Program

VENI ACADEMY

Streda 09. 11. 2011 o 17:00

Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Mýtna 1, Bratislava

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • VENI ACADEMY (SK)
 • Kornél Fekete Kovácsdirigent (HU)

Diela:

 • Peter Groll

  (1974)

  • Fontana MIX

 • Ivan Buffa

  [osobný profil]

  (1979)

  • Labyrinth

 • František Chaloupka

  • The Book of Sand

 • Bálint Bolcsó

  (1979)

  • Aria

  • Fujover the Fountain Square

 • Balázs Horváth

  (1976)

  • Magnets

Vstupné:

 • 6,- Eur / 3,- Eur
i

VENI ACADEMY je celoslovenský ansámbel so zameraním na interpretáciu hudby 20. a 21. storočia. Iniciátormi tejto myšlienky sú Marián Lejava, Daniel Matej a Ivan Šiller (kľúčoví členovia VENI ensemble), pričom snaha o vytvorenie takéhoto telesa je prirodzeným vyústením ich mnohoročného umeleckého aj pedagogického pôsobenia v oblasti súčasnej hudby a úsilia o jej propagáciu, ako aj vytvorenie dôstojného prostredia pre jej existenciu na Slovensku. Projekt VENI ACADEMY je založený na myšlienke dlhodobého pravidelného vzdelávania mladých hudobníkov v oblasti interpretácie súčasnej hudby formou tvorivých dielní, seminárov, letných majstrovských kurzov a rôznych iných interaktívnych podujatí. Želaným vyústením vzdelávacieho procesu v tejto oblasti je vytvorenie dostatočného počtu príležitostí na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí a zručností a umožnenie pravidelnej platformy na ich interpretačnú sebarealizáciu. Projekt VENI ACADEMY vzniká v spolupráci Slovenskej sekcie ISCM s OZ InMusic, HTF VŠMU, Konzervatóriom Košice a Štátnou filharmóniou Košice s perspektívou rozširovania tímu o ďalšie spolupracujúce slovenské aj zahraničné inštitúcie.

x