• 1972

    Interpretačná súťaž Československej socialistickej republiky, Liberec (CZ)

    3. cena

x