Nájsť zmysel v zdanlivo nezmyselnom, stvárniť netradičnú hudobnú štruktúru spôsobom, ktorý poslucháča nadchne, je nemenej náročná úloha ako interpretácia klasického repertoáru. Zároveň však takáto hudba prináša možnosť obrovského osobnostného vkladu interpreta, postaveného do úlohy tvorcu vdychujúceho život dielam, ktoré ešte nikdy nikto predtým nepočul. Možno práve zvedavosť na novinky súčasných skladateľov bola dôvodom návštevy relatívne početného obecenstva, ktoré na koncerte 10.2. zaplnilo takmer polovicu kapacity koncertnej siene Dvorana VŠMU. Vzácny hosť, významný český klavirista Ivo Kahánek, uviedol v premiére diela troch slovenských autorov – Jany Kmiťovej (1976), Alexandra Platznera (1988), Juraja Vajóa (1970) – a poľského skladateľa Jakuba Królikowského (1988), skomponovaných špeciálne pre recitál nazvaný, Nové klavírne miniatúry.

Päť malých requiem Jany Kmiťovej sa ako cyklus nieslo v dvoch náladových rovinách. Smútočný spev či nostalgické zamyslenie v atmosfére ticha a pokoja striedali búrlivé vlny hnevu a nezmieriteľnej nespokojnosti narastajúcej až do extrémneho zúfalstva vyjadreného hraničnou dynamikou. Ivo Kahánek vydoloval z nástroja zvuk, ktorý sa mohol zdať hrubý, najmä pri interpretovi, ktorý si potrpí na mäkkosť tónu. Tieto energiou nabité momenty boli vyvažované jemnou zvukovosťou sadzby redukovanej na jeden či dva tóny, vyžadujúcej extrémnu citlivosť v dotyku a farebné odlíšenie, čo sa interpretovi podarilo docieliť mimoriadnym spôsobom.

V duchu atonality sa nieslo 7 skladieb pre klavír Alexandra Platznera, ktorých stvárnenie bolo náročné z hľadiska častého výskytu polyrytmických štruktúr a „vypointovaných‘‘ motívov. Vytvoriť z melodiky, pre ktorú je typická útržkovitosť, zmyslupný celok, si žiada si dávku kreativity, sebaistoty a intelektu, ktorý dokáže nájsť súvislosti aj v na prvý pohľad nesúvislom, a ponúknuť publiku hotový obraz ucelenej a proporčne vystavanej skladby. Kahánkov prejav svedčil o silnej vnútornej motivácii odovzdať zo seba všetko.

Cyklus Intelligent dance music for piano Jakuba Królikowského by sme mohli označiť za pokus o prevedenie elektronickej hudby do zvuku akustického klavíra. V dôsledku toho sa nemohol...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 03/2022. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

 

Aktualizované: 27. 04. 2022
x