2012

BERGER, Roman: Requiem? Za husľovým virtuózom Pavlom Bogaczom

Pravda, 29. 9. 2012, roč. 22, č. 225, s. 36 – 37

2009

BOGACZ, Pavel: Nové prvky husľovej techniky

Tempo, 2009, č. 1, s. 20 – 23

2005

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Roman Berger – Exodus, Adagio I, Adagio II. [recenzia CD]

Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 3, s. 42

2003

JEDRASIK, Arkadiusz: Exodus Romana Bergera

Nasz Dziennik, 4. 11. 2003

2003

SMETANOVÁ, Oľga: Varšavská jeseň

Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 11, s. 39

2003

BERGER, Igor: Koncerty

Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 5, s. 24

2003

red: Piano Benefit

The Natchitoches Times, 26. 4. 2003

2003

MILLER, Robin: Renowned violinist to draw bow at Music Gala Internationale

Town Talk, 24. 4. 2003, s. 3

2002

DOHNALOVÁ, Lýdia: Trio - okteto

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 11, s. 20

2001

GABRYŠ, Ryszard: Muzyka nowa w Katowicach

ODRA , 19. 1. 2001

1995

WOZNA, Malgorzata: VII. Dni Muzyki Kompozytórow krakowskijch

Ruch muzyczny , 16. 11. 1995

1993

The Record Geijutsu, 1993

1991

JIRÁSKOVÁ, Jiřina: Romantické houslové miniatury

Gramorevue, 6. 11. 1991

1989

BUTTIKER, Herbert: Tschechische Woche: Das Bratislavaer Streichtrio

Land, 14. 3. 1989
(Švajčiarsko)

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia: Záujem o komornú hudbu

Ľud , 4. 8. 1988, s. 5

1988

ONDREJIČKOVÁ, Ivica: Trio je keď...

Život, 11. 2. 1988, roč. 38, s. 50

1987

URSÍNYOVÁ, Terézia: ... vstúpila do tretieho desaťročia : XXI. prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 16, s. 3

1984

BLAHYNKA, Miloslav: Nedeľné dopoludnia v GMB

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 15, s. 7

Personálna bibliografia

 • 2009

  BOGACZ, Pavel: Nové prvky husľovej techniky

  Tempo, 2009, č. 1, s. 20 – 23

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2012

  BERGER, Roman: Requiem? Za husľovým virtuózom Pavlom Bogaczom

  Pravda, 29. 9. 2012, roč. 22, č. 225, s. 36 – 37

 • 2005

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Roman Berger – Exodus, Adagio I, Adagio II. [recenzia CD]

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 3, s. 42

 • 2003

  JEDRASIK, Arkadiusz: Exodus Romana Bergera

  Nasz Dziennik, 4. 11. 2003

 • 2003

  SMETANOVÁ, Oľga: Varšavská jeseň

  Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 11, s. 39

 • 2003

  BERGER, Igor: Koncerty

  Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 5, s. 24

 • 2003

  red: Piano Benefit

  The Natchitoches Times, 26. 4. 2003

 • 2003

  MILLER, Robin: Renowned violinist to draw bow at Music Gala Internationale

  Town Talk, 24. 4. 2003, s. 3

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Trio - okteto

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 11, s. 20

 • 2001

  GABRYŠ, Ryszard: Muzyka nowa w Katowicach

  ODRA , 19. 1. 2001

 • 1995

  WOZNA, Malgorzata: VII. Dni Muzyki Kompozytórow krakowskijch

  Ruch muzyczny , 16. 11. 1995

 • 1993

  The Record Geijutsu, 1993

 • 1991

  JIRÁSKOVÁ, Jiřina: Romantické houslové miniatury

  Gramorevue, 6. 11. 1991

 • 1989

  BUTTIKER, Herbert: Tschechische Woche: Das Bratislavaer Streichtrio

  Land, 14. 3. 1989
  (Švajčiarsko)

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Záujem o komornú hudbu

  Ľud , 4. 8. 1988, s. 5

 • 1988

  ONDREJIČKOVÁ, Ivica: Trio je keď...

  Život, 11. 2. 1988, roč. 38, s. 50

 • 1987

  URSÍNYOVÁ, Terézia: ... vstúpila do tretieho desaťročia : XXI. prehliadka mladých koncertných umelcov Trenčianske Teplice

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 16, s. 3

 • 1984

  BLAHYNKA, Miloslav: Nedeľné dopoludnia v GMB

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 15, s. 7

x