2022

VESELÝ, Ondrej: Štefan Németh­ ­Šamorínsky Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, R. Štúr, J. Chabroň, J. Slávik, M. Masaryková, M. Šebestová, J. Gráf, T.Šelc

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 34

2021

UNGER, Pavel: Ani nad Bratislavskými hudobnými slávnosťami nie je každý deň slnečno

Opera Slovakia, 7. 10. 2021

2021

VACHOVÁ, Zuzana: Ján Slávik: Bach by bol vynikajúci jazzový hudobník [rozhovor]

Moja kultúra, 25. 2. 2021

2021

ALEXANDER, Juraj: Ján Slávik : J. S. Bach 6 suít pre sólové violončelo [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 53

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for Cello Quartet : Czech Slovak Cello Quartet [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 4, s. 36

2021

URSÍNYOVÁ, Terézia: Bachovský violončelový skvost [recenzia CD]

Opera Slovakia [online], 9. 2. 2021

2021

VACHOVÁ, Zuzana: Bergerovo intímne Dolcissimo a neopakovateľné univerzum Jevgenija Iršaia

Moja kultúra, 2021

2021

KLÍMA, Ján – SLÁVIK, Ján: Na chate : Ján Klíma a Ján Slávik

"Najťažších je prvých tridsať rokov"

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 24 – 25

2020

VONGREJ, Ľudovít - SLÁVIK, Ján: S Jánom Slávikom o jubilujúcom kvartete

Opera Slovakia, 30. 11. 2020

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie 2019 : sviatky hudby v Skalici

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 3

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici po desiatykrát

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 27

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: V čarovnom štiavnickom prostredí s Peknou hudbou

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 4

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Správa pre Slávika

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 13

2018

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: 60 SLAVIKMUSIKFEST

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 6 – 9
(rozhovor pri príležitosti 60-tin interpreta)

2018

URSÍNYOVÁ, Terézia: Muž, ktorý sa nenudí

Opera Slovakia, 16. 3. 2018

2018

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávik, ktorý miluje sólo, komornú hru aj orchester [rozhovor]

Opera Slovakia, 10. 3. 2018

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 28 – 29

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Staré objavy i premiéry so SF

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 10 – 11

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Jubilanti

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 5

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 3

2015

SLÁVIK, Ján: USA & Kanada 2015: Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 8 – 9

2015

ALEXANDER, Juraj: Dvořák: Koncert pre violončelo op. 104 [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 36 – 37

2014

SLÁVIK, Ján: Anketa

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 26 – 27

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 17

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 7

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 12

2013

ŠAMAJOVÁ, Katarína: Violončelista, ktorý zoskupil bratislavských skladateľov

Pravda [príloha Kultúra], 14. 1. 2013

2013

ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe..

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 6

2012

KUBANDOVÁ, Janka: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 3

2012

MARTON, Ivan: Osem violončiel v naliehavom tóne prinieslo premiéru Kolkoviča

Pravda, 22. 5. 2012, roč. 22, č. 117, s. 36

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

2011

ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8

2011

ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

2010

ŠUBA, Andrej: Komorná hudba si vyžaduje celého človeka

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 21 – 24

2008

(her): Dva festivaly dvoch violončelistov

SME [príloha Kultúra], 18. 6. 2008, roč. 16, č. 141, s. 18

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 11

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 8

2007

HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 4 – 5

2007

KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 15

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 10

2007

RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 8

2007

ŠKVARENINA, Marek: Recenzie ; crossover ; Marián Varga & Moyzesovo kvarteto

Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 36

2007

CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: String Quartets; Marta Beňačková, Moyzesovo kvarteto [recenzia CD]

Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 34

2002

DOHNALOVÁ, Lýdia: „...Violončelo je krásny nástroj...“

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 5, s. 17

2002

VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 4, s. 16

2002

BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach: Suity pre sólové violončelo BWV 1007-1012, Suites for Solo Cello BWV 1007-1009 [recenzia CD]

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 4, s. 45

2002

BÍLIKOVÁ, Lenka: Výnimočný koncert v synagóge

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 6, s. 26

2002

BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach, Vol. 2

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 9, s. 45

2000

URSÍNYOVÁ, Terézia – GODÁR, Vladimír – VISKUP, Anton: Moyzesovo kvarteto 1975 – 2000

Bratislava

2000

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Matiné s J.S. Bachom

Hudobný život , 2000, roč. 32, č. 4, s. 22

1998

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Hudba pre štyroch

Nové slovo, 1998, roč. 8, č. 5

1997

mj: Slávik – Varínska „bis“

Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 18, s. 5

1997

URSÍNYOVÁ, Terézia: Pocta Brahmsovi

Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 11, s. 6

1997

JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 8, s. 7

1996

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Komorná hudba má osobitné čaro...

