
  ((ExpressPrint Modra))
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Dohnalová, Lýdia: Divergencie 2019 : sviatky hudby v Skalici
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Muž, ktorý sa nenudí
  2018 In: www.operaslovakia.sk/muz-ktory-sa-nenudi/
  Opera Slovakia 2018
 • Ursínyová, Terézia: Slávik, ktorý miluje sólo, komornú hru aj orchester [rozhovor]
  2018 In: www.operaslovakia.sk/slavik-ktory-miluje-solo-komornu-hru-aj-orchester/
  Hudobný život 2018
 • Dohnalová, Lýdia: V čarovnom štiavnickom prostredí s Peknou hudbou
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 4
 • Dohnalová, Lýdia: Divergencie v Skalici po desiatykrát
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 - 8, s. 27
 • Puškášová, Melánia: 60 SLAVIKMUSIKFEST
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 6 – 9
  (rozhovor pri príležitosti 60-tin interpreta)
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina : Správa pre Slávika
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 13
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 28 – 29
 • Bubnáš, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Staré objavy i premiéry so SF
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 10 – 11
 • Ursínyová, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 5
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie : Jubilanti
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4 – 5
 • Ursínyová, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Albrechtina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 7
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 17
 • Šamajová, Katarína: Violončelista, ktorý zoskupil bratislavských skladateľov
  2013 In: www.kultura.pravda.sk
  Pravda [príloha Kultúra] 2013
 • Šišková, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 12
 • Alexander, Juraj: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • Marton, Ivan: Osem violončiel v naliehavom tóne prinieslo premiéru Kolkoviča
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 117, s. 36
 • Kubandová, Janka: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe..
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 6
 • Šuba, Andrej: Divergencie v Skalici
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • Dohnalová, Lýdia: Divergencie v Skalici
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • Dohnalová, Lýdia: Festival peknej hudby
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • Alexander, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 2
 • Puškášová, Melánia: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7 - 8, s. 8
 • Šuba, Andrej: Komorná hudba si vyžaduje celého človeka
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 3, s. 21 – 24
 • (her): Dva festivaly dvoch violončelistov
  2008 SME [príloha Kultúra] roč. 16, 2008, č. 141, s. 18
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 16
 • Kompas, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 15
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 10
 • Radulová, Soňa: Spravodajstvo, koncerty : Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 8
 • Urbančíková, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 11
 • Chalupka, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 8
 • Hochel, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 4 – 5
 • Bíliková, Lenka: Johann Sebastian Bach, Vol. 2
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 9, s. 45
 • Bíliková, Lenka: Výnimočný koncert v synagóge
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 26
 • Dohnalová, Lýdia: „...Violončelo je krásny nástroj...“
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 17
 • Vajnerová, Barbora: Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 16
 • Šišková, Ingeborg: Matiné s J.S. Bachom
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 4, s. 22
 • Litschauerová, Nina: Hudba pre štyroch
  1998 Nové slovo roč. 8, 1998, č. 5
 • mj: Slávik – Varínska „bis“
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 18, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Pocta Brahmsovi
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 6
 • Litschauerová, Nina: Komorná hudba má osobitné čaro...
