Aktuálne

Hudobný život 03/2019

Spravodajstvo, koncerty, festivaly - Sólo pre zbor, Tri symfónie s rozhlasovými symfonikmi, Zimné Konvergencie: Stravinskij, Reprezentanti českej a slovenskej hudobnej kultúry vo svete, Concertissimo, Štátna filharmónia Košice, Jubilujúci Ferdinand Klinda

Rozhovor - Camille Thomas / Manfred Honeck / Norbert Bodnár    Pavol Malovec 

Miniprofil - Flautissimo

Skladba mesiaca - Igor Stravinskij: Tri kusy pre sláčikové kvarteto

V zrkadle času - Jedenásť stretnutí v Harmónii. Rozhovory s Iljom Zeljenkom (2004–2006)

Hudobné divadlo - Nevšedný umelecký zážitok v košickej opere

x