„Svojich žiakov milovala, boli jej všetkým. Akoby sme boli jej vlastné deti. Často nás k sebe pozývala a hostila nás. Nebol to len pomer učiteľky k žiakom, ale takmer rodinný vzťah,“ spomína na svoju pedagogičku z bratislavského Štátneho konzervatória Máriu (Marku) Medveckú jej slávna žiačka Edita Gruberová.
Kým sa Mária Medvecká zaradila k významným predstaviteľom slovenského vokálneho školstva, strávila viac než desať rokov na opernom javisku SND. Rodáčka z Novej Bane po gymnaziálnom štúdiu vo Zvolene a vo francúzskom Saint Germain získala spevácke školenie na pražskom konzervatóriu (1935–1940). Odtiaľ si priniesla nielen kvalitnú vokálnu techniku, ale i hlboký vzťah k slovanskej literatúre. A práve tá sa stala sopranistkinou trvalou interpretačnou doménou. V SND pohostinsky debutovala 9. 6. 1940 ako Marienka v Predanej neveste, následne tu – s prestávkou počas Povstania, ktoré strávila ako dobrovoľná sestra Červeného kríža a členka povstaleckého Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici – pôsobila do roku 1952. Vytvorila celý rad veľkých i menších postáv v dielach Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Konjovica, Moniuszka, Holoubka, ale tiež Egka, Gounoda, Bizeta či Leoncavalla. Do histórie sa zapísala ako Marka v prvej Suchoňovej Krútňave (10. 12. 1949), vzápätí vo februári 1950 doštudovala i part Katreny.
Od roku 1952 sa ťažisko jej profesionálneho pôsobenia presunulo na pedagogickú činnosť. Iste nielen preto, že na ňu mala odbornú aprobáciu (popri účinkovaní v SND vyštudovala francúzštinu a hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK). Marka Medvecká bola pre túto dráhu povahovo priam predurčená. „Bola človekom neskonale nežným, múdrym a nadovšetko obetavým. Snáď jej táto obetavosť nahrádzala materstvo – ktovie?“ napísala o nej priateľka a javisková kolegyňa Jela Krčméry-Vrteľová.
K Medveckej úspešným žiakom z bratislavského konzervatória (1952–1975) patrili popri výnimočnej Edite Gruberovej aj Štefan Babiak, Alžbeta Mrázová, Arnold Judt, Mária Schweighoferová a ďalší. Dlhé roky bola hlasovou poradkyňou Lúčnice, neskôr pôsobila ako vokálna pedagogička v Opere DJGT v Banskej Bystrici. Jej nedožitú storočnicu si pripomíname 21. 2.  

Aktualizované: 11. 05. 2020
x