Aktuálne

Hudobný život 1-2/2024

Peter Mikuláš jubiluje
Cena Ľ. Rajtera pre trubkára Stanislava Masaryka
10 rokov Bratislava Mozart Festival
ISCM New World Music Days - prvýkrát v Afrike
Jazz: Jerry Bergonzi
Dejiny jazzovej gitary
Hudobná poviedka Vandy Rozenbergovej
recenzie CD, koncertov a operných predstavení...

Prelom rokov bol pre nás v redakcii Hudobného života nielen možnosťou na chvíľu si vydýchnuť a vzápätí sa pustiť do prípravy prvého tohtoročného dvojčísla, ale predovšetkým sa niesol v znamení dokončovania a spustenia internetovej verzie nášho časopisu.

V aktuálnej testovacej fáze máte k dispozícii všetky texty zdarma, neskôr ich čiastočne spoplatníme, no aj naďalej sa bezplatne a rýchlo budete môcť dostať k recenziám koncertov a operných predstavení a najmä k aktuálnemu spravodajstvu, pre ktoré je formát tlačeného mesačníka predsa len ťarbavý. Obsah na www.hudobnyzivot.sk práve napĺňame nielen aktuálnym obsahom, ale aj článkami zo starších čísiel minulého roka. Postupne sa pre svojich používateľov stane bohatou databázou textov, doplnených o videá, nahrávky a ďalšie tematické informácie. Po 55 rokoch svojej existencie zostáva Hudobný život najdlhšie vychádzajúcim odborným časopisom o klasickej hudbe a jazze na Slovensku a zároveň vstupuje do svojej novej fázy, reflektujúc potreby i možnosti aktuálneho sveta. Zostávame však presvedčení o tom, že aj v dnešnej dobe prevládajúcich elektronických médií má svoje miesto tlačená verzia Hudobného života. Ako jedinečný novinársky výtvor – na rozdiel od bezhraničnosti internetu –, výberom konkrétnych textov do konkrétneho čísla vypovedajúci o dobe svojho vydania a pohľade redakcie na ňu, ale aj ako hmotný písomný prameň. Zároveň ide o alternatívu informačnej instantnosti, ktorá napriek všetkým výhodám prináša do našich životov hektickosť a rozptýlenosť, pred ktorými nás odborníci čoraz častejšie varujú. Stále máme v predstave čitateľa, ktorý si v kresle pri šálke kávy či čaju nachádza pokojnú chvíľu na akési „slow reading“, bez rušenia neustálymi notifikáciami a správami. Vychutnáva si dotyk s naším jedinečným recyklovaným papierom, ten jasný zvuk pri otáčaní stránok s pokojným minimalistickým dizajnom. Podľa informácií z oblasti neurovedy práve kombinácia zmyslových podnetov pri čítaní z papiera – zvuky, vône či hmatové zážitky –, podporuje vyššiu schopnosť koncentrácie a následne efektívnejšie vstrebávanie faktov, v porovnaní s čítaním z monitorov a displejov. Čítanie z papiera je rozhodnutím sústrediť sa na jednu vec. A to je dnes už vzácny a priam liečivý moment. Veríme v papier, no tešíme sa už aj na možnosti internetu, prepojenie našich textov s multimediálnym obsahom a ďalšími dátami, tešíme sa na pocit, že nás čítate tu a teraz, teda online. Naďalej však platí, že najvýhodnejšie je predplatiť si Hudobný život. Predplatitelia tlačenej verzie totiž získajú automaticky aj prístup do online verzie, stačí po prihlásení zadať špecifický symbol z faktúry na predplatné.

Tešíme sa na vás aj v tomto roku!

Články

x