Naše ďalšie vzdelávacie projekty
Hudobné centrum je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Jej poslaním je rôznymi odbornými muzikologickými aktivitami podporovať slovenskú hudobnú kultúru. História Hudobného centra na Slovensku začína roku 1969, keď bol založený Slovkoncert - umelecká agentúra garantujúca hudobné festivaly a jednotlivé koncerty v oblasti tzv. vážnej a tzv. populárnej hudby. Hudobné centrum sídli v historicky cennej budove meštianskeho domu priamo v srdci Starého mesta, ktorý v priebehu storočí prešiel rôznymi transformáciami a slúžil rôznym účelom. V súčasnosti inštitúcia pozostáva z 5 oddelení, z toho 4 sa zaoberajú umeleckou a muzikologickou činnosťou.
 
Oddelenie hudobného vzdelávania (OHV) realizačne napĺňa štyri hlavné agendy:

1. Organizuje
Hudobné programy pre deti a mládež. Tie sú pokračovaním tzv. výchovných koncertov pre školy, ktoré sa na Slovensku sa organizujú už od roku 1956. Ich cieľom je prinášať kvalitné, detskému poslucháčovi prispôsobené, koncertné umenie do všetkých kútov Slovenska. Hudobné programy v portfóliu Hudobného centra: majú výchovno-vzdelávací charakter, sú interpretované profesionálnymi umelcami, sú dotované z rozpočtu Ministerstva kultúry SR, ...ale najmä: garantujú pekný a hodnotný umelecký zážitok. 

2. Spravuje činnosť
Slovenského mládežníckeho orchestra,  ktorý je jedným z nosných projektov Hudobného centra a prioritným projektom Ministerstva kultúry SR. Jeho cieľom je podpora prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnych orchestroch. Členmi Slovenského mládežníckeho orchestra sú na základe konkurzov mladí hudobníci – študenti slovenských konzervatórií a hudobných fakúlt. Od mája r. 2017 je Hudobné centrum ako zriaďovateľ Slovenského mládežníckeho orchestra súčasťou Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO). Dosiaľ najvýraznejším úspechom Slovenského mládežníckeho orchestra bolo vystúpenie v Konzerthause v Berlíne na 20. ročníku medzinárodného festivalu Young Euro Classic a odvysielanie záznamu z koncertu v programe rozhlasovej stanice BBC Radio 3.

3. Podporuje mladé hudobné talenty zo Slovenska prostredníctvom programu
Fórum mladých talentov. Cieľom programu je podpora účasti na medzinárodných interpretačných súťažiach doma i v zahraničí a sprostredkovanie koncertných vystúpení na Slovensku.

4.
Od roku 2006 udeľuje Cena Ľudovíta Rajtera mladým koncertným umelcom (spevák, inštrumentalista, dirigent), resp. komorným telesám. Laureátov vyberá odborná porota. Hlavnými kritériami pre udelenie ceny sú výnimočné umelecké výkony a aktívne prispievanie k rozvíjaniu a zviditeľňovaniu slovenského interpretačného umenia doma i v zahraničí. Laureátovi ocenenia vydá Hudobné centrum profilové CD. Držiteľmi Ceny Ľudovíta Rajtera sú:
dirigent Juraj Valčuha (2006)
huslista Milan Paľa (2009)
kontrabasista Roman Patkoló (2012)
huslista Dalibor Karvay (2016)
klarinetista Martin Adámek (201
9)
trubkár Stanislav Masaryk (2022)
x