  1996 Televízia a rozhlas 1996, č. 11
 • Ursínyová, Terézia: Platónska hudobná dišputa
  1995 Slovenská republika 1995
 • Ivanová, Marta: Výnimočná premiéra
  1994 Práca 1994
 • Babín, Emil: Hrať so skladateľom, nie proti nemu
  1993 Pravda 1993
 • Pokora, Miloš: Představujeme. Ján Slávik a Daniela Rusó
  1992 Hudební rozhledy roč. 45, 1992, č. 2, s. 57 – 58
 • Dánay, Peter: Moyzesovo kvarteto
  1985 Bratislava 1985
  (Vydavateľstvo Galéria hl. mesta SSR)
 • Podracký, Igor: Do zmyslu intonácie
  1983 Večerník 1983
 • Recenzie
 • Škvarenina, Marek: Recenzie ; crossover ; Marián Varga & Moyzesovo kvarteto
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 36
 • Chalupka, Ľubomír: Recenzie ; klasika ; Ilja Zeljenka: String Quartets; Marta Beňačková, Moyzesovo kvarteto
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 34
 • Bíliková, Lenka: Johann Sebastian Bach: Suity pre sólové violončelo BWV 1007-1012, Suites for Solo Cello BWV 1007-1009
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 45
  ((recenzia CD))
 • Alexander, Juraj: Dvořák: Koncert pre violončelo op. 104 [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 36 – 37
 • Personálna bibliografia
 • USA & Kanada 2015: Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 8 – 9
 • Anketa
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 26 – 27

Diskografia

 • Foto: Musica Sacra MUSICA SACRA
  2015 CD – Diskant DK 0161-2231
  1. César Franck: Gloria z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Katarína Juhásová-Štúrová (s), Tomáš Juhás (t), Martin Malachovský (b), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  2. Joseph Haydn: Tenebrae factae sunt, MH162
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  3. Joseph Haydn: Insanae et vanae curae
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  5. Franz Liszt: Inno a Maria Vergine, S.39
   Spevácky zbor Lúčnica, Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, KV 618
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  7. César Franck: Panis angelicus z Omše A dur, op. 12, FWV 61
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Alma Dei Creatoris, KV 277
   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Requiem, SC 76
   Spevácky zbor Lúčnica, Martin Ruman (vl), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)
  10. Andrew Lloyd Webber: Hosanna z Requem
   Miroslav Dvorský (t), Ľubica Vargicová (s), Peter Mikula (org), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  11. Andrew Lloyd Webber: Pie Jesu z Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Tomáš Turner (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)
  12. Giuseppe Verdi: Libera me z Messa da Requiem
   Ľubica Vargicová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Walter Attanasi (dir.)
 • Foto: Roman Berger : Pathetique ROMAN BERGER : PATHETIQUE
  2015 CD – Naxos 8.573406
  1. Roman Berger: Patetique
   Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza
   Ján Slávik (vc)
  4. Roman Berger: Impromptu
   Branislav Dugovič (cl)
  5. Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
   Bergerovo trio, Ján Slávik (vc), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Moyzes Quartet – String Quartets MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS
  2015 CD – Hudobný fond SF 00862131
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ján Cikker: Domovina
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  5. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Slovenská filharmónia : Ilja Zeljenka SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA : ILJA ZELJENKA
  2015 CD – Slovenská filharmónia SLF 0032-2-031
  1. Ilja Zeljenka: Overtura festiva
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Koncert pre violončelo a orchester
   Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 9
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Dvořák : Koncert pre violončelo a orchester op. 104 DVOŘÁK : KONCERT PRE VIOLONČELO A ORCHESTER OP. 104
  2014 CD – Diskant DK 0152-2131
  1. Antonín Dvořák: Koncert pre violončelo a orchester op. 104
   Ján Slávik (vc), Bratislavskí symfonici, Leoš Svárovský (dir.)
  2. Antonín Dvořák: Lesný pokoj op. 68/5
   Bratislavskí symfonici, Leoš Svárovský (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Rondo op. 94
   Bratislavskí symfonici, Leoš Svárovský (dir.)
