• 2009

  Cena Sebastian

  za kompletnú nahrávku Bachových violončelových suít

 • 2001

  Cena kritiky Slovenskej muzikologickej asociácie

  za všestrannú a bohatú koncertnú činnosť so zvláštnym prihliadnutím na počet premiérovaných diel slovenských autorov

 • 1991

  Mladé pódium, Karlove Vary (CZ)

  Cena hudobnej kritiky

 • 1983

  Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)

  Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby

 • 1983

  Interpretačná súťaž Slovkoncertu

  3. cena a Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby

 • 1981

  Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)

  3. cena

 • 1977

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  1. cena

x