Agentúra Viva Musica!, ktorá je už vyše desaťročie organizátorom populárneho letného festivalu, sa rozhodla rozšíriť pole svojej pôsobnosti aj na vydavateľskú oblasť. Už jej prvé kroky boli úspešné, keď oslovila špičkového slovenského tenoristu Pavla Bršlíka a klaviristu Róberta Pechanca, aby nahrali výber z piesní Mikuláša Schneidra--Trnavského. V decembri minulého roku pribudli do portfólia Viva Musica! Records ďalšie dva tituly, obsahovo i vizuálne nadväzujúce na myšlienku predstaviť slovenských operných spevákov mladšej generácie, ktorí sa úspešne etablovali vo svete.
Mezzosopranistka Jana Kurucová zostavila výber Dvořákových piesní, ktorý prezrádza jej silnú väzbu k tomuto repertoáru. Ide o výber z cyklov Písně na slova z rukopisu královédvorského, Písně na slova Elišky Krásnohorské a kompletné zbierky V národním tónu a Písně milostné. Dvořákova hudba našla v Kurucovej umelkyňu, ktorá sa vďaka emocionálnej a muzikálnej interpretácii dokázala s ľahkosťou vysporiadať s viacerými intonačne, dynamicky či na frázovanie obtiažnymi pasážami. Jej jedinou slabinou je nevýrazná artikulácia, niekedy treba skutočne napínať sluch, aby poslucháč spoznal, že spieva po česky. Tahmina Feinstein, ktorá Kurucovú citlivo sprevádza na klavíri, hrá s citom pre štýl a ponecháva speváčke dostatočnú výrazovú voľnosť.
Na CD Piesne lásky a smrti... basistu Štefana Kocána sa nachádzajú dva kompletné cykly: Perzské ľúbostné piesne Antona Rubinsteina a Musorgského Piesne a tance smrti. Kým Musorgského cyklus je obľúbenou súčasťou repertoáru, Rubinstein je absolútnou raritou. Perzské ľúbostné piesne boli pôvodne skomponované na nemecké básne Mirzu-Schaffyho, do ruštiny ich vynikajúco preložil Piotr Iljič Čajkovskij. Kocán, ktorý študoval okrem iných aj u legendárneho ruského basistu Jevgenija Nesterenka, patrí v súčasnosti medzi popredných predstaviteľov tradície založenej Rusom Fiodorom Šaľapinom a Bulharom Borisom Christovom, u nás ju rozvíjal najmä Sergej Kopčák. Hlas Štefana Kocána má príjemnú farbu s množstvom odtieňov. Nechýbajú mu sila a presvedčivosť hĺbok, démonický podtón ani monumentálnosť či vznešenosť. Tieto kvality možno, samozrejme, využiť najmä v opere. Napriek tomu sa ani v piesňovom repertoári spevák nemusí nijako obmedzovať, ako to býva u niektorých kolegov z jeho hlasového odboru zvykom. Dokáže svoj objemný hlas úplne prirodzene a bez problémov v ktorejkoľvek polohe stíšiť a šetriť si jeho plné rozvinutie pre hudobné vrcholy. Obaja skladatelia mu na novom albume dokonale „sadli“. Poskytujú mu priestor pre precítenie ruskej melanchólie a odovzdanosti, dramaticky vďačné pasáže i exotickosť orientálneho koloritu. Nahrávka je veľmi emocionálna, vychádza v prvom rade z Kocánovho mimoriadneho citu pre spievané slovo a melodiku ruského jazyka. Spevák dokonale artikuluje, jeho bas skvele zvláda expresívne polohy, no vie byť aj introvertne lyrický alebo až tanečne rytmický. Treba oceniť tiež príkladnú kontrolu dychu, precíznosť vo frázovaní, farebnosť a mimoriadnu vyrovnanosť tónu v hraničných polohách. Optimálnou oporou mu je klaviristka Aleksandra Pospīšila-Boroduļina. Na prvé počutie sa zdá, ako by bol jej klavír v pozadí, no pri lepšom sústredení poslucháč ocení jej skvelé sprevádzačské schopnosti – akoby so spevákom tvorila jednu bytosť.
Obidva nové albumy (podobne ako predchádzajúci Pavla Bršlíka) vyšli v luxusnej knižnej väzbe, v špičkovej grafickej podobe, s obsiahlou viacjazyčnou textovou časťou vrátane profilov účinkujúcich a textov piesní. Vynikajúce sú slovenské preklady ruských piesní – Silvie Ruppeldtovej (Perzské ľúbostné piesne) a Štefana Kocána (Piesne a tance smrti).  

Aktualizované: 11. 05. 2020
x