 • Foto: Kafenda : Vilec : Godár KAFENDA : VILEC : GODÁR
  2013 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300202
  1. Frico Kafenda: Sonáta
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Michal Vilec: Sonáta II. op. 34
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Tadeáš Salva: Cello Music TADEÁŠ SALVA: CELLO MUSIC
  2012 CD – Naxos 8.572509
  1. Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  2. Tadeáš Salva: Koncert op. 11
   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Tri árie
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  4. Tadeáš Salva: Malá suita
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 3
   Juraj Čižmarovič (vn), Eugen Prochác (vc), Bernadetta Šuňavská (org)
 • Foto: Those Days in Bratislava THOSE DAYS IN BRATISLAVA
  2012 CD – Diskant DK0146-2131
  1. Ernő Dohnányi: Sonáta B dur pre violončelo a klavír op. 8
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Franz Liszt: La lugubre gondola
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Serenáda
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  4. Alexander Albrecht: Noc
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  5. Zoltán Kodály: Adagio pre violončelo a klavír
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  6. Jenő Hubay: Maggiolata pre violončelo a klavír op. 15/2
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  7. Franz Schmidt: Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: Marián Varga + Noneto MARIÁN VARGA + NONETO
  2011 CD – Pavian Records PM0059-2
  1. Marián Varga: Domáca úloha
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  2. Marián Varga: Náhle
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  3. Marián Varga: Čierna ruža
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  4. Marián Varga: Srdce zo zrkadla
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  5. Marián Varga: Možno, že ma rada máš
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  6. Marián Varga: Keď odchádza kapela
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  7. Marián Varga: Pieseň o láske na prvý pohľad
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  8. Marián Varga: Pieseň o smútku. Dnes náhle umreli sme dvaja
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  9. Marián Varga: Mimochodom
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  10. Marián Varga: Pieseň o novej láske na prvý pohľad
   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  11. Marián Varga: Labutie piesne
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  12. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 1. Allegro
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  13. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 2. Adagio
   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  14. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 3. Andantino
   Tomáš Janošík (fl), Marián Varga (keyb), Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (cvg), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Moyzesovo kvarteto, Slovenské dychové kvinteto, Viliam Vojčík (cr)
  15. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 4. Commodo
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – String Quartets LADISLAV KUPKOVIČ – STRING QUARTETS
  2008 CD – Diskant DK 0112-2 131
  1. Ladislav Kupkovič: Iniciály
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 7 B dur
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Kvinteto
   Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Cellomania CELLOMANIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0054-2-131
  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  3. Vladimír Godár: Pieseň labute
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
 • Foto: Johannes Brahms: Sonatas for Cello and Piano; Trio for Piano, Clarinet and Cello JOHANNES BRAHMS: SONATAS FOR CELLO AND PIANO; TRIO FOR PIANO, CLARINET AND CELLO
  2006 CD – Diskant DK 0097-2131
  1. Johannes Brahms: Sonata in E minor Op. 38 for Cello and Piano
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Johannes Brahms: Sonata in F major Op. 99 for Cello and Piano
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Johannes Brahms: Trio for Piano, Clarinet and Cello Op. 114
   Daniela Varínska (pf), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Marián Varga & Moyzesovo kvarteto MARIÁN VARGA & MOYZESOVO KVARTETO
  2006 CD – Pavian Records
  1. Vianočná suita: Predohra
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Vianočná suita: Vianočné vlaky
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  3. Vianočná suita: Musaquetes 1.
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  4. Vianočná suita: Pochod
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  5. Vianočná suita: Nebo - peklo - raj
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  6. Vianočná suita: Srdce zo zrkadla
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  7. Vianočná suita: Musaquetes 2.
