V Štátnej filharmónii Košice sa 20. 10. uskutočnil koncert, ktorý bol pre návštevníkov veľkým lákadlom vďaka dramaturgii a účinkujúcemu sólistovi. Na koncerte pod taktovkou dirigenta Maroša Potokára zaznela Predohra k opere Čarostrelec C. M. von Webera, Klavírny koncert d mol KV 466 W. A. Mozarta a Symfónia č. 5 op. 67 „Osudová“ L. van Beethovena.Týchto pár riadkov by som rada venovala interpretácii jedného z najznámejších a najobľúbenejších Mozartových klavírnych koncertov v podaní významného slovenského klaviristu Mariana Lapšanského, ktorého osobnosť vnímam v našich hudobných a pedagogických kruhoch ako výnimočnú, s veľkým medzinárodným presahom. Klavirista priniesol do Domu umenia v Košiciach v pravom zmysle slova prestíž. Košické publikum tušilo hneď od jeho príchodu, že sa čoskoro stane svedkom mimoriadneho hudobného večera. Od prvého dotyku s klavírom vťahoval interpret poslucháča do tajov krásy Mozartovej hudby, dokonalé ovládnutie klavírnej interpretácie sprostredkúvalo čisté, pravdivé umenie. Nádherný tón, schopnosť čarovať s okamihom, tvarovať hudobnú kresbu bez povrchnej pompéznosti či „umelých“ nápadov, to všetko potvrdzovalo krásu a hĺbku Mozartovho koncertu.Charakterové zvraty, napätie i Mozartova lyrika priniesli strhujúce a oduševnené silné momenty, ktorým vládla Lapšanského pianistická a zvuková kontrola i interpretačná istota, a poslucháč si tak mohol užívať dramatický, napínavý ťah hudby.

Muzikantská a klaviristická suverenita, podporená orchestrom pod citlivým vedením dirigenta, priniesla v ten večer do Košíc výnimočný a nezabudnuteľný hudobný zážitok, z ktorého budú určite dlho čerpať nielen klaviristi.

Aktualizované: 14. 12. 2022
x