Zoskupenie VAPORI del CUORE existuje od roku 1993 a ako prakticky všetky podobne zamerané ansámbly na bratislavskej scéne funguje projektovo, to znamená, že sa po kratších alebo dlhších odmlkách vždy reinkarnuje do novej podoby. Pôvodne vzniklo ako voľnejšia, na otvorené partitúry a improvizáciu orientovaná platforma v rámci VENI ensemble a ono samotné sa neskôr stalo základňou pre menšie formácie ako Don@u.com a Over4tea – sústredené okolo umeleckého vedúceho Daniela Mateja –, zachovalo si však punc overenej značky.
Nebolo to len vďaka obsadeniu tvorenému z veľkej časti skladateľmi (okrem Mateja sa vo VAPORI interpretačne realizovali Martin Burlas, Ľubomír Burgr, Marek Piaček a Peter Zagar, ale aj osobnosti známe z oblasti klasickej hudby ako napr. Ronald Šebesta, Boris Lenko či Ivana Pristašová), ale najmä osobitej poetike, ktorá bola otvorená najrôznejším štýlovým prienikom, a predsa si dokázala zachovať vlastnú identitu.
Presne také je aj Possible Stories, v poradí tretie CD vydané pod hlavičkou VAPORI. Prináša štyri navzájom značne odlišné skladby (obsadením, štýlom, ideou, temperamentom) zachytené na Večeroch novej hudby v rozpätí rokov 1994–2004, tie sú však zostavené tak, že (aspoň zdanlivo) na seba nadväzujú a mohli byť predvedené v jeden večer práve v tomto poradí. Veľkým plus tohto výberu je, že sa tu na pomyselnom pódiu stretnú aj traja zaujímaví hostia – v Kolíne nad Rýnom žijúci anglický básnik a multižánrový umelec Chris Newman, americký spevák, gitarista a skladateľ David Dramm a skvelý holandský klavirista Daan Vandewalle.
Všetko sa začína prerytmizovanou a reharmonizovanou úpravou piesne Morgengruss zo Schubertovej Krásnej mlynárky, ktorej text deklamuje Chris Newman natoľko insitným spôsobom, že by to niekto mohol pokladať za hanebné znesvätenie majstrovho diela. Spočiatku som Newmanovu úpravu vnímal ako zjavnú a dosť sarkastickú paródiu (a priznávam, že mi spôsobila zopár oslobodzujúcich výbuchov smiechu), no neskôr som ju pochopil ako svojbytné dielo, ako tvorivú reakciu na Müllerov básnický text inšpirovanú Schubertom. Na ňu akoby v rovnakej „tónine“ nadväzuje výber z P@AGES from CH@RNOLDS Daniela Mateja. Päť častí tvorí  suitu vyplnenú prevažne krehkou a pokojnou hudbou, pomaly sa prepletajúcimi tónmi akustických nástrojov a zvukov elektroniky, kam v určitých momentoch vpadajú drsnejšie súzvuky a ostrejšie rytmy, aby zdramatizovali jej priebeh. Pripomína to postupy Charlesa Ivesa, napríklad v The Unanswered Question, Central Park in the Dark alebo 4. symfónii. K ivesovským citátom inklinuje obzvlášť záverečná časť Matejovej suity.

S citátmi, hoci celkom odlišným spôsobom, pracuje aj Corrado Marka Piačeka. Zahrávanie sa s gýčom, s klišé filmovej hudby (v tomto prípade k talianskemu seriálu Chobotnica), prípadne alternatívneho rocku, no vždy s ironizujúcim podtónom, patrí k charakteristickým črtám Piačekovej poetiky, ktorá tu funguje dokonale. Ťažiskovou skladbou CD sú Matejove Possible Stories (...and Other Stories), graficko-verbálna partitúra v ideálnom pomere integrujúca prvky voľnej, resp. dirigovanej improvizácie, kompozície, práce s fixovanými textami a samplami. Zaujímavosťou je, že textová zložka pochádza z epitafov z náhrobných kameňov v istom starobylom anglickom cintoríne, kým numerické hodnoty letopočtov udávajú počet hráčov v danom bloku a určujú proporcie skladby. Vďaka tomu vyznie pri každom predvedení inak a zároveň je vždy spoľahlivo identifikovateľná. Ľahko morbídny nádych a úryvky voľne pospájaných „príbehov“ vytvárajú pôdu pre mimoriadne dynamické a energiou nabité vokálno-inštrumentálno-elektronické pásmo. Tak je tomu aj na nahrávke, hoci tá nedokáže sprostredkovať v tomto prípade dosť dôležitý vizuálny element interpretácie.
Aktuálne CD je cenné aj z toho dôvodu, že zachytáva aspoň hrubý prierez produkciou jedného z najvýraznejších ansámblov na bratislavskej scéne improvizovanej (a podobnej) hudby v období, ktoré bolo bohaté na aktivity, unikátne zostavou participujúcich osobností a ktoré sa zrejme v takejto podobe už viac nezopakuje...

Aktualizované: 11. 05. 2020
x