• 2022

  CELLOSEUM

  CD - ejj!-art

  1. Mirko Krajči: Ciaccona

   Eugen Prochác (vc)

  2. Mirko Krajči: Duality

   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  3. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš

   Eugen Prochác (vc)

  4. Mirko Krajči: Cellosseum

   Eugen Prochác (vc)

 • 2021

  MOYZESOVO KVARTETO XLV

  CD - Real Music House

  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Roman Berger: Korczak in memoriam

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  4. Marián Varga: Sláčikové kvarteto č. 4

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 2021

  J. S. BACH: 6 SUÍT PRE SÓLOVÉ VIOLONČELO

  CD - Real Music House 052

  • Ján Slávik (vc)

 • 2020

  CZECH SLOVAK CELLO QUARTET : MUSIC FOR CELLO QUARTET

  CD - Real Music House

  1. Roman Haas: Prvé violončelové kvarteto – "Višegrádske"

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  2. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  3. Jozef Kolkovič: Toccata

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  4. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  5. Mirko Krajči: Symfónia pre štyroch

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

 • 2019

  NEW SLOVAK MUSIC 2012

  CD - Hudobný fond SF 01012131

  1. Ilja Zeljenka: Štruktúry

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Clarissima

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  3. Ivan Buffa: Organismi

   Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Petra Noskaiová (ms), Szymon Bywalec (dir.)

  4. Vladimír Bokes: Concertino, op. 88

   Quasars Ensemble, Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)

  5. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1

   Ivica Gabrišová (fl), Martina Kuštárová (fl), Petra Lechtová (fl), Jakub Klögner (fl), Dominika Regešová (fl), Veronika Vitazkova Simonsen (fl)

  6. Viera Janárčeková: Sláčikové kvarteto č. 7

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Andrej Matis (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  7. Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)

  8. Anton Steinecker: Sláčikové trio

   Juraj Tomka (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  9. Juraj Vajó: Nigun

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Pavlovičová (vn), Mária Šabaková (ac)

  10. Michal Paľko: Ke’ara šel seder

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Pavlovičová (vn), Mária Šabaková (ac)

 • 2015

  MUSICA SACRA

  CD - Diskant DK 0161-2231

  1. César Franck: Gloria z Omše A dur, op. 12, FWV 61

   Katarína Juhásová (s), Tomáš Juhás (t), Martin Malachovský (b), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  2. Joseph Haydn: Tenebrae factae sunt, MH162

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  3. Joseph Haydn: Insanae et vanae curae

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria

   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  5. Franz Liszt: Inno a Maria Vergine, S.39

   Spevácky zbor Lúčnica, Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus, KV 618

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  7. César Franck: Panis angelicus z Omše A dur, op. 12, FWV 61

   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Ján Slávik (vc), Robert Vizvári (cb), Katarína Turnerová (ar), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  8. Wolfgang Amadeus Mozart: Alma Dei Creatoris, KV 277

   Zuzana Weiserová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Pavol Mucha (vc), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  9. Giacomo Puccini: Requiem, SC 76

   Spevácky zbor Lúčnica, Martin Ruman (vl), Peter Mikula (org), Elena Matušová (dir.)

  10. Andrew Lloyd Webber: Hosanna z Requem

   Miroslav Dvorský (t), Ľubica Vargicová (s), Peter Mikula (org), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)

  11. Andrew Lloyd Webber: Pie Jesu z Requiem

   Ľubica Vargicová (s), Tomáš Turner (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský národný symfonický orchester, Jaroslav Kyzlink (dir.)

  12. Giuseppe Verdi: Libera me z Messa da Requiem

   Ľubica Vargicová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Walter Attanasi (dir.)

 • 2015

  ROMAN BERGER : PATHETIQUE

  CD - Naxos 8.573406

  1. Roman Berger: Patetique

   Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)

  2. Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda

   Ladislav Fančovič (pf)

  3. Roman Berger: Allegro frenetico con reminiscenza

   Ján Slávik (vc)

  4. Roman Berger: Impromptu

   Branislav Dugovič (cl)

  5. Roman Berger: Epilog – Omaggio a L. v. B.

   Bergerovo trio, Ján Slávik (vc), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)

 • 2015

  MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS

  CD - Hudobný fond SF 00862131

  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Ján Cikker: Domovina

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  5. Roman Berger: Korczak in memoriam

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 2015

  SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA : ILJA ZELJENKA

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0032-2-031

  1. Ilja Zeljenka: Overtura festiva

   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Koncert pre violončelo a orchester

   Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 9

   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 2014

  CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO

  CD - Vysoká škola múzických umení KG161300203

  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír

   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Ilja Zeljenka: Concertino

   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Ladislav Kupkovič: Concertino

   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet

   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 2014

  DVOŘÁK : KONCERT PRE VIOLONČELO A ORCHESTER OP. 104

  CD - Diskant DK 0152-2131

  1. Antonín Dvořák: Koncert pre violončelo a orchester op. 104

   Ján Slávik (vc), Bratislavskí symfonici, Leoš Svárovský (dir.)

