Aktuálne

Hudobný život 9/2012

Rozhovor:  Viva la Musica! - rozhovor s Magdalénou Rovňákovou k 30. výročiu založenia Bratislavského chlapčenského zboru
               

Zahraničie: Dva dni v Darmstadte
           Salzburg s pôvodnou Ariadnou na Naxe
Hudobné divadlo:  Anna Poláková
                         Zámocké hry zvolenské

Jazz:  Ľudmila Štefániková: Nemusíme všetci 
          chcieť to isté...
     Jazz a Euopa XXVIII. Slovensko: domáca
     scéna po roku 1993
...spravodajstvo, koncerty, aktuality, recenzie...

x