Jazzový štandard Sweet Georgia Brown je povinnou výbavou každého jazzového hudobníka. Skladbu od dvojice Ben Bernie a Maceo Pinkard s textom od Kennetha Caseyho nahralo množstvo jazzových velikánov – nezabudnuteľná je napríklad interpretácia Elly Fitzeraldovej. Na sóle k tomuto slávnemu štandardu si demonštrujeme využitie alterovanej stupnice. Ako vždy, aj tentoraz som nahral videonávod a hudobný podklad, ktoré nájdete na youtubovom kanáli Hudobného centra.

Pripravil som jedno sólo na dva spôsoby: prvý je bez alterovanej stupnice a v druhom som ju v niektorých pasážach použil. Budeme sledovať, ako sa dá jej vhodnou aplikáciou dosiahnuť väčšie napätie medzi melodickou linkou a práve znejúcim akordom. Zmeny sú v notách graficky vložené nad takty prvého sóla. Alterovaná stupnica sa používa pri dominantných akordoch, teda durových akordoch s malou septimou. Jeden zo spôsobov, ako ju môžeme vytvoriť, si ukážeme na stupnici C dur, ktorú tvoria tóny C, D, E, F, G, A, H. Prvý tón ponecháme nedotknutý a ostatné tóny znížime o poltón, takže vznikne rad: C, Des, Es, Fes, Ges, As, B. Všimnime si, že stupnica stále obsahuje určujúce tóny z dominantného septakordu, ktorými sú C, E (ako jej enharmonická zámena v podobe Fes) a B, takže si zachováva dominantný charakter, zatiaľ čo ostatné tóny sú alterované o poltón a vytvárajú väčšie napätie medzi akordom a stupnicou. Keďže sa interval čistej kvinty v alterovanej stupnici nenachádza, v dominantných akordoch sa tiež alteruje kvinta o poltón vyššie alebo nižšie. Príklad: C, E, Gis, B alebo C, E, Ges, B.
Ďalší spôsob, ako sa dopracovať k C alterovanej: môžeme ju vnímať ako...

...pokračovanie článku a noty sóla nájdete v čísle 11/2020. Teraz aj v PDF tu

VIDEO k tejto dielni nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Y-mt3J0oUT4&t=2s

Podklad k tejto dielni tu: https://www.youtube.com/watch?v=ellGzBF_8i0

 

Aktualizované: 08. 03. 2021
x