Na pôde Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa v polovici novembra uskutočnilo medzinárodné podujatie zamerané na tvorbu nórskeho skladateľa svetového významu. Cieľom GRIEG DAY, zahŕňajúceho interpretačné kurzy, semináre a koncerty, bolo rozšíriť všeobecné povedomie o jeho hudbe a pokračovať tak v snahách The Edvard Grieg International Society (IGS), sídliacej v Bergene, skladateľovom rodisku. Spoluusporiadateľ podujatia IGS už takmer dvadsať rokov buduje sieť interpretov, muzikológov a obdivovateľov Griegovej hudby vo viacerých krajinách západnej Európy, Severnej Ameriky a Japonska a tento rok rozšíril svoje pôsobenie do stredovýchodnej Európy (Slovensko, Poľsko, Ukrajina).

Majstrovské kurzy (11. 11.), na ktorých sa aktívne prezentovalo 25 študentov VŠMU a brnianskej JAMU, viedli huslista Ricardo Odriozola a klavirista Einar Røttingen, profesori pôsobiaci na Grieg Academy v Bergene a britská speváčka Beryl Foster, autorka publikácií o Griegových piesňach a zborovej tvorbe. Účastníci spolu s pedagógmi bratislavskej Katedry spevu naštudovali viaceré piesne, ktoré majú v Griegovej tvorbe podobný význam ako jeho klavírne dielo, hoci v našom regióne sú dosiaľ neobjaveným klenotom. V rámci muzikologického seminára odznela séria príspevkov: na úvodných prednáškach prof. Patricka Dinslageho (Berlin) Edvard Grieg – ein norwegischer Europäer a Edvard Grieg. From Contemplation about the Nature to the Great Compositional Gesture, ktoré približovali skladateľov život a dielo, bol zaujímavý spôsob prezentácie, založený na synestetickom pôsobení slova, obrazu a hudby: mnoho naznačili fotografie a obrazy zo života skladateľa a nórskej krajiny, ako aj ukážky z Griegovej tvorby v podaní klaviristky (a manželky referenta) prof. Heide Görtz. Dr. Wojciech Stępień (Katovice) sa vo svojom príspevku Hexatonic Poles and Supernatural Beings in Edvard Grieg’s Music zaoberal vplyvom nórskej mytológie a vyjadreniu nadprirodzena v Griegovej hudbe pomocou špeciálnych harmonických prostriedkov. Poslednou prednáškou Was uns Griegs Haushaltsbücher erzählen sa prof. Dinslage sústredil na analýzu záznamov zo zošitov, v ktorých si Grieg viedol evidenciu výdavkov svojej domácnosti. Informácie napomáhajú presnejšiemu datovaniu dôležitých udalostí v živote skladateľa a zápisky motívov inšpirovaných prírodou Grieg využíval vo svojich skladbách. V prednáške Edvard Grieg and Franz Liszt sa popredná maďarská muzikologička Dr. Mária Eckhardt (Budapešť) sústredila na väzby medzi životom a dielom oboch skladateľov.


Prvý deň podujatia zavŕšil koncert lektorov majstrovských kurzov Grieg Evening v priestoroch Dvorany, po vyčerpávajúcom dni však interpretačne miestami poznačený únavou. Popri známych dielach (Sonáta pre husle a klavír č. 1 F dur op. 8, Suita z Holbergových čias op. 40) zazneli aj menej hrávané, no rovnako krásne Nórske ľudové melódie op. 66 pre klavír a šesť piesní na texty škandinávskych básnikov. Hoci značnú časť zaplnenej sály tvorili predstavitelia diplomatických kruhov, uvoľnená nálada a komunikatívnosť účinkujúcich evokovali takmer rodinnú atmosféru. Vystúpenie študentiek Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v choreografii Zuzany Andelovej bolo pôvabným ukončením programu, po ktorom sa popri degustácii nórskych špecialít pred Dvoranou ešte dlho diskutovalo. Popri prezentácii aktivít a projektov IGS, Grieg Academy a Grieg Research Centre v Bergene prebehla nasledujúci deň diskusia o ďalšej spolupráci na báze bilaterálnych aktivít. Projekt uzavrel 18. 11. koncert poslucháčov VŠMU vybraných lektormi majstrovských kurzov Grieg Echoes. Zazneli viaceré piesne, jeden z Lyrických kusov, ale aj časti Griegovej klavírnej a Husľovej sonáty č. 2 c mol a Koncertu pre klavír a orchester a mol.
Podujatie GRIEG DAY naplnilo očakávania, ktoré doň vložilo vedenie VŠMU a tím organizátorov na čele s iniciátorkou a garantkou projektu prof. Markétou Štefkovou. O jeho spoločenskú prestíž a vynikajúcu atmosféru sa významne zaslúžilo Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Bratislave, ktoré podujatie podporilo a veľvyslankyňa Inga Magistad uviedla viaceré z podujatí. V najbližších mesiacoch vyjde bohato ilustrovaná anglicko-slovenská publikácia zahŕňajúca prednášky lektorov majstrovských kurzov i muzikologického seminára, ktorá bude prvým u nás vydaným súborom textov o Edvardovi Griegovi.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x