Za jedinečnými miestami netreba vždy cestovať do zahraničia. Niekedy nás pre­kvapia aj doma a často i v menej vychytených lokalitách. Takou sú aj Markušovce s Expozíciou klávesových hudobných nástrojov zameranou na domácu výrobu na Spiši. Jediná expozícia svojho druhu na Slovensku sa nachádza v letohrádku z konca 18. storočia s exotickým názvom Dardanely. Okrem zaujímavej architektúry a jedinečnej expozície je historický objekt známy aj svojou pravidelnou organizáciou hudobných podujatí, najmä komorných koncertov vážnej hudby.

Traduje sa, že inšpiráciou pri názve letohrádku boli spomienky grófa Wolfganga Farkaša Márriássyho zo Spiša na cesty po Grécku a Malej Ázii. Letohrádok Dardanely dal postaviť koncom 18. storočia z reprezentatívnych dôvodov. Bolo to hlavne kvôli ohlásenej návšteve cisára Jozefa II. na Spiši, ktorá sa však napokon neuskutočnila, a letohrádok tak ostal nedostavaný. Postavila sa len stredná, centrálna časť budovy a až v 80. rokoch 20. storočia sa dostavali bočné krídla podľa pôvodného plánu.

Letohrádok Dardanely je považovaný za najkrajšiu rokokovú pamiatku Spiša a spolu s markušovským kaštieľom je od r. 1983 jednou z pobočiek Múzea Spiša. „Bol sídlom umenia a umenie sa sem vrátilo vytvorením Expozície klávesových hudobných nástrojov, ktorej autorom bol PhDr. Ivan Mačák,“ vysvetľuje Štefánia Spitzkopfová, muzikologička pôsobiaca v letohrádku Dardanely. Od roku 2018 bola expozícia rozšírená o časť venovanú harmonikovým nástrojom. Prízemie letohrádku Dardanely je venované organom – pozitívom, získaným z...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 05/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 14. 02. 2022
x