Po minuloročnej pauze sa uskutočnil 11. ročník BassFest+ 2021 a 10. ročník Medzinárodnej kontrabasovej súťaže Karla Ditters von Dittersdorfa. Banská Bystrica štyri dni žila sviatkom kontrabasového umenia a podľa vyjadrenia organizátorov sa zároveň s týmto festivalom aj lúčila. O tomto ročníku a ďalších plánoch sme sa rozprávali s organizátorom podujatia, kontrabasistom JÁNOM PRIEVOZNÍKOM.

  • Napriek tomu, že situácia pred rokom neumožnila zrealizovať festival a súťaž v akejkoľvek podobe, ani tento rok zrejme nebolo jednoduché pripraviť tak organizačne náročnú akciu…

S kovidovými opatreniami to nebolo jednoduché. Opatrnosť účastníkov nám dala zabrať, mnohí váhali a čakali s registráciou do poslednej chvíle. Samozrejme nás to ovplyvňovalo. Dva týždne pred termínom sme chceli celý projekt posunúť, úvahy dokonca boli aj o jeho zrušení. Nakoniec všetko vyšlo a tie stresy neľutujeme. Študenti prišli v hojnom počte, i keď súťažiacich bolo menej ako po iné roky. Aj tak si hovoríme, že to malo zmysel, lebo úroveň mladých interpretov bola veľmi dobrá a najmä ich chuť pracovať všetkých motivovala. Organizovať akciu v takomto rozsahu nie je popri našich umeleckých aktivitách vôbec jednoduché. Všetku manažérsku činnosť robíme v podstate len traja a to na úkor svojho voľného času, rodín a, samozrejme, pre dobrý pocit. Pri opätovnom rozhodovaní, či do projektu ísť, vždy rozhodne jeho preukázateľný význam, veľká obľuba u účastníkov a taktiež lektorov. Je to motor, ktorý nás poháňa stále dopredu.

  • Stálice medzi lektormi, ako aj v porote nesklamali, podľa ich slov berú festival ako súčasť svojich každoročných aktivít. Vždy sa však objaví niekto nový a nedá sa prehliadnuť, že sa vám darí získavať významných interpretov a pedagógov. Podarilo sa rozšíriť aj tohtoročný zoznam?

Áno, každoročne sa nám darí pozývať stálice, či už kontrabasového sveta, alebo iných nástrojových skupín. Sú to predovšetkým interpretačné a pedagogické osobnosti z celého sveta, ktoré vychovali vynikajúcich umelcov. Medzi takéto nepochybne patrí Thomas Martin, dlhoročný prvý kontrabasista London Symphony Orchestra, ktorý vo veku 81 rokov neustále cestuje po celom svete a robí majstrovské kurzy. K nám chodí pravidelne a je pre nás potešením počuť, že sa u nás cíti dobre. Snažíme sa lektorský tím a taktiež tím poroty pre medzinárodnú kontrabasovú súťaž obmieňať. Po rokoch sme mohli privítať prof. Klausa Trumpfa, taktiež k nám opäť prišiel dlhoročný člen Viedenských filharmonikov prof. Milan Šagát. Novým členom bol prof. Radomír Žalud z Akadémie umení v Prahe a po nejakom čase opäť prijal pozvanie náš skvelý kontrabasista Roman Patkoló. Kvôli kovidu nemohol pricestovať pedagóg zo Štátneho konzervatória Rimského­‑Korsakova v Petrohrade Alexander Shilo. Z Poľska prišiel kontrabasista Krzysztof Firlus, ktorý je vysokoškolským pedagógom v Krakove a zároveň učí violu da gamba v Katoviciach. Teší nás, že naše pozvanie prijali česká čembalistka Monika Knoblochová a jazzový klavirista Jan Knop alias „Najponk“, ktorý mal aj prednášku o histórii jazzu. Lektorskú premiéru mal Jozef Lupták a nechýbal ani náš priateľ a skvelý violista Milan Radič pôsobiaci v Salzburgu. Lektorkou a novou tvárou bola Jolanta Sosnowska, ktorá viedla kurzy hry na barokových a moderných husliach. Všetci spomenutí umelci boli okrem lektorskej činnosti súčasťou koncertov, ktoré sa počas festivalu uskutočnili. No a v neposlednom rade musím spomenúť Františka Szanta, ktorý je už dlhé roky tvárou festivalu. Jeho prínos je neoceniteľný, keďže sa stará o fyziohygienu nás hudobníkov.

