O projekte
Idea projektu Hudobná trieda vznikla v roku 2020, ako odozva na vynútené zastavenie koncertnej činnosti pre detské publikum v dôsledku nečakanej pandemickej situácie.
Projekt je určený primárne pre cieľovú skupinu žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa základných škôl, ale veríme, že osloví všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o svete klasickej hudby.

Prvé série filmov z Hudobnej triedy predstavia hudobné nástroje symfonického orchestra. Porozprávajú o nich profesionálni hudobníci z rôznych popredných slovenských orchestrálnych telies, a to formou veselých, neformálnych rozhovorov s moderátorom Tobiášom, v prostredí rozprávkovej Hudobnej triedy.

Cieľom projektu je postupne spracovať viaceré hudobné tematické okruhy prirodzenou, pútavou a časovo primeranou formou. Súčasťou každého dielu je metodický list s jednoduchou informačnou štruktúrou, ktorá má pomôcť osvojiť si základné pojmy prezentovanej hudobnej témy.

Veríme, že sledovanie diania v Hudobnej triede Vás poteší rovnako, ako teší nás.
Prajeme vám, aby sa tento projekt stal príjemným, a zároveň hodnotným spestrením hodín Hudobnej výchovy.Tešíme sa na vaše ohlasy.
x