Televízia a rozhlas, 1996, č. 11

1996

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 3, s. 4

1996

KUBÍKOVÁ, Martina: SF v januári

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 4, s. 4

1995

URSÍNYOVÁ, Terézia: Platónska hudobná dišputa

Slovenská republika, 15. 4. 1995

1994

IVANOVÁ, Marta: Výnimočná premiéra

Práca, 12. 11. 1994

1994

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 4, s. 4

1993

BABÍN, Emil: Hrať so skladateľom, nie proti nemu

Pravda , 2. 7. 1993

1992

BERGER, Igor: Komorné koncerty. BHS

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 20, s. 7

1992

POKORA, Miloš: Představujeme. Ján Slávik a Daniela Rusó

Hudební rozhledy, 1992, roč. 45, č. 2, s. 57 – 58

1986

JAVORSKÝ, Igor: XII. cyklus koncertov v Klariskách

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 19, s. 7

1985

KRÁK, Egon: Koncert gréckej hudby

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 2, s. 3

1985

DÁNAY, Peter: Moyzesovo kvarteto

Bratislava
(Vydavateľstvo Galéria hl. mesta SSR)

1984

MICHALOVÁ, Eva: Interpretačná súťaž SSR ´83

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 3, s. 1

1983

PODRACKÝ, Igor: Do zmyslu intonácie

Večerník, 13. 9. 1983

1983

REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 3 – 4

1983

ČÍŽIK, Vladimír: Absolventské koncerty VŠMU

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 2
(Haydnov Koncert D dur, op. 101 pre violončelo a orchester; SF dir. Bystrík Režucha)

1983

BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty VŠMU

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 13, s. 2

1983

ČÍŽIK, Vladimír: Rozhlasový zápisník

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 8, s. 2
(účinkovanie v rámci relácie Štúdio mladých)

1983

SCHINDLEROVÁ, Agáta: Výmenný koncert škôl

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 1, s. 3

1981

LIPPOLDOVÁ, Viera: Hudba a poézia v Mirbachu

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 7

1979

ČÍŽIK, Vladimír: XIII. prehliadka mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 16, s. 3

1979

(bk + žk): Absolventské koncerty Konzervatória v Bratislave

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 13, s. 2

1979

ČÍŽIK, Vladimír: II. interpretačná súťaž SSR

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 1, s. 1, 8

Personálna bibliografia

 • 2015

  SLÁVIK, Ján: USA & Kanada 2015: Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 8 – 9

 • 2014

  SLÁVIK, Ján: Anketa

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 26 – 27

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2000

  URSÍNYOVÁ, Terézia – GODÁR, Vladimír – VISKUP, Anton: Moyzesovo kvarteto 1975 – 2000

  Bratislava

Bibliografia – Recenzie

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Štefan Németh­ ­Šamorínsky Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, R. Štúr, J. Chabroň, J. Slávik, M. Masaryková, M. Šebestová, J. Gráf, T.Šelc

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 34

 • 2021

  ALEXANDER, Juraj: Ján Slávik : J. S. Bach 6 suít pre sólové violončelo [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 53

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for Cello Quartet : Czech Slovak Cello Quartet [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 4, s. 36

 • 2021

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Bachovský violončelový skvost [recenzia CD]

  Opera Slovakia [online], 9. 2. 2021

 • 2015

  ALEXANDER, Juraj: Dvořák: Koncert pre violončelo op. 104 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 36 – 37

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Ilja Zeljenka: String Quartets; Marta Beňačková, Moyzesovo kvarteto [recenzia CD]

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 34

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach: Suity pre sólové violončelo BWV 1007-1012, Suites for Solo Cello BWV 1007-1009 [recenzia CD]

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 4, s. 45

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  UNGER, Pavel: Ani nad Bratislavskými hudobnými slávnosťami nie je každý deň slnečno

  Opera Slovakia, 7. 10. 2021

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: Bergerovo intímne Dolcissimo a neopakovateľné univerzum Jevgenija Iršaia

  Moja kultúra, 2021

 • 2021

  KLÍMA, Ján – SLÁVIK, Ján: Na chate : Ján Klíma a Ján Slávik

  "Najťažších je prvých tridsať rokov"

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 24 – 25

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: Ján Slávik: Bach by bol vynikajúci jazzový hudobník [rozhovor]

  Moja kultúra, 25. 2. 2021

 • 2020

  VONGREJ, Ľudovít - SLÁVIK, Ján: S Jánom Slávikom o jubilujúcom kvartete

  Opera Slovakia, 30. 11. 2020

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie 2019 : sviatky hudby v Skalici

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 3

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Správa pre Slávika

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 13

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V čarovnom štiavnickom prostredí s Peknou hudbou

