Na začiatku obdobia, ktoré pre celú hudobnú obec znamenalo obnovenie lockdownu a masívne rušenie či odkladanie väčšiny podujatí, bol záverečný koncert 8. ročníka cyklu Ensemble Ricercata takpovediac „živou vodou“. Kompromis v podobe online prenosu sa vyplatil. Kvalita zvuku neutrpela a poslucháči zo všetkých kútov krajiny si týmto spôsobom mohli vychutnať na jednej strane pestrý, no zároveň dramaturgicky pevne zomknutý komorný program. Moderátor a autor jednej z premiérovo uvedených skladieb, Tomáš Boroš, otvoril podujatie a prenechal hudobné slovo klaviristovi Ivanovi Šillerovi. Umelecký vedúci Ensemble Ricercata v prvej polovici koncertu zahral dnes už legendárnu klavírnu suitu Juraja Beneša Old Boys Anthology, ktorou skladateľ ilustroval osobný vzťah k svojim generačným súpútnikom na poli hudobnej kompozície. Dojem z úvodných častí suity, PrelúdiaBalady, reprezentujúcich kompozičné myslenie Mira Bázlika a Tadeáša Salvu, do istej miery poznačila úvodná nervozita klaviristu. Ivan Šiller však vďaka skvelému pochopeniu notového materiálu dokázal zachytiť kontrastnosť expresívnych klastrov Prelúdia i melancholickú polohu Balady. Úprimná radosť zo života, ktorú Beneš obsiahol v časti Impromptu, štýlovo imitujúcej skladby Jozefa Malovca, sa odzrkadlila aj v tvári interpreta. Obzvlášť si vychutnal pasáže, ktoré pripomínajú prvky improvizácie. Spolu s poslucháčmi sa pousmial aj pri citácii melódie známej skladby Pre Elišku v časti Reminiscencie, odkazujúcej na Juraja Hatríka. Už ustálené hráčske sebavedomie v kombinácii s dobrým výrazom sa pretavilo do efektného predvedenia Air v štýle Ivana Paríka a Pochodu, ktorý asociuje kompozičné vyjadrovanie Ilju Zeljenku. Technicky náročné dramatické pasáže v 7. časti na počesť Jozefa Sixtu (Canone) prinavrátili klaviristovi nervozitu. Vysporiadal sa s ňou v nasledujúcej Berceuse zrkadliacej štýl Ladislava Kupkoviča. V posledných dvoch častiach Echo Postludium, kompozične napodobňujúcich jazyk avantgardistov Petra Kolmana a Romana Bergera, veľmi efektívne vybudoval mohutnú, závažnú, no tiež krehkú štruktúru...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 01-02/2022. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 17. 04. 2022
x