Hugo Kauder, August Klughardt, Robert Kahn

Ivan Danko, slovenský sólový hobojista pôsobiaci v Stuttgartskej štátnej opere, založil roku 2008 netradičný komorný súbor s názvom Hugo Kauder Trio. Jeho členmi sú ďalší významní slovenskí interpreti, violista Róbert Lakatos a klavirista Ladislav Fanzowitz. Necelý rok po založení získalo teleso 1. cenu na Medzinárodnej súťaži Huga Kaudera v New Haven v štáte Connecticut v USA. Medzičasom súbor odohral rad koncertov s dielami pre toto obsadenie, predovšetkým takými, ktoré boli dlhé desaťročia zabudnuté a mená ich skladateľov sú dnes sotva známe. Ponúkaný zvukový nosič je preto cenný z dvoch pohľadov: na jednej strane ponúka ušľachtilú komornú hru v obsadení hoboj, viola a klavír, na druhej strane predstavuje pozoruhodné a hodnotné hudobné novinky z minulého, resp. predminulého storočia. Vzhľadom na túto neznámu pôdu je vhodné aspoň v obrysoch predstaviť skladateľov, po ktorých interpreti iniciatívne siahli.

Hugo Kauder sa narodil roku 1888 v Tovačove, pôsobil vo Viedni ako huslista, bol tiež vyhľadávaným husľovým pedagógom, učiteľom hudobnej teórie a kompozície. Jeho prvé skladby vyšli vo viedenskom vydavateľstve Universal Edition. Agresia nemeckého národného socializmu ho po roku 1938 prinútila opustiť Viedeň aj prechodný domov v Holandsku a od roku 1940 žil ako exulant v New Yorku. Po roku 1945 sa často vracal do Európy, zomrel roku 1972 ako 84-ročný v Holandsku. Kauderov skladateľský odkaz stihol osud tvorby väčšiny exulantov – upadol do zabudnutia napriek tomu, že ho tvorí približne 300 diel pre rôzne obsadenia. K nim patrí i Trio pre hoboj, violu a klavír, ktoré je zásluhou „Kauderovcov“ nahrané prvýkrát v histórii.


Podobne ako Kauder, i Robert Kahn (1865–1951) patrí ku generácii exilových skladateľov. Kompozíciu študoval u Josepha Reinbergera, ale ovplyvnila ho aj hudba Johannesa Brahmsa, s ktorým sa poznal. Kahn pôsobil na Vysokej hudobnej škole v Berlíne, kde bol profesorom kompozície a klavírnej hry, sám patril k vyhľadávaným klaviristom. Rasovo prenasledovaný odišiel v roku 1939 ako 73-ročný do exilu do Veľkej Británie, kde napokon aj zomrel. Zanechal po sebe veľké množstvo hudby, ktorá sa po jeho emigrácii nedostala na koncertné pódiá. Na nosiči zaznamenaná Serenáda pochádza z roku 1923.
V roku 1847 sa v Köthene narodil skladateľ a dirigent August Klughardt. Pôsobil ako divadelný dirigent vo viacerých mestách, nadviazal známosť s Franzom Lisztom, nadchol sa hudbou Richarda Wagnera a uviedol jeho kompletný Prsteň Nibelungov. Aj Klughardt zanechal množstvo skladieb, no jeho tvorivý odkaz je dnes takmer neznámy. Medzi jeho zriedka uvádzané diela patrí aj 5 fantazijných skladieb Schilflieder pre klavír, hoboj a violu z roku 1872, ktoré sú inšpirované básnickou predlohou Nikolausa Lenaua.
Všetkým trom dielam sa dostalo interpretácie, akej sú skutočne hodné. „Kauderovci“ si doslova vychutnávajú harmonické a kontrapunktické bohatstvo skladieb, interpretácia priam hýri romantizmom. Ich muzicírovanie akoby prebiehalo v dôvernom, úzkom kruhu, no pritom je otvorené a elegantné. Nahrávka pozýva poslucháča k opätovnému počúvaniu, zoznámeniu sa s nepoznanou tvorbou a špičkovým komorným telesom.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x