Aktuálne

Hudobný život 12/2020

Z obsahu vyberáme:

Aktuálne: Dom Albrechtovcov, Spravodajstvo: Nová slovenská hudba 2020 online / Slovenská filharmónia: otvorenie neistej sezóny /  Optimistický štart ŠKO Žilina, Hudobné divadlo: Na slovíčko s dirigentom novej Aidy v SND / Theatermann Juraj Beneš, Rozhovor: Moyzesovo kvarteto: 45 rokov vzájomného rešpektu / Jozef Kolkovič: „Komponovanie je pre mňa veľmi intenzívny duševný proces“, Jubileum: Roman Berger, Téma: Gruzínske Vianoce, Hudobné lokality: Synagóga Lučenec, Miesto pre dvoch: Osem otázok pre editorov husľovej školy a metodiky husľovej hry, World music: Digitálny WOMEX, Jazz: Hudobná dielňa Róberta Ragana st. / Prvé dámy starého jazzu: Viola Smith, Druhý fokus: Palo Macho s Jevgenijom Iršaiom.

Vážení čitatelia,

nepíše sa ľahko o roku, ktorý sa pomaly končí. My v Hudobnom živote sme ho začali vo vynovenej zostave, plní plánov a nových nápadov. V prvej tretine nás zastihlo bezprecedentné uzavretie hudobného života, s logickým vplyvom na obsah časopisu a preorganizovanie prevádzky na prácu z domu. V úplnom jarnom lockdowne ste si nemohli náš časopis osobne nikde zakúpiť, a tak sme vám ho, podobne ako iné redakcie, sprístupnili zdarma v elektronickej podobe.
Už dlhšie sme sa zaoberali myšlienkou na alternatívne podoby tlačeného časopisu, a zdá sa, že aj nás „korona“ posunula o krok ďalej. Vo všetkých koronakrízových uzavretiach sme pracovali naplno, ukázalo sa, že nie sme s tým, čo sa deje „vonku“ previazaní pupočnou šnúrou, že témy sa ponúkajú aj vtedy, ak sa „nič nedeje“. Snažili sme sa vám sprostredkovať aktuálny nepokoj doby, trápenia i nádeje hudobníkov, zdokumentovať udalosti pre budúce generácie, ale pozerali sme sa aj dopredu. Aj preto sa nám podarilo postaviť sa Druhej vlne už regulárnym predajom pdf verzie časopisu. Aby sme boli moderní, ale najmä preto, aby sme vyšli v ústrety čitateľom v regiónoch, kde sa len ťažko dostávame do kamenných predajní a novinových stánkov. V pos­ledných týždňoch sme dostupnosť časopisu cez internet ešte zefektívnili. Jednoduchým kliknutím na hc.sk alebo na hudobnyzivot.sk si môžete Hudobný život zakúpiť v tlačenej alebo elektronickej verzii alebo si objednať jeho predplatné. Predplatné môžete aj darovať svojim blízkym prostredníctvom našich atraktívnych darovacích kariet. V týchto dňoch spúšťame kampaň na sociálnych sieťach, v plnom prúde je Vianočná súťaž a do nového roka pripravujeme ďalšie zaujímavé aktivity pre vás i pre nás...

Najbližšie sa prihlásime s dvojčíslom, až začiatkom februára 2021. Dovtedy nestrácajme nervy, a hlavne nádej...

Andrea Serečinová

x