Kontakt
Oddelenie hudobného vzdelávania
Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava

hudobnatrieda@hc.sk
tel. +421 903 453 611

x