Štyria z piatich študentov sa ma zvyknú na hudobných workshopoch pýtať, ako tvoriť basovú linku na základe harmonických značiek, tzv. walking bass. Napriek tomu, že dnes už môžeme nájsť na internete veľa výborných hudobných lekcií zaoberajúcich sa touto problematikou, rozhodol som sa venovať kontrabasovú Hudobnú dielňu práve tejto otázke. Aj preto, že môže byť užitočná pre iné nástroje či spevákov. Vedenie basovej linky si ukážeme na známom jazzovom štandarde All The Things You Are, ktorý v roku 1939 skomponoval Jerome Kern. Vybral som ju pre pomerne ľahko zapamätateľnú melódiu, logickú a komplexnú harmonickú štruktúru a v neposlednom rade aj kvôli jej obľúbenosti na jamsession. Aj k tejto dielni nájdete video na youtubovom kanáli Hudobného centra.

NOTY K DIELNI NÁJDETE V ČASOPISE

Skladba má 36-taktovú štruktúru AA2BA3. Je komponovaná v As dur, ale začína sa akordom F-7, teda na šiestom stupni (vi–ii–V–I–IV), na konci dielu A moduluje do tóniny C dur. Diel A2 má identický harmonický priebeh ako diel A, ale je posadený o kvartu nižšie. Diel B je v tónine G dur, s krátkym vybočením do E dur, a vyúsťuje do akordu C+7, ktorý je dominantou k úvodnému akordu F-7 v diele A3. Všimnite si, že diel A3, ktorého úvodných päť taktov je identických s dielom A, je predĺžený o štyri takty. V súvislosti s tvorbou basovej linky by som rád spomenul tri základné princípy:
1) Definovanie harmónie hraním základného tónu akordu na ťažkých dobách taktu, najmä na 1. dobe. Toto pravidlo – aj keď je dôležité – netreba brať rigidne, závisí od melodického postupu. Pri začiatkoch tvorenia basovej linky je však dobré sa ho držať. Neskôr, po získaní určitých skúseností a najmä v improvizovaných chórusoch, môžeme postupovať voľnejšie.
2) Dôležitý je výber tónu na štvrtej dobe, tá totiž smeruj k....

 ... pokračovanie článku v čísle 12/2020. Teraz aj v PDF tu.

VIDEO Róberta Ragana st. k hudobnej dielni, v ktorom vysvetľuje princípy tvorby basovej linky: https://www.youtube.com/watch?v=40q-SOazeQo

PODKLAD k hudobnej dielni, s ktorým môžete cvičiť: https://www.youtube.com/watch?v=mQcWCRyoofk

 

Aktualizované: 08. 03. 2021
x