  • Spomínal si Thomasa Martina a Romana Patkolóa, ktorí sa veľmi pozitívne sa vyjadrili k vašej práci a vyzdvihli dôležitosť BassFestu+. Aj vyznanie výbornej Jolanty Sosnowskej po poslednom koncerte, keď vysoko ocenila festival a vašu prácu, bolo pre všetkých zúčastnených nesmierne dojemné. To určite poteší. Súťaž je o rok mladšia ako samotný festival a určite ani jej príprava nebola jednoduchá…

Medzinárodná kontrabasová súťaž K. D. von Dittersdorfa sa konala už desiaty raz. Za tento čas sme privítali neuveriteľných 190 súťažiacich z takmer 20 krajín. Aktuálne skončený ročník jej veľmi neprial, keďže mnohí záujemcovia práve pre globálnu situáciu nemohli pricestovať. Študenti z Turecka a Ruska mali dokonca problém získať víza. Účasť súťažiacich a aj ich pripravenosť bola výrazne ovplyvnená situáciou posledného roka, ale napriek tomu môžeme konštatovať, že úroveň hry z roka na rok rastie. Potešujúce je, že tento trend sa týka aj Slovenska a niektorí naši mladí interpreti sú rovnocennou konkurenciou svojim zahraničným kolegom. Vďaka za ich prípravu a motiváciu patrí predovšetkým pedagógom.

  • Kontrabas posledné desaťročia prestávame vnímať len ako sprievodný nástroj, dostáva sa do povedomia širokej verejnosti ako významný sólový nástroj. Popularizujú ho mnohé projekty, nahrávky a, samozrejme, najmä skvelí interpreti. V programe koncertov BassFestu+ je stálym a významným účinkujúcim v rámci viacerých žánrov. Tohto roku svedčala koncertom zmena priestoru. Rozhodnutie bolo spontánne?

Zmena priestorov na koncerty bola skôr náhodná, ale maximálne splnila svoj účel. Na samotné koncerty sme nedostali žiadnu podporu, organizačný tím napriek tomu dokázal vybaviť a pripraviť aj koncerty, ktoré sa vyhli stereotypu, priblížili sa viac k verejnosti a vytvorili výbornú atmosféru. Priestory, kde sa koncerty odohrali, nám boli poskytnuté bezplatne. Tým, že išlo o banskobystrickú katedrálu a bežné prevádzky ako kaviareň a reštauráciu, stali sa spontánne ich návštevníci súčasťou týchto produkcií. Naše aktivity vždy pripravujeme tak, aby boli lákavé, kvalitné, niečím výnimočné, s domácou a zahraničnou špičkou kontrabasového interpretačného umenia v klasickej hudbe, v jazze a v iných žánroch, aj v kombinácii s inými nástrojmi. To „bass“ v našom názve ilustruje pôvodný zámer projektu zameraného na kontrabasové interpretačné umenie, „fest“ od začiatku definuje širší význam a dodatočne pripojené znamienko + predstavuje istú pridanú hodnotu festivalu. To všetko vyzdvihujú naši lektori, ktorí majú skúsenosti s podobnými kurzami po celom svete.

  • Môžem potvrdiť, že koncert Detského kontrabasového orchestra a koncert „spievajúcej“ píly s BassBandom v otvorenom podbrání kaviarne Leroy, koncerty lektorov a jazzový koncert Najponka s Monikou Knoblochovou v štýlovej reštaurácii Národného domu, ako aj koncert barokovej hudby v Katedrále sv. Františka Xaverského dokonale vytrhli zo stereotypu. V predchádzajúcich ročníkoch sa všetko odohrávalo predovšetkým v Cikkerovej sieni Radnice, prípadne sále Štátnej vedeckej knižnice. Zmena priestoru skutočne umocnila jedinečnú atmosféru koncertov celého podujatia. Na záver každého projektu prichádza bilancia. Aké sú výsledky tej vašej a čo môžeme očakávať od ďalšieho ročníka?

50 aktívnych a pasívnych účastníkov, 14-členný tím lektorov, 4 koncertné večery, tri odborné semináre so špičkami vo svojich odboroch. Mňa osobne, ale aj celý organizačný tím popri určitom vypätí a strese napĺňa radosťou, že táto práca má zmysel. Ten, kto atmosféru kurzov a súťaže zažil na vlastnej koži, môže potvrdiť, že všade je prítomná úprimná, rodinná a priateľská atmosféra. Toto posolstvo sa snažíme odovzdávať aj my ďalej.

Už v nasledujúcom roku nás čaká zmena, keď sa chceme s celým projektom presunúť do Košíc. Vážime si podporu Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá nám každoročne pre túto obrovskú akciu poskytovala kompletné zázemie, bez ktorého by sme sa inak nezaobišli. Taktiež musím vyzdvihnúť mimoriadnu pohostinnosť samotného mesta. Veríme, že rovnaké prijatie nás čaká v ďalšom kultúre mimoriadne prajnom meste. Za touto zmenou však netreba hľadať postranné úmysly. Naše rozhodnutie vychádza z toho, že máme záujem priniesť koncerty, prednášky, masterclassy a všetko ostatné, čo s festivalom súvisí, aj do ostatných kútov Slovenska a takto ďalej propagovať kontrabasové umenie. Budeme sa tešiť na pozitívny ohlas a stretnutia na BassFest+ 2022 a International Double Bass Competition of C. D. von Dittersdorf CASSOVIA.   

 

 

Článok bol zverejnený v časopise Hudobný život 12/2021.

Aktualizované: 03. 05. 2022
x