Nové naštudovanie Verdiho Aidy v Opere SND odhalilo krásu, lesk a pompéznosť tohto operného evergreenu takpovediac na druhý pokus. Ako prebiehalo hudobné naštudovanie s vynútenou prestávkou spôsobenou jarným lockdownom, nám v rozhovore prezradil dirigent JAROSLAV KYZLINK.

Aká bola genéza hudobného naštudovania novej Aidy v SND?
Naštudoval som ju vlastne na dvakrát. Prvýkrát na jar, keď počas jednej z posledných orchestrálnych skúšok na začiatku marca prišiel zákaz všetkého a všetci sme museli odísť domov. A druhýkrát teraz v septembri, keď sa nám podarilo dotiahnuť študijný proces až k pre­miéram, za čo sme boli všetci veľmi vďační, aj keď o dva dni neskôr prišli opäť vládne reštrikcie. Ale nechcel by som týmto rozhovorom prispievať ku covidovej mediálnej pandémii, poďme hovoriť len o Aide. Len mi dovoľte povedať, že do Opery SND, kde som pred dlhými pätnástimi rokmi pôsobil ako šéfdirigent, sa vždy rád vraciam a trúfam si tvrdiť, že náklonnosť je obojstranná. Tohtoročná spolupráca bola tou nedobrovoľnou polročnou pauzou ešte pozitívne okorenená. To vyhladovanie nám totiž všetkým prospelo a bolo pre mňa veľmi inšpirujúce vidieť chuť celého ansámblu znova naštudovať toľko známu a mnohokrát hranú operu.

Ako vnímate Aidu vo Verdiho tvorbe?
Aida patrí ku skladateľovým operám, ktoré písal v druhej polovici svojho tvorivého obdobia a tá je všeobecne považovaná za tú lepšiu. Nie všetkým umelcom sa to podarí, ale na základe skúseností zo svojich raných – niekedy hanlivo označovaných „kolovrátkových“ – opier dosiahol Verdi vo svojej neskoršej tvorbe skutočné majstrovstvo. Jeho zmysel pre melódie, nádherné a dobre napísané spevácke party, ale aj hudobná dramaturgia, cit pre inštrumentáciu, kontrasty – to všetko sa snúbi v skutočne geniálnych operných dielach svojej doby.

Na čo kladiete najväčší dôraz v porovnaní s posledným hudobným naštudovaním, ktoré malo obnovenú premiéru v roku 2014?
Ak sa nemýlim, v roku 2014 bola stará inscenácia režiséra Fischera iba prenesená do novej budovy SND. V repertoári bola niekedy od konca deväťdesiatych rokov a ako šéfdirigent Opery SND medzi rokmi 2004 a 2006 som ju dirigoval niekoľkokrát.
Viete, na podobné otázky vždy odpovedám, že partitúra a to, čo do nej autor napísal, je vždy určujúce – akéže teda rozdiely. Na druhej strane, každý večer v opere je iný a preto...

... pokračovanie článku v čísle 12/2020. Teraz aj v PDF tu.

 

Aktualizované: 15. 02. 2021
x