Za akým zážitkom kráčame dnes? Čo očakávame? A máme vôbec právo „očakávať“? Sme ešte ochotní nechať sa prekvapiť?
Klavirista Ivo Pogorelić od svojho vstupu na scénu rozhodne nenecháva publikum ani odbornú verejnosť ľahostajnými. Keď ako 22-ročný nepostúpil do finále Chopinovej súťaže, časť poroty, vrátane Marty Argerichovej, z nej na protest odišla. Po niekoľkoročnej odmlke na prelome tisícročí je kontroverzný umelec opäť na pódiách. Opäť sprevádzaný oddaným publikom a opäť nastoľujúci témy profesionálom. Na jeho nedávnom koncerte vo viedenskom Konzerthause sa stretli skladateľ a klaviristka.

Peter Zagar: Počula si Pogorelića naživo v minulosti? Ja som ho teraz počul naživo prvýkrát…

Veronika Lovranová: Hm, predstavujem si, aké to muselo byť, takto na prvýkrát. Asi mierny šok… Alebo sa mýlim? Počula som ho veľakrát, viac než dvanásťkrát. Prvýkrát vo Viedni počas mojich štúdií na Hochschule pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Naozaj dávno!

PZ: Áno, bol to mierny šok, ale bol som na to sčasti pripravený. Hovorím sčasti, lebo realita prekonala očakávania, v dobrom i zlom.

VL: To verím. Skús, prosím, trocha bližšie a osobnejšie. Potom poviem ja.

PZ: Potešil som sa chopinovskej dramaturgii, vytvorila akýsi jasne vymedzený hrací priestor.

VL: Áno, to bolo fajn. Čistý Chopin… Monoautorské koncepty stále nie sú bežnou realitou koncertných dramaturgií.

PZ: Prišla prvá skladba, Polonéza­‑fantázia As dur, a počas nej som neustále mal pocit, že Pogorelić s niečím zápasí. Možno s klavírom, možno so svojou vôľou hrať alebo jej nedostatkom? Sonáta h mol už priniesla aj úžasné pasáže, v ktorých vynikla klaviristova suverenita. Najmä v pomalej časti zaznelo jeho krásne pianissimo. V skratke poviem, že môj obdiv k jeho schopnosti uchopiť okamih a čarovať sa striedal až do konca koncertu s pocitom, že niečo nefunguje.

VL: Hm… áno… hlavne spätne to chápem naozaj ako možno nechuť. Ja som si však mimoriadne (ale bola som v menšine spomedzi ľudí, s ktorými som hovorila) vychutnávala roztiahnutý čas a priestor na všetko vnímanie. Ako cez časovú lupu. Jeho možnú nechuť by som vnímala širšie: má pred sebou celú šnúru koncertov a vo Viedni zažil všeličo, nezriedka neporozumenie. Možno nemal chuť...

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 06/2022. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

X

Aktualizované: 13. 06. 2022
x