Aktuálne

Hudobný život 7-8/2007

Ilja Zeljenka (21. 12. 1932 - 13. 7. 2007): Moje utópie o sebe, hudbe a ostatnom

- výber z doteraz nepublikovaných textov

Téma: Antológia slovenskej populárnej hudby

L. van Beethoven: Sonáta op. 111 c mol

Bellove neznáme články

H. Ibsen a česká hudba

Čo počúva: režisér Jaro Vojtek

V aktuálnom čísle nájdete priložené CD Erika Rothensteina, ktorý v HŽ publikuje seriál z histórie jazzového saxofónu.

x