1. Tohto roku uplynulo 60 rokov od prvého koncertu Slovenského komorného orchestra. Akú symboliku má pre vás toto výročie?
2. Keď sa povie Bohdan Warchal…
3. Hranie v komornom orchestri je napĺňajúce, pretože…
4. Ktoré momenty v SKO sa vám najčastejšie vynárajú v spomienkach?
5. V akom repertoári znel/znie SKO najideálnejšie?
6. Ku ktorým nahrávkam sa rád vraciate?
7. Zábavné momenty zo skúšania, koncertov…
8. Aká je podľa vás perspektíva komorných orchestrov, vzhľadom na narastajúci záber telies, špecializujúcich sa na dobový repertoár v historicky poučenej interpretácii?

 

Juraj Alexander

člen skupiny violončiel SKO v r. 1968–1995

 1. 

Denne myslím na dve nezabudnuteľné postavy môjho života, a síce na moju drahú matku a na úžasného, nekompromisného a jedinečného Bohdana Warchala, s ktorým som na pódiách prakticky celého sveta strávil 28 koncertných sezón. Spomínam na jeho húževnatosť, jeho absolútny cit pre tempo skladieb, na dlhé hodiny nácviku stupníc, na nekonečné hranie jednotlivých častí skladieb, rozmenených na tzv. „drobné“ – ako to Warchal volal –, ktorými hľadal naplnenie svojej predstavy o zvukovej jednote orchestra. Bolo to veľmi zdravé, a orchester tým veľmi rástol do rytmickej a zvukovej jednoliatosti. Na túto metódu sme si museli dlho zvykať a až po cca hodinovej stupnicovej „tortúre“ sme sa začali venovať „hudbe“. Je neuveriteľné, že ubehlo už 60 rokov od chvíle, čo Bohdan Warchal ako koncertný majster Slovenskej filharmónie s hŕstkou nadšených filharmonikov začal túto neistú cestu, ktorá napokon viedla až k tým najvyšším métam – účinkovaniu na Salzburger Festspiele, vo Wigmore Hall v Londýne, festivale Vevey­‑Montreux a mnohých ďalších významných scénach…

 

Pavel Bogacz

koncertný majster a vedúci skupiny 1. huslí SKO

1.

Uvedomujem si, že skutočne ide o mimoriadne výročie. 60 rokov je veľmi dlhé obdobie, za ten čas sa v SKO vystriedalo viacero generácií vynikajúcich hudobníkov, ktorých spájala jedná spoločná vec – blízky vzťah a láska ku komornej hudbe. Slovenský komorný orchester sa za toto obdobie výrazným spôsobom zapísal do histórie interpretačného umenia nielen na Slovensku, ale dovolím si tvrdiť, že aj na celom svete. Som veľmi rád, že som už desiatu sezónu súčasťou tohto komorného telesa a uvedomujem si, aké je dôležité pokračovať v tejto úžasnej tradícii aj v budúcnosti...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 10/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 31. 03. 2022
x