30. 3. 2023
Košice, Dom umenia
Štátna filharmónia Košice, Zbyněk Müller, Collegium Technicum, Tatiana Kanišáková, Akademický spevácky zbor VŠB – TUO, Adam Sedlický, Tereza Mátlová, Jarmila Balážová, Juraj Hollý, Jiří Brückler
Ryba, Dvořák

Veľkonočný koncert v predstihu sa konal v znamení českého repertoáru a česko-slovenských interpretov. Jakub Jan Ryba, dôležitý predstaviteľ českého klasicizmu, komponujúci učiteľ a kantor, je všeobecne známy vďaka pravidelne uvádzanej vianočnej omši. S o to väčšou zvedavosťou som očakával jeho hodinovú Stabat Mater z r. 1805. Prišlo však výrazné sklamanie. Ide o dielo s lyricko-pastorálnou atmosférou a občasnými dramatickými momentmi (výrazovo takmer vôbec nereflektujúce bytostne bolestnú výpoveď), s výnimkou predohry celé v durovej tónine, s minimálnymi kontrastmi a slabou invenciou, plné dobových idiomatických klišé. Nepostrehol som v ňom ani zvláštnu emocionálnu sugestivitu, ani príliš logickú stavbu. Navyše, skladba nevyužíva (okrem dvoch krátkych vstupov) potenciál speváckeho zboru. V tejto súvislosti sa výrazne odkryl jeden zo súčasných nedostatkov ŠfK: nezamestnávanie samostatného, kompetentného a zodpovedného dramaturga, ktorý by takúto málo vydarenú kompozíciu nemal na program filharmonického koncertu zaradiť. Ani interpretácia jej príliš nepomohla, snaha o zvýšenú expresivitu a nástojčivosť zo strany Z. Müllera sa podľa môjho názoru minula účinkom.

O to výraznejšie pohladenie na duši mohla spôsobiť druhá (hoci podstatne kratšia) polovica koncertu s nádherným, jasavým Te Deum Antonína Dvořáka. Poslucháč tak mohol porovnať podpriemernú skladbu s geniálnou. Prednes bezchybný a sugestívny, dirigent sa postaral o nepretržitý ťah a výrazové napätie, ale aj nuansovanie a strhujúcu záverečnú gradáciu. Excelovali obidva zbory (pôsobili jednotne a zomknuto), ale aj obaja vokálni sólisti, Tereza Mátlová a Jiří Brückler, ktorí sa preukázali perfektným hlasovým fondom, vyrovnanosťou a emotívnou vrúcnosťou. Ak by sme chceli byť perfekcionisti a príliš nároční v očakávaniach, mohlo by sa nám zažiadať na program druhej polovice ešte čosi (asi pred Dvořákom), ale i tak, záverečný potlesk bol zaiste vďačný a úprimný.

Aktualizované: 19. 04. 2023
x