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  8. Vianočná suita: Kominár
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  9. Vianočná suita: Záver
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  10. Žltá ľalia
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  11. Z ďatelín
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  12. Voda
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  13. Pomôž mi
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  14. Možno
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  15. Smutná ranná električka
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  16. Nechtiac
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  17. Trňová kráľovná
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  18. Domáca úloha
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  19. Antifona 2003
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Ilja Zeljenka: Musica Slovaca – Cello Works ILJA ZELJENKA: MUSICA SLOVACA – CELLO WORKS
  2005 CD – Diskant DK 0079-2-131
  1. Ilja Zeljenka: Sonata
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Dvojhry
   František Török (vn), Ján Slávik (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo
   Ján Slávik (vc)
  5. Ilja Zeljenka: Dve skladby
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  6. Ilja Zeljenka: Zwei Stücke für zwei Violoncelli (Dve skladby pre dve violončelá)
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Cellomania, Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Foto: Nostalgia NOSTALGIA
  2005 CD – Diskant DK-0083-2 131
  1. Vladimír Godár: Talizman
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Iris Szeghy: Poetické štúdie
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Jozef Kolkovič: Nostalgia
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: omni tempore OMNI TEMPORE
  2004 CD – Hudobný fond SF 0041 2131
  1. Jevgenij Iršai: Sedem reflexií in C
   Jevgenij Iršai (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Sonáta pre Edvarda Griega
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Musical Remake
   Ján Slávik (vc), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Jevgenij Iršai: Concetto rituale
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: Kristian Blak: Contours KRISTIAN BLAK: CONTOURS
  2003 CD – TUTL FKT 23

  Moyzes Quartet Ján Slávik, cello Martin Krajčo, guitar
  1. Kristian Blak:
   Martin Krajčo (gui), Moyzesovo kvarteto, Ján Slávik (vc)
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music – Cello Works LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC – CELLO WORKS
  2002 CD – Diskant DK 0068-2131
  1. Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého
   Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: The World of Early Music THE WORLD OF EARLY MUSIC
  1999 CD – Naxos 8.554770-71
  1. Arcangelo Corelli:
   Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Alexander Moyzes, Mikuláš Moyzes – String Quartets ALEXANDER MOYZES, MIKULÁŠ MOYZES – STRING QUARTETS
  1996 CD – Opus 912569-2
  1. Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 a mol
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 1 a mol op. 7
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Franz Schmidt: Clarinet Quintet in B Flat Major / Romance / Toccata FRANZ SCHMIDT: CLARINET QUINTET IN B FLAT MAJOR / ROMANCE / TOCCATA
  1993 CD – Marco Polo 8.223415
  1. Franz Schmidt:
   Aladár Jánoška (cl), Alexander Lakatoš (vl), Stanislav Mucha (vn), Daniela Varínska (pf), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Italian Baroque Favourites ITALIAN BAROQUE FAVOURITES
  1993 CD – Naxos 8.550619
  1. Francesco Geminiani:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Vladimír Rusó (org), Ján Slávik (vc), Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: 2 Violins and 1 Guitar, Vol. 2 2 VIOLINS AND 1 GUITAR, VOL. 2
  1992 CD – Naxos 8.550645
  1. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in E Minor
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  2. Giovanni Maria Capelli: Trio Sonata in F Major
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  3. Ferdinando Carulli: Trio in D Major, Op. 9 No. 2
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  4. Leonard von Call: Trio in C Major
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  5. Georg Friedrich Händel: Sonata in C Minor
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  6. Joseph Kreutzer: Trio in D Major, Op. 9 No. 3
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
  7. Giovanni Maria Capelli: Sonata in D Major
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Franz Schmidt: Clarinet Quintet in A Major FRANZ SCHMIDT: CLARINET QUINTET IN A MAJOR
  1991 CD – Marco Polo 8.223414
  1. Franz Schmidt:
   Aladár Jánoška (cl), Alexander Lakatoš (vl), Stanislav Mucha (vn), Daniela Varínska (pf), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Smetana: String Quartets No. 1 "From my Life" : No. 2 "From my Homeland" SMETANA: STRING QUARTETS NO. 1 "FROM MY LIFE" : NO. 2 "FROM MY HOMELAND"
  1991 CD – Naxos 8.550379
  1. Bedřich Smetana: String Quartet No. 1 in E Minor, "From my Life"
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Bedřich Smetana: String Quartet No. 2 in D Minor
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Bedřich Smetana: "From my Homeland"
   Takako Nishizaki (vn), Tatiana Fraňová (pf)
 • Foto: Moyzes Quartet MOYZES QUARTET
  1988 LP – Opus 9311 1875
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Dmitrij Šostakovič: Sláčikové kvarteto č. 3 F dur, op. 73
