• 1996

    Skladateľská súťaž Roku slovenskej hudby, Bratislava

    za dielo: Trio burlesco

    2. cena

x