2018

LASLAVÍKOVÁ, Jana: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej religionistike [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 93 – 97

2017

ŠIMIG, Imrich: Za Honorátom Cottelim...

Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, 2017, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 306 – 313
(404 s., 1. vyd., konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea, elektronická verzia)

2017

FURDÍKOVÁ, Eva: Po stopách predkov Cotteliovcov

Bystrický permon, 2017, roč. 15, č. 1, s. 9

2016

VAN OOIJEN, Marta: Ďakovný koncert Nostalgia v obci Spreitenbach

Slovenské zvesti, 2016, roč. 48, č. 3, s. 6
(Zürich, Združenia Slovákov vo Švajčiarsku)

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 6

2001

DOHNALOVÁ, Lýdia: Miesto pre ... Honoráta Cotteliho [rozhovor]

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 2, s. 5

1997

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovensko sú sny, ktoré sa vracajú

Slovenka, 1997, roč. 50, č. 30, s. 22 – 23

1996

DOHNALOVÁ, Lýdia: Z ocenených

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 13, s. 2

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2017

  ŠIMIG, Imrich: Za Honorátom Cottelim...

  Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 9. – 10. novembra 2016, 2017, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 306 – 313
  (404 s., 1. vyd., konanej pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného Hudobného múzea, elektronická verzia)

Bibliografia – Recenzie

 • 2018

  LASLAVÍKOVÁ, Jana: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej religionistike [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 93 – 97

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2017

  FURDÍKOVÁ, Eva: Po stopách predkov Cotteliovcov

  Bystrický permon, 2017, roč. 15, č. 1, s. 9

 • 2016

  VAN OOIJEN, Marta: Ďakovný koncert Nostalgia v obci Spreitenbach

  Slovenské zvesti, 2016, roč. 48, č. 3, s. 6
  (Zürich, Združenia Slovákov vo Švajčiarsku)

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 6

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Miesto pre ... Honoráta Cotteliho [rozhovor]

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 2, s. 5

 • 1997

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovensko sú sny, ktoré sa vracajú

  Slovenka, 1997, roč. 50, č. 30, s. 22 – 23

 • 1996

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Z ocenených

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 13, s. 2

x