Mykola ERDYK začal svoju umeleckú cestu na Štátnom konzervatóriu D. E. Zadora v Užhorode v triede prof. Olexandra Tovta. Štúdium ukončil v r. 2015 s vyznamenaním. V r. 2018 sa stal absolventom operného spevu na VŠMU v Bratislave v triede Ľubice Rybárskej. Na Konzervatóriu v Bratislave absolvoval v r. 2020 odbor operetná špecializácia a v súčasnosti pokračuje v štúdiu starej hudby pod vedením Márie Repkovej. V r. 2013 získal 1. miesto na speváckej súťaží Oxany Petrusenkovej (Cherson, Ukrajina). Je členom mužského speváckeho okteta Danubius Octet Singers a od r. 2019 aj členom Slovenského filharmonického zboru.

Pre prácu na Slovensku ste sa rozhodli, pretože…

… som tu už počas štúdia spoznal veľa dobrých ľudí a získal pracovných príležitostí.Dnes to je už sedem rokov. V roku 2019 som sa stal členom Slovenského filharmonického zboru a veľmi sa teším, že som tu už tretiu koncertnú sezónu.

Aké je hudobné školstvo na Ukrajine v porovnaní so Slovenskom?

Hudobné školstvo na Ukrajine vnímam pozitívne vzhľadom na vysokú kvalifikačnú úroveň umelcov, ktorí dokončia vysoké školy. Ide hlavne o naštudovanie repertoáru, ktorý v budúcnosti umelec môže ponúkať do divadiel a iných inštitúcií. Na Slovensku je z môjho pohľadu kvalifikačná úroveň rovnako vysoká, hoci počas štúdia na VŠMU som mal občas pocit, že stvárnené postavy v opernom štúdiu nebudem môcť ďalej použiť v praxi, pretože sme neobsiahli dostatok známych opier. Čo sa týka vokálnej školy, ukrajinská má určite bližšie talianskemu belcantu. Príkladom sú ukrajinskí operní speváci ako Anatolij Solovjanenko, Bela Rudenko či Solomija Krušeľnytska. Slovenskú vokálnu školu skôr vnímam ako syntézu viacerých európskych štýlov.

Ako hodnotíte tri roky v Slovenskom filharmonickom zbore?

SFZ vnímam a vždy som vnímal ako najlepší a najprofesionálnejší zbor na Slovensku. S mojím prijatím do kolektívu nebol žiaden problém, od začiatku ma brali ako krajana. Začiatky v ňom však boli pre mňa celkom náročné, pretože sme hneď po mojom nástupe spievali Dvořákovo Requiem v Musikvereine vo Viedni a následne Stabat Mater na našej domácej pôde. Bola to výzva začať takými závažnými dielami, no tá hudba bola prekrásna… Podobne ako Elgarovo oratórium Gerontiov sen, ktoré vo mne zanechalo silný dojem už po prvom počutí a ostane vo mne navždy.

… ďalší repertoár?

Repertoár filharmonického zboru je podľa mňa kvalitný a vždy aj vhodne zladený so zvyškom koncertného programu. Jediné, čo mi v ňom trochu chýba, je hudba ukrajinských skladateľov...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 03/2022. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 27. 04. 2022
x