23. 2. 2023
Žilina, Dom umenia
ŠKO Žilina, Misha Katz, Ilian Garnet
Mozart – Beethoven – Fauré

Huslistu Iliana Garneta, pôvodom z Moldavska, pred rokmi objavil a priviezol do Žiliny dirigent Misha Katz a už vtedy medzi orchestrom a protagonistami preskočila iskra, umelecká súhra vyústila do spolupráce. Garnet sa (podobne ako Katz) k Žilinčanom rád vracia, vo výsostne priaznivom svetle sa prezentoval už niekoľkokrát vrátane sólistickej participácie na zahraničných turné. Tentoraz sa publiku zavďačil Mozartovým Husľovým koncertom č. 5 A dur. O bazálnych dispozíciách sympatického huslistu netreba osobitne diskutovať – patrí do kategórie mimoriadnych, takých, ktorí od útleho detstva dýchajú unisono s hudbou. Preto je jeho prejav prirodzený, uvoľnený a bez pózy. Garnet prichádzal s jasnou predstavou, ktorú od prvých taktov jasnozrivo obhajoval, v koncepcii prebral dominantnú pozíciu a tlmočil svoj projekt s veľkoryso klenutými kontúrami, dôsledne vypracovaným systémom frázovania, delikátnym hierarchizovaním plôch a odtieňov. Velebnosť aj radosť z hravého muzicírovania, rešpekt aj inšpirovaná tvorivosť, to bol mozartovský svet par excellence…

Vzlet a tvorivú slobodu prezentoval aj koncentrovaný dirigent, tentoraz v plnej miere čerpajúc z podnetov partitúry Symfónie č. 6Pastorálnej“ Ludwiga van Beethovena, ktorá evidentne patrí do zoznamu jeho favorizovaných kompozícií. Potvrdil to suverénnym prístupom, dirigovaním spamäti, uvoľniac tak opraty vnútornej fantázii v modelovaní a dotváraní súvislostí. Katz na pódiu tvorí, necháva sa spontánne inšpirovať a zobúdzať nové, akoby iba tušené konzekvencie. S jeho obrazom Pastorálnej možno súhlasiť. Bola výsledkom uvážlivého hľadania optimálnej podoby symfonického skvostu. Nemožno obísť ani jeho noblesnú kreáciu pôvabne kolorovanej predohry k suite Masques et bergamasques Gabriela Faurého. Orchester sa nechal inšpirovať imagináciou a zmysluplnými stimulmi svojho lídra. Skvele sa prezentovala delikátna dychová skupina, celý orchester tvoril zvukovo neobyčajne kompletný, radosťou dekorovaný symfonický celok.

Aktualizované: 19. 04. 2023
x