Aktuálne

Hudobný život 05/2021

Z obsahu vyberáme:

Osobnosť: Miro Bázlik - deväťdesiatročný, Rozhovory: M. Tóth - Black Angels Songs / Sisa Michalidesová, Hudobné divadlo: Tradícia koncertov v Opere SND, Téma: Rádiohlavy – už druhýkrát pandemické, Analýza: L. van Beethoven: Sonáta č. 11 B dur op. 22, Muzikológia: Ernst Kurth, Z organového kokpitu M. Melcovej: Dánsky galavečer v Jesuskirken, Zahraničie: Nazretie do duší - Onegin brnianskeho Národného divadla vysielaný na ČT art,  V novej krajine: Szilárd Buka, Na chate: Ján Klíma a Ján Slávik, Miniprofil: Ester Wiesnerová, Hudobné lokality: Letohrádok Dardanely v Markušovciach, Druhý fokus: Peter Machajdík, Spravodajstvo: Slovenská filharmónia s Danielom Raiskinom / Piano Days 2021 / Stará hudba stále online.

Vážení čitatelia,

zdá sa, že táto jar, aj keď s rozpačitým štartom, prinesie do žíl hudobného života trochu čerstvej krvi. Hudobní organizátori a interpreti postupne prepínajú udržiavací režim na plný výkon, minimálne v zmysle dramaturgie a nových nápadov. Tému prežitia postupne vytláča nová životodarná aktivita, zo spálenej zeme sa tlačiace výhonky – zdá sa, že aj nových druhov. Nový klavírny festival Piano Days síce plnohodnotne využíva vynútený pandemický formát online koncertu bez publika, no už teraz je zrejmé, že naň v budúcnosti nebude fixovaný. Skladateľ Miro Tóth uviedol svoje nové angažované dielo Black Angels Songs Book I­‑II uprostred pandémie, tiež príznačne bez publika, no jeho iniciačný moment a mimohudobná téma sú nadčasové.

Život pokračuje i v známych rytmoch. Aj keď už druhýkrát v obmedzenom režime, ale predsa, konali sa prestížne Radio_Head Awards, tentoraz už s reflexiou prvého pandemického vydavateľského roka. A výsledok nie je vôbec zlý.

Míňame nielen zo scény odchádzajúce veľké mená, ale, našťastie, aj úctyhodné jubileá. Deväťdesiate narodeniny skladateľa, matematika a klaviristu Mira Bázlika reflektuje aj náš veľký tematický textový súbor.

Ján Klíma si na chat(u) pozval violončelistu Jána Slávika a v intimite súkromia vznikol opäť podnetný dialóg.

Až do oblasti hudobnej psychológie siahal výskumný záber významného švajčiarskeho muzikológa Ernsta Kurtha, o ktorom píše v „Muzikológii“ Vladimír Fulka a ktorého myšlienky nachádzajú neustály ohlas.

„Hudba musí byť ‚vzrúšo‘…,“ vraví skladateľka a flautistka Sisa Michalidesová. Áno, aj!

Čítajte nás teda v pokoji, otáčajúc stránku za stránkou nášho klasického papierového vydania, alebo pomedzi iné online „vzrúša“ v elektronickej verzii.

Aj v júni sa na vás teší

Andrea Serečinová

x