V koprodukcii Mediálneho inštitútu, Nadácie Centrum súčasného umenia, Hudobného fondu a spoločnosti Ábel vyšlo CD s komornými skladbami Mariána Lejavu, ktoré vznikli v rokoch 1998—2002. Prvé vypočutie disku vo mne vyvolalo asi také pocity, aké má pustovník, ktorý sa dobrovoľne izoluje od sveta. Čas v Lejavovej hudbe plynie pomaly, extrémne pomaly, zvuky sa niekedy len letmo dotknú poslucháča a hneď doznievajú, udalosti sú rozmiestnené na širokej ploche ticha. Táto hudba sa lepšie hodí na živé predvedenie, ako do útrob CD prehrávača, o prenosných zariadeniach ani nehovoriac. Von v prostredí trvalého hluku nemá šancu presadiť sa. Lejava očakáva od poslucháča maximálnu pozornosť. Platí to najmä pre novšie skladby, tie staršie ako napríklad Elégia in memoriam pre klavír a Sonata-Variations pre klarinet a klavír sa vyznačujú snahou o zvládnutie akademických kompozičných disciplín. Už ústredná skladba CD Chant d’Amour pre netypické klavírne kvinteto (2 violy, 2 violončelá a klavír), akoby symbolizovala smer, akým sa skladateľ po štúdiách rozhodol ísť: od seriálnych štruktúr prešiel na sonoristické plochy ozvláštnené motívmi-solitérmi, ktoré do zvukového oparu vnášajú jasnejšie kontúry. Zapôsobilo na mňa aj decentné využitie zvuku dvoch akordeónov v skladbe after GONE. Na minimalizme bez repetitívnosti sú postavené nokturná An Autumn Wan pre flautu/pikolu, cimbal s mixérom a preladenú violu a From Father to Son pre husle, violončelo, preparovaný klavír, zvončeky a krotaly. V druhej polovici 20. storočia vznikol rad skladieb pre sólovú flautu, čím sa vytvoril priam akýsi nový žáner, založený na skúmaní nových možností hry na tomto nástroji. K tejto tradícii sa Lejava prihlásil záverečnou skladbou na CD Moo(o)nical(l). CD Mariána Lejavu je výbornou skladateľskou „vizitkou“, hudba je tu v rukách zasvätených interpretov (R. Šebesta, A. Mudroňová, P. Šesták, P. Vrbinčík, J. Lupták, E. Prochác, E. Škutová, M. Kormanová, M. Chovanec, M. Štreitová, E. Ginzery, P. Mosorjak, A. Gál a autor), ktorých výkony vdýchli dielam potrebnú vnútornú vibráciu. Rozpačito vyznieva sprievodný text CD. Absencia redaktora sa podpísala pod zbytočné faktografické i jazykové chyby.

 

Aktualizované: 11. 05. 2020
x