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 4

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici po desiatykrát

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 27

 • 2018

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: 60 SLAVIKMUSIKFEST

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 6 – 9
  (rozhovor pri príležitosti 60-tin interpreta)

 • 2018

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Muž, ktorý sa nenudí

  Opera Slovakia, 16. 3. 2018

 • 2018

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slávik, ktorý miluje sólo, komornú hru aj orchester [rozhovor]

  Opera Slovakia, 10. 3. 2018

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 28 – 29

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Staré objavy i premiéry so SF

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 10 – 11

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Jubilanti

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 5

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 17

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 7

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 12

 • 2013

  ŠAMAJOVÁ, Katarína: Violončelista, ktorý zoskupil bratislavských skladateľov

  Pravda [príloha Kultúra], 14. 1. 2013

 • 2013

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe..

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 6

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 3

 • 2012

  MARTON, Ivan: Osem violončiel v naliehavom tóne prinieslo premiéru Kolkoviča

  Pravda, 22. 5. 2012, roč. 22, č. 117, s. 36

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Divergencie v Skalici

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8

 • 2010

  ŠUBA, Andrej: Komorná hudba si vyžaduje celého človeka

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 21 – 24

 • 2008

  (her): Dva festivaly dvoch violončelistov

  SME [príloha Kultúra], 18. 6. 2008, roč. 16, č. 141, s. 18

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 8

 • 2007

  HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 4 – 5

 • 2007

  KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 15

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 10

 • 2007

  RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 6, s. 8

 • 2007

  ŠKVARENINA, Marek: Recenzie ; crossover ; Marián Varga & Moyzesovo kvarteto

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 36

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Festival súčasného umenia Košice

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 11

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach, Vol. 2

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 9, s. 45

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Výnimočný koncert v synagóge

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 6, s. 26

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: „...Violončelo je krásny nástroj...“

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 5, s. 17

 • 2002

  VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 4, s. 16

 • 2000

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Matiné s J.S. Bachom

  Hudobný život , 2000, roč. 32, č. 4, s. 22

 • 1998

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Hudba pre štyroch

  Nové slovo, 1998, roč. 8, č. 5

 • 1997

  mj: Slávik – Varínska „bis“

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 18, s. 5

 • 1997

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Pocta Brahmsovi

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 11, s. 6

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 8, s. 7

 • 1996

  KUBÍKOVÁ, Martina: SF v januári

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 4, s. 4

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 3, s. 4

 • 1996

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Komorná hudba má osobitné čaro...

  Televízia a rozhlas, 1996, č. 11

 • 1995

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Platónska hudobná dišputa

  Slovenská republika, 15. 4. 1995

 • 1994

  IVANOVÁ, Marta: Výnimočná premiéra

  Práca, 12. 11. 1994

 • 1994

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 4, s. 4

 • 1993

  BABÍN, Emil: Hrať so skladateľom, nie proti nemu

  Pravda , 2. 7. 1993

 • 1992

  BERGER, Igor: Komorné koncerty. BHS

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 20, s. 7

 • 1992

  POKORA, Miloš: Představujeme. Ján Slávik a Daniela Rusó

  Hudební rozhledy, 1992, roč. 45, č. 2, s. 57 – 58

 • 1986

  JAVORSKÝ, Igor: XII. cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 19, s. 7

 • 1985

  KRÁK, Egon: Koncert gréckej hudby

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 2, s. 3

 • 1985

  DÁNAY, Peter: Moyzesovo kvarteto

  Bratislava
  (Vydavateľstvo Galéria hl. mesta SSR)

 • 1984

  MICHALOVÁ, Eva: Interpretačná súťaž SSR ´83

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 3, s. 1

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Do zmyslu intonácie

  Večerník, 13. 9. 1983

 • 1983

  REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

  Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 3 – 4

 • 1983

  ČÍŽIK, Vladimír: Absolventské koncerty VŠMU

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 2
  (Haydnov Koncert D dur, op. 101 pre violončelo a orchester; SF dir. Bystrík Režucha)

 • 1983

  BLAHYNKA, Miloslav: Absolventské koncerty VŠMU

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 13, s. 2

 • 1983

  ČÍŽIK, Vladimír: Rozhlasový zápisník

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 8, s. 2
  (účinkovanie v rámci relácie Štúdio mladých)

 • 1983

  SCHINDLEROVÁ, Agáta: Výmenný koncert škôl

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 1, s. 3

 • 1981

  LIPPOLDOVÁ, Viera: Hudba a poézia v Mirbachu

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 7

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: XIII. prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 16, s. 3

 • 1979

  (bk + žk): Absolventské koncerty Konzervatória v Bratislave

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 13, s. 2

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: II. interpretačná súťaž SSR

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 1, s. 1, 8

x