  2. Antonín Dvořák: Lesný pokoj op. 68/5

   Bratislavskí symfonici, Leoš Svárovský (dir.)

  3. Antonín Dvořák: Rondo op. 94

   Bratislavskí symfonici, Leoš Svárovský (dir.)

 • 2013

  KAFENDA : VILEC : GODÁR

  CD - Vysoká škola múzických umení KG161300202

  1. Frico Kafenda: Sonáta

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  2. Michal Vilec: Sonáta II. op. 34

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  3. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 2012

  TADEÁŠ SALVA: CELLO MUSIC

  CD - Naxos 8.572509

  1. Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá

   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  2. Tadeáš Salva: Koncert op. 11

   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)

  3. Tadeáš Salva: Tri árie

   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)

  4. Tadeáš Salva: Malá suita

   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)

  5. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 3

   Juraj Čižmarovič (vn), Eugen Prochác (vc), Bernadetta Šuňavská (org)

 • 2012

  THOSE DAYS IN BRATISLAVA

  CD - Diskant DK0146-2131

  1. Ernő Dohnányi: Sonáta B dur pre violončelo a klavír op. 8

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  2. Franz Liszt: La lugubre gondola

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  3. Ján Levoslav Bella: Serenáda

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  4. Alexander Albrecht: Noc

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  5. Zoltán Kodály: Adagio pre violončelo a klavír

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  6. Jenő Hubay: Maggiolata pre violončelo a klavír op. 15/2

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  7. Franz Schmidt: Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 2011

  JURAJ BENEŠ – GOING TO

  CD - Hudobný fond SF00662131

  1. Juraj Beneš: Going to

   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)

  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3

   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)

  3. Juraj Beneš: Tri monódie

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)

  4. Juraj Beneš: Durée Δ

   Ján Vladimír Michalko (org)

  5. Juraj Beneš: Haiku

   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)

  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble

   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie

 • 2011

  MARIÁN VARGA + NONETO

  CD - Pavian Records PM0059-2

  1. Marián Varga: Domáca úloha

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  2. Marián Varga: Náhle

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  3. Marián Varga: Čierna ruža

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  4. Marián Varga: Srdce zo zrkadla

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  5. Marián Varga: Možno, že ma rada máš

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  6. Marián Varga: Keď odchádza kapela

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  7. Marián Varga: Pieseň o láske na prvý pohľad

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  8. Marián Varga: Pieseň o smútku. Dnes náhle umreli sme dvaja

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  9. Marián Varga: Mimochodom

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  10. Marián Varga: Pieseň o novej láske na prvý pohľad

   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  11. Marián Varga: Labutie piesne

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  12. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 1. Allegro

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  13. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 2. Adagio

   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

  14. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 3. Andantino

   Tomáš Janošík (fl), Marián Varga (keyb), Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (cvg), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Moyzesovo kvarteto, Slovenské dychové kvinteto, Viliam Vojčík (cr)

  15. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 4. Commodo

   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)

 • 2008

  LADISLAV KUPKOVIČ – STRING QUARTETS

  CD - Diskant DK 0112-2 131

  1. Ladislav Kupkovič: Iniciály

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 7 B dur

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Ladislav Kupkovič: Kvinteto

   Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 2007

  CELLOMANIA

  CD - Pavlík Records PA 0054-2-131

  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  3. Vladimír Godár: Pieseň labute

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

 • 2006

  JOHANNES BRAHMS: SONATAS FOR CELLO AND PIANO; TRIO FOR PIANO, CLARINET AND CELLO

  CD - Diskant DK 0097-2131

  1. Johannes Brahms: Sonata in E minor Op. 38 for Cello and Piano

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  2. Johannes Brahms: Sonata in F major Op. 99 for Cello and Piano

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  3. Johannes Brahms: Trio for Piano, Clarinet and Cello Op. 114

   Daniela Varínska (pf), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

 • 2006

  MARIÁN VARGA & MOYZESOVO KVARTETO

  CD - Pavian Records

  1. Vianočná suita: Predohra

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Vianočná suita: Vianočné vlaky

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  3. Vianočná suita: Musaquetes 1.

