Z dôvodu PN budú všetky objednávky vybavené až po 25. 6. 2024. Ďakujeme za pochopenie.
Lieder – Dalok – Piesne

Lieder – Dalok – Piesne

späť na zoznam

Lieder – Dalok – Piesne

 • Autor:

  Albrecht, Alexander

 • Médium:

  NOTY

 • ISMN:

  979-0-68503-023-2

 • Rok vydania:

  2018

 • Počet strán:

  196

 • Náročnosť:

  -

 • Cena s DPH:

  €19,80

 • Cena bez DPH:

  €18

 • Newzik cena s DPH:

  €16,50

 • Cena za Newzik verziu bez DPH:

  €15

i

Piesne Alexandra Albrechta dokumentujú nielen jeho osobnostný vývoj od detskej kompozície inšpirovanej klasicistickými či ranoromantickými piesňami k veľmi osobnému lyrickému útvaru, ktorý môžeme nazvať „secesná pieseň“ či „modernistická pieseň“. Podobne široký diapazón ukazujú aj zhudobnené piesne – autor od klasicistickej či romantickej piesne smeruje k expresívnemu modernému prejavu, rovnako však pod vplyvom nemeckých básnikov-aforistov inklinuje k piesňovej miniatúre, aká sa prejavila v tvorbe druhej viedenskej školy. Duchaplnosť či láskavý žart vyvažuje v Albrechtových piesňach epická šírka či apokalyptická vízia. Najväčšie množstvo lyrických piesní bolo nepochybne stimulované citom lásky – lásky k žene, či lásky k dieťaťu. Albrechtov piesňový odkaz pozostáva z 30 piesní zhudobňujúcich nemeckú poéziu, zo šiestich úprav piesní z nemeckej ľudovej či zľudovelej tradície, troch piesní zhudobňujúcich maďarské verše a troch úprav slovenských ľudových piesní. Toto vydanie vychádza z prameňov uložených v Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea a v bratislavskej Mestskej a Univerzitnej knižnci.

x