• 2012 – 2013

    Cena Sebastian

    za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov

  • 2001

    Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie

    in memoriam

x