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  4. Vianočná suita: Pochod

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  5. Vianočná suita: Nebo - peklo - raj

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  6. Vianočná suita: Srdce zo zrkadla

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  7. Vianočná suita: Musaquetes 2.

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  8. Vianočná suita: Kominár

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  9. Vianočná suita: Záver

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  10. Žltá ľalia

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  11. Z ďatelín

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  12. Voda

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  13. Pomôž mi

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  14. Možno

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  15. Smutná ranná električka

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  16. Nechtiac

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  17. Trňová kráľovná

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  18. Domáca úloha

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

  19. Antifona 2003

   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto

 • 2005

  ILJA ZELJENKA: MUSICA SLOVACA – CELLO WORKS

  CD - Diskant DK 0079-2-131

  1. Ilja Zeljenka: Sonata

   Ján Slávik (vc)

  2. Ilja Zeljenka: Dvojhry

   František Török (vn), Ján Slávik (vc)

  3. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo

   Ján Slávik (vc)

  5. Ilja Zeljenka: Dve skladby

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

  6. Ilja Zeljenka: Zwei Stücke für zwei Violoncelli (Dve skladby pre dve violončelá)

   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Cellomania, Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Csaba Rácz (vc)

 • 2005

  NOSTALGIA

  CD - Diskant DK-0083-2 131

  1. Vladimír Godár: Talizman

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

  3. Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Iris Szeghy: Poetické štúdie

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

  5. Jozef Kolkovič: Nostalgia

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2004

  JOHANN SEBASTIAN BACH: SUITES FOR SOLO CELLO BWV 1011-1012, SONATA FOR VIOLA DA GAMBA BWV 1029 (BACH VOL. 3)

  CD - Diskant DK0080-2131

  1. Johann Sebastian Bach: Suite No. 5 in C minor for Solo Cello BWV 1011

   Ján Slávik (vc)

  2. Johann Sebastian Bach: Sonata No. 3 in G minor for Viola da gamba and Harpsichord BWV 1029

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (cmb)

  3. Johann Sebastian Bach: Suite No. 6 in D major for Solo Cello BWV 1012

   Ján Slávik (vc)

 • 2004

  OMNI TEMPORE

  CD - Hudobný fond SF 0041 2131

  1. Jevgenij Iršai: Sedem reflexií in C

   Jevgenij Iršai (pf)

  2. Jevgenij Iršai: Sonáta pre Edvarda Griega

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)

  3. Jevgenij Iršai: Omni tempore

   Milan Paľa (vn)

  4. Jevgenij Iršai: Musical Remake

   Ján Slávik (vc), Jevgenij Iršai (pf)

  5. Jevgenij Iršai: Concetto rituale

   Boris Lenko (ac)

 • 2003

  KRISTIAN BLAK: CONTOURS

  CD TUTL FKT 23

  • Kristian Blak:

   Martin Krajčo (gui), Moyzesovo kvarteto, Ján Slávik (vc)

  • Moyzes Quartet
   Ján Slávik, cello
   Martin Krajčo, guitar
 • 2003

  SLOVAK CELLO MUSIC

  CD - Diskant DK-0069-2131

  1. Vladimír Godár: O Crux

   Ján Slávik (vc)

  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

  3. Anton Steinecker: Prelúdium

   Ján Slávik (vc)

  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)

   Ján Slávik (vc)

  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš

   Ján Slávik (vc)

  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur

   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)

  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla

   Ján Slávik (vc)

  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť

   Ján Slávik (vc)

 • 2002

  IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA

  CD - Hudobný fond SF 00342131

  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa

   Ivan Sokol (org)

  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Ján Slávik (vc)

  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Stanislav Zamborský (pf)

  4. Ivan Parík: Hudba pre troch

   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl)

  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži

   Miloš Jurkovič (fl)

  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  7. Ivan Parík: Čas odchodov

   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)

  8. Ivan Parík: Listy

   Ida Černecká (pf)

  9. Ivan Parík: Pastorale

   Ivan Sokol (org)

 • 2002

  JOHANN SEBASTIAN BACH: SONATAS FOR VIOLA DA GAMBA BWV 1027 – 1028, SUITE FOR SOLO CELLO BWV 1010 (BACH VOL. 2)

  CD - Diskant DK0067-2131

  1. Johann Sebastian Bach: Sonata No. 1 in G major for Viola da gamba and Harpsichord BWV 1027

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (cmb)

