Aktuálne

Hudobný život 7-8/2010

Esej - Pečate profesionality Romana Bergera

Miniprofil - Lenka Máčiková


História - R.Schumann: Skladateľ poet - poet skladateľ?


Rozhovor:

I. Černecká: O kariére klaviristky, ktorá by žila len z koncertovania, som neuvažovala
R. Vargas: Hudbou vyjadrujem emócie 

x