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Dušan Martinček, Vladimír Godár, Ilja Zeljenka, Miro Bázlik DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK
  1985 LP – Opus 9111 1698
  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  2. Vladimír Godár: Talizman
   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)
  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert
   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Images : Kristian Blak IMAGES : KRISTIAN BLAK
  CD – TUTL FKT5
  1. Kristian Blak: Images, String Quartet no. 2
   Moyzesovo kvarteto
  2. Kristian Blak: Böhmarlands Dronning
   Stanislav Mucha (vn)
  3. Kristian Blak: Rørsla, String Quartet no. 1
   Moyzesovo kvarteto
  4. Kristian Blak: Ariettes
   Ján Slávik (vc)
  5. Kristian Blak: Nadn
   František Török (vn), Jozef Zsapka (gui)
  6. Kristian Blak: Elinborg
   Alexander Lakatoš (viola sólo), Moyzesovo kvarteto

Ocenenia

 • Cena Sebastian
  2009 za kompletnú nahrávku Bachových violončelových suít
 • Cena kritiky
  2002
 • Mladé pódium, Karlove Vary (CZ)
  1991 - Cena hudobnej kritiky
 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1983 - Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby
 • Interpretačná súťaž Slovkoncertu
  1983 - 3. cena a Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1981 - 3. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1977 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Kolkovič: Toccata
  17. 8.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Czech-Slovak-Cello-Quartet, Modra, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc)
 • Egon Krák: Danse de Minotaur per Quattro Celli
  29. 7.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rytierská sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Czecho-Slovak-Cello-Quartet, Aleš Kaspřík (vc), Petr Nouzovský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Egon Krák: Message
  22. 3.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)
 • Jozef Kolkovič: Odtiene jesene
  14. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný festival Divergencie, Jezuitský kostol, Skalica, SK
  INTERPRETI: Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Stanislav Masaryk (tr), Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Jozef Kolkovič: Koncert pre violončelo a orchester - Operácia spevavý vták
  10. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
 • Roman Berger: Dolcissimo
  21. 8.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Nemecký evanjelický kostol, Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Ľubica Čekovská: Nachtigalls Frühlingslied
  pre štyri violončelá
  18. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Farský kostol sv. Michala, Skalica, SK
  INTERPRETI: Cellomania, Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Jevgenij Iršai: Eine kleine, not too small
  pre štvoro huslí, violu a violončelo
  25. 9.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Juraj Tomka (vn), Andrej Matis (vn), Veronika Kubešová (vl), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Trio A dur
  pre klarinet, violončelo a klavír
  24. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Dom kultúry, Cífer, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Viliam Gräffinger: Biella
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Radoslav Práger (fg), František Török (vn), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf), Lenka Novosedlíková (vbf), Viliam Gräffinger (dir.)
 • Pavol Malovec: Esencia
  pre soprán, husle a violončelo
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), František Török (vn), Ján Slávik (vc)
 • Alexander Döme: Poem
  pre klavír a violončelo
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Marián Lejava: Chant d'Amour
  pre dve violy, dve violončelá a klavír Op. 3
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Lakatoš (vl), Július Šoška (vl), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca
  pre sláčikové kvarteto
  17. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Skalica, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská rapsódia č. 2
  pre violončelo a orchester
  4. 12.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Ján Slávik (vc), Oliver Dohnányi (dir.)
 • Egon Krák: Hlas Parthenopé
  Trio pre hoboj, violončelo a klavír
  12. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Peter Zagar: Jesenná pieseň
  pre klavírne trio
  8. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Trnave - Pocta klavírnemu triu, Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf), František Török (vn), Ján Slávik (vc)
 • Peter Martinček van Grob: Violoncello Suite No. 1
  3. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.
  13. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza
  pre violončelo sólo
  10. 2009 Prvé uvedenie na Slovensku
  "Cellomania", Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Peter Machajdík: Solstice
  pre violončelo a harfu
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Roman Berger: Patetique
  pre violončelo a klavír
  20. 6.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
  22. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
  Sláčikové kvarteto č. 4
  22. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Ľudovít Rajter: Musica alternativa
  per 8 violoncelli
  14. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Andrej Gál (vc), Ladislav Szathmáry (vc), Robert Cohen (vc), Tamás Mérei (vc), Vladan Kočí (vc)
 • Vladimír Godár: Majkomašmalon
  11. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)
  Premiéra verzie pre ženský hlas a klavírne trio.
