Po úspešnej nahrávke z dielne Pavlík Records z r. 2015 Ján Cikker – Komorné a koncertantné diela, sa diskografia nášho velikána opäť rozširuje o unikátnu nahrávku kompletného Cikkerovho symfonického triptychu O živote s časťami Leto op. 19 (1941), Vojak a matka s podtitulom Boj op. 21 (1943) a Ráno op. 24 (1945–1946). Je to vôbec prvýkrát, čo dielo zaznieva na jednom nosiči ako celok. Doposiaľ boli nahrané v r. 1962 LetoRáno na LP (Supraphon) – Slovenskú filharmóniu dirigoval Ľudovít Rajter, a samostatne časti Ráno v r. 1966 (Supraphon) – Slovenskú filharmóniu dirigoval Ladislav Slovák, a Leto v r. 1979 (Opus) – Symfonický orchester Československého rozhlasu dirigoval rovnako L. Slovák. Druhá časť triptychu Vojak a matka obsahuje sólovú recitáciu na text básne Andreja Žarnova, ktorý sa stal po skončení vojny nežiaducou osobou nadchádzajúceho režimu, preto bolo uvádzanie tejto symfonickej básne povolené jedine bez recitácie. To je pravdepodobne aj dôvod, prečo vtedy nedošlo k jej nahratiu.

CD je vydané pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a zároveň prichádza v roku 110. výročia narodenia skladateľa. Je gestom veľkého a zaslúženého uznania i obdivu tomuto výnimočnému slovenskému umelcovi. Tri symfonické básne sú epiforicky previazané – koniec predchádzajúcej je začiatkom nasledujúcej. Napriek tejto väzbe každá rozpráva vlastný príbeh. Len tridsaťročný Ján Cikker deklaruje už v 1. časti triptychu a, samozrejme, aj neskôr zrelý symfonický úsudok a jeho expresívna inštrumentácia, citlivo doplnená výrazným farebným prvkom dokresľuje emotívno­‑výrazovú škálu diela. S jasným zámerom a predstavou tvorí vlastný expresívny obraz živelnej hudby neustále sa rozvíjajúcej akoby samej zo seba. Spoza klenutých melodických línií sa vynárajú stále nové a nové vrstvy motívčekov či kontrapunktov, ktoré pulzujú a tepú ako srdce. Jeho hudba je priamočiara, energická – pripomína cválajúceho koňa, silne akcentujúca emócie, dokáže strhnúť a v správnom momente znežnieť a prekvapiť svojou krehkosťou. Táto výrazová rozmanitosť je pre Cikkera veľmi príznačná, rovnako ako jeho výnimočné harmonické myslenie, ktoré akoby nepoznalo hranice a stále nachádzalo tie najnepravdepodobnejšie, no úžasne znejúce harmonické výslednice. V druhej časti sa výrazová diverzita ešte prehlbuje, atmosféra boja – burácajúceho besnenia – sa mení v momente, keď nastupuje recitátor s veršami A. Žarnova: „Tak náhle to prišlo, moja mať, že ani neviem, jak to povedať…“ Vybuchujúce granáty metamorfujú na padajúce hviezdy…, hudobný proces sa náhle upokojí a prináša atmosféru lásky, ľútosti, prekvapenia, úľavy v podobe smrti, sprítomňuje matku a jej teplo. (Tento prekrásny moment vyvoláva až zimomriavky.)

Štátna filharmónia Košice pod taktovkou Zbyňka Müllera ukázala svoje majstrovstvo. Nahrávka je zvukovo plná, dynamická a plastická, podporuje vášnivosť Cikkerovej hudby. Vnímavý poslucháč určite ocení krásne znejúce sólové vstupy flauty, nádherný farebný klarinet, plnokrvné lesné rohy, plačúci anglický roh, vynikajúce bicie nástroje či farebne pestré, no v náročných pasážach kompaktne znejúce sláčiky aj plechové dychové nástroje ukazujúce sa v rôznych polohách a odtieňoch. Cikkerov triptych O živote ožil v plnej nádhere!

 

 

Článok bol zverejnený v časopise Hudobný život 10/2021.

Aktualizované: 30. 03. 2022
x