Palisády sú asi najkrajšou bratislavskou mestskou štvrťou. Tvoria ju prevažne obytné bloky z prelomu 19. a 20. storočia, romantické secesné či funkcionalistické vily zasadené v zeleni a záhradách. Priamo pri hlavnej ceste postavila Evanjelická cirkev v r. 1912–1914 podľa projektu viedenského architekta Juliusa Schmidta budovu nemocnice. V jej suterénnych priestoroch, v bývalej kuchyni a skladoch uhlia, našiel v roku 2007 Martin Kamenský inšpiratívne priestory, v ktorých vytvoril umelecko-hudobnú kaviareň – Kafe Scherz.

Aktualizované: 15. 10. 2020
x