  2. Johann Sebastian Bach: Suite No. 4 in E flat major for Solo Cello BWV 1010

   Ján Slávik (vc)

  3. Johann Sebastian Bach: Sonata No. 2 in D major for Viola da gamba and Harpsichord BWV 1028

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (cmb)

 • 2002

  LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC – CELLO WORKS

  CD - Diskant DK 0068-2131

  1. Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  2. Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého

   Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

  3. Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 2001

  JOHANN SEBASTIAN BACH: SUITES FOR SOLO CELLO BWV 1007-1009 (BACH VOL. 1)

  CD - Diskant DK0060-2131

  1. Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 in G major BWV 1007

   Ján Slávik (vc)

  2. Johann Sebastian Bach: Suite No. 2 in D minor BWV 1008

   Ján Slávik (vc)

  3. Johann Sebastian Bach: Johann Sebastian Bach: Suite No. 3 in C major BWV 1009

   Ján Slávik (vc)

 • 1999

  THE WORLD OF EARLY MUSIC

  CD - Naxos 8.554770-71

  • Arcangelo Corelli:

   Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Ján Slávik (vc)

 • 1996

  ALEXANDER MOYZES, MIKULÁŠ MOYZES – STRING QUARTETS

  CD - Opus 912569-2

  1. Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 a mol

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 1 a mol op. 7

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 1993

  FRANZ SCHMIDT: CLARINET QUINTET IN B FLAT MAJOR / ROMANCE / TOCCATA

  CD - Marco Polo 8.223415

  • Franz Schmidt:

   Aladár Jánoška (cl), Alexander Lakatoš (vl), Stanislav Mucha (vn), Daniela Varínska (pf), Ján Slávik (vc)

 • 1993

  ITALIAN BAROQUE FAVOURITES

  CD - Naxos 8.550619

  • Francesco Geminiani:

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Daniela Varínska (cmb), Vladimír Rusó (org), Ján Slávik (vc), Husľové duo Anna a Quido Hölbling

 • 1992

  2 VIOLINS AND 1 GUITAR, VOL. 2

  CD - Naxos 8.550645

  1. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in E Minor

   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)

  2. Giovanni Maria Capelli: Trio Sonata in F Major

   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)

  3. Ferdinando Carulli: Trio in D Major, Op. 9 No. 2

   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)

  4. Leonard von Call: Trio in C Major

   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)

  5. Georg Friedrich Händel: Sonata in C Minor

   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)

  6. Joseph Kreutzer: Trio in D Major, Op. 9 No. 3

   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)

  7. Giovanni Maria Capelli: Sonata in D Major

   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui), Ján Slávik (vc)

 • 1992

  IMAGES : KRISTIAN BLAK

  CD tutl FKT5

  1. Kristian Blak: Images, String Quartet no. 2

   Moyzesovo kvarteto

  2. Kristian Blak: Böhmarlands Dronning

   Stanislav Mucha (vn)

  3. Kristian Blak: Rørsla, String Quartet no. 1

   Moyzesovo kvarteto

  4. Kristian Blak: Ariettes

   Ján Slávik (vc)

  5. Kristian Blak: Nadn

   František Török (vn), Jozef Zsapka (gui)

  6. Kristian Blak: Elinborg

   Alexander Lakatoš (viola sólo), Moyzesovo kvarteto

 • 1991

  FRANZ SCHMIDT: CLARINET QUINTET IN A MAJOR

  CD - Marco Polo 8.223414

  • Franz Schmidt:

   Aladár Jánoška (cl), Alexander Lakatoš (vl), Stanislav Mucha (vn), Daniela Varínska (pf), Ján Slávik (vc)

 • 1991

  SMETANA: STRING QUARTETS NO. 1 "FROM MY LIFE" : NO. 2 "FROM MY HOMELAND"

  CD - Naxos 8.550379

  1. Bedřich Smetana: String Quartet No. 1 in E Minor, "From my Life"

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Bedřich Smetana: String Quartet No. 2 in D Minor

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Bedřich Smetana: "From my Homeland"

   Takako Nishizaki (vn), Tatiana Fraňová (pf)

 • 1988

  MOYZES QUARTET

  LP - Opus 9311 1875

  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Dmitrij Šostakovič: Sláčikové kvarteto č. 3 F dur, op. 73

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 1985

  DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK

  LP - Opus 9111 1698

  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"

   Miki Skuta (pf)

  2. Vladimír Godár: Talizman

   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)

  3. Ilja Zeljenka: Rozmar

   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)

  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert

   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)

x