 • Vladimír Godár: Uspávanky Jana Skácela
  pre ženský hlas, flautu, violončelo a čembalo (klavírne trio)
  11. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (s), Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)
  Premiéra verzie pre ženský hlas a klavírne trio.
 • Vladimír Godár: Pieseň labute
  pre klavírne trio
  10. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Synagóga, Trnava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Epigrafy
  2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Epizódy
  2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo
  31. 7.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komárno, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Dvojhry
  pre husle a violončelo
  30. 7.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komárno, SK
  INTERPRETI: František Török (vn), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Aforizmy
  pre violončelo
  2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Marián Lejava: Opera Aperta Quintet
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Ján Slávik (vc), Ronald Šebesta (cl), Nora Skuta (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonata
  per violoncello solo
  14. 9.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Vladimír Godár: Elégia
  pre violončelo
  28. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hrad Červený kamen, Častá, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Vladimír Godár: Kniha žalmov
  28. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Rytierska sieň, Hrad Červený kameň, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Musica slovaca
  Úprava pre štyri violončelá
  27. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Csaba Rácz (vc), Ján Slávik (vc)
 • Vladimír Godár: Pieseň labute
  pre štyri violončelá
  27. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Katarína Černá-Zajacová (vc)
 • Ivan Hrušovský: Klavírne trio (In memoriam J. S. Bach AD 2000)
  vo forme 9 variácií a chorálového interlúdia na tému 2. časti 6. Brandenburského koncertu J. S. Bacha
  9. 3.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Jablokov (vn), Ján Slávik (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)
 • Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
  pre violončelo
  14. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Anton Steinecker: Prelúdium
  13. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre violončelo a orchester
  9. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Musical Remake
  pre violončelo a klavír
  26. 7.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové trio
  21. 6.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: František Török (vn), Harald Nerad (vl), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur
  24. 2.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého
  pre soprán, klarinet a violončelo
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Juraj Beneš: Going to
  pre šesť violončiel
  9. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ján Slávik (vc), Kristína Luptáčiková (vc), Katarína Kleinová (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá
  (nedokončené)
  20. 3.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Jevgenij Iršai: Hard Shabes
  Trio pre husle, violončelo a klavír
  16. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jevgenij Iršai (pf), Stanislav Mucha (vn)
 • Eugen Suchoň: Nokturno pre violončelo a klavír
  (transkripcia Vladimír Godár)
  11. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 2 G dur
  pre violončelo a orchester
  1. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Spoločenský dom Topoľčany, Topoľčany, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Karol Kevický (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II
  pre bas, 4 bongá, flautu a violončelo
  16. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Beláček (b), Marián Turner (fl), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Polarity
  pre violončelo sólo
  8. 12.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Egon Krák: Sonate en deux expressions caractéristiques françaises
  12. 2.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Feet of my wife
  Sonáta pre violončelo a klavír
  22. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Rusó (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie
  28. 10.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Tomáš Gaál (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Klavírne kvarteto č. 3 F dur
  19. 6.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Tomáš Gaál (pf)
 • Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'
  pre husle (klarinet), violončelo a klavír
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ivan Hrušovský: Septetino
  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)
 • Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
  11. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  XI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Marian Lapšanský (pf)
 • Vladimír Godár: Talizman
  Nokturno pre klavírne trio
  11. 3.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné múzeum, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-03-11 Matiné v Mirbachovom paláci
  Daniela Varínska – klavír (Slovensko), Ján Slávik – violončelo (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Koncerty v Mirbachu 13. marca 2011 2011-08-02 Koncerty v Mirbachu 13. marca 2011
  Ján Slávik, Eugen Prochác, Jozef Podhoranský

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2011-03-13 Matiné v Mirbachovom paláci

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2011-03-13 Matiné v Mirbachovom paláci

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Tri monológy pre violončelo sólo (3. časť – Andante energico)  Ján Slávik